defineisareti.gen.tr https://www.defineisareti.gen.tr Define İşaretleri, Türleri ve Anlamları tr-TR hourly 1 Copyright 2020, defineisareti.gen.tr Wed, 30 Mar 2016 00:00:00 +0000 Fri, 28 Feb 2020 00:00:00 +0000 60 Çoban İşareti Ve Anlamı https://www.defineisareti.gen.tr/coban-isareti-ve-anlami.html Thu, 01 Nov 2018 07:34:39 +0000 Çoban işareti ve anlamı, semboller dünyasının bir ögesi olarak çoban; sevgi yoğun, narin huylu ve gezdiği yerleri dikkatle izleyen, uyanık ve sürüsüne şefkatle muamelede yapan, savunan bir imajın insanıdır. Sırtında he Çoban işareti ve anlamı, semboller dünyasının bir ögesi olarak çoban; sevgi yoğun, narin huylu ve gezdiği yerleri dikkatle izleyen, uyanık ve sürüsüne şefkatle muamelede yapan, savunan bir imajın insanıdır. Sırtında heybesi ve elindeki değneği ile kendisine bırakılmış olan emanet veya sürünün salt bağlamda koruyuculuğunu yapmaktadır. Definecilik veya geçmiş zamanların gizleme mantığı penceresinden bakılınca çoban motifinde iki temel nitelik bulunacaktır. Bunların birincisi çobanın asası, ötekisi ise onun sırtındaki heybesidir. 
 
Bu iki temel unsurdan anlaşılacaktır ki çobanın heybesi gömü, asası ise yön ve uzaklık hakkında bilgi veren figürlerdir. Bununla beraber bazı durumlarda da sürüsünü güden heybeli/heybesi olmayan bir çoban simgesi, elinde asası varken baktığı noktalarda bir veya birden çok koyunu korur. Bu yönden çobanın baktığı, yöneldiği veya asası ile işaretlediği yön mühimdir.  

Çoban ve koyunları simgesi 

Bu işaret de define işaretidir. Bu işaret ikiye ayrılır ama anlamları arasında bir fark yoktur. Kabartma ve heykel olarak ikiye ayrılır koyunlar önde çoban arkalarında ve çobanın arkasında bir yanda çoban köpeği olmalıdır. Bu biçim bir taşta kabartma olarak görürseniz bunun çevresinde koyunlara benzemekte olan taşlar sıralanmıştır. Bu taşlara yakından bakıldığında normal taş olarak gözükürler ama uzaktan bakılınca tümü birer koyun olarak gözükür. Bu koyunlarda aramanız gerekli olan şunlardır. Koyunların içerisinde farklı taştan inşa edilmiş bir koyunu aramalısınız veya sürüden farklı inşa edilmiş bir koyun görürsünüz hazinesi de bu taşa veya altına gömülmüştür. Bu konuda iki farklı yorum vardır;
 
Çoban İşareti Ve AnlamıBirinci Yorum

Çoban sembolü sevgisi yoğun, narin huylu ve gezdiği yerleri dikkatle izleyen, uyanık kimseyi simgeler. Aynı zamanda çoban koruyan bir insandır. Sırtında heybe ve elindeki değneği ile kendisine verilen emanetin salt bağlamda koruyuculuğunu yapmaktadır. Definecilik veya geçmiş zamanların gizleme mantığı penceresinden bakılınca çoban motifinde iki anne nitelik bulunacaktır. Bunların birincisi çobanın asası, ötekisi ise onun sırtındaki heybesidir. Bu iki esas unsur şunu gösterir ki çobanın heybesi gömüyü, asası ise yönü ve uzaklığı verecek figürlerdir. Bazı durumlarda sürüsünü gütmekte ve heybeli/heybesiz çoban simgesi, elinde bulunan asası ile baktığı noktalarda bir veya birden çok koyunu korur. 
İkinci Yorum

Önemli bir işarettir. Bu işarette ki mantık tahmini tavuk ve civcivleri veya domuz ve yavruları konularıyla benzerlik gösterir. Çoban sürüsüne acıyan fiziksel bir varlıktır. Çoban asası ve heybesini ise anlamak olasıdır. Bundan ötürü asanın yönü çok mühimdir. Heybe ise gömüye veya defineye işarettir. Çobanın dinlendiği veya bir şeyler yediği anda koyunları da dinleniyor olması gerekli. Koyunun her birinin yatan bir ölüyü temsil ettiği söylenir. Başka bir deyişle çobanın sürüsü bir aile kabrine işarettir. Bu işarete yakın bir yerde yeniden koyun benzeri yatan taşlar bulunur. Ama bu taşlar normal değildir. Elektronik cihazlarla bu taşların güzelce analiz edilmesi gereklidir. Çoban eğer oturur durumda kayaya resmedilmiş ise gizli malzeme çoban resminin altındadır. Ama bu kayanın arka tarafına da bakılmalıdır. Çoban motifi Ermeni halkı aracılığıyla kullanıldığından asası santimetre olarak ölçülüp 68-72 santimetre ile çarpılıp denetim yapılmalıdır. 
]]>
At İşareti Ve Anlamı https://www.defineisareti.gen.tr/at-isareti-ve-anlami.html Thu, 01 Nov 2018 21:02:33 +0000 At işareti ve anlamı, define arayanlar açısından işaretlerin, resimlerin, figürlerin önemli bir yeri vardır. At işareti ve anlamı da definecilik alanında önemlidir. Definede at işareti çeşitli alanlarda bulunabilir. Bazen orman At işareti ve anlamı, define arayanlar açısından işaretlerin, resimlerin, figürlerin önemli bir yeri vardır. At işareti ve anlamı da definecilik alanında önemlidir. Definede at işareti çeşitli alanlarda bulunabilir. Bazen ormanlık bir bölgede, bazen kıraç alanlarda, kayalık bir bölgede karşınıza çıkabilir. Bu işarette dikkat edilmesi gereken bunun bir süsleme için mi yoksa farklı bir etken yüzünden mi yapıldığıdır. Bazen bir mezarın betimlemesinde de at işareti kullanılır. Çok eskiden at motifi süsleme için motif olarak kullanılıyordu. Bu işaretin farklı şekilleri bulunur. Üzerinde binicisi bulunan atlar şeklinde ya da yanında tayı bulunan atlar gibi farklı şekillerde motifler kullanılabilir. Bunların her birinin çözümü farklıdır. At işaretinin kabartma şeklinde ya da oyma şeklinde yapılması da önem arz eder.

Define at işareti

Definede olan at işareti çizimi itibarıyla pek renk vermiyorsa, burada atın pozisyonu önemli hale gelir. Eğer at durur vaziyette yere bakıyorsa, bu durumda atın baktığı yer incelemeye alınmalıdır. Bunun yanında başka bir işaret bulunmuyorsa, burada mezar olduğu düşünülebilir. Mezarın parası da orada olur, başka yerde olmaz. Tek çizimli olan atlarda ise, kuyruklara ve atların baktığı yere bakılır. At durmuş vaziyette ve kayaya bakarken çizilmişse hedef kaya olmalıdır. Atın hareket ederken çizimi varsa, bu definecinin ilerlemesi gerektiğini anlatır. At koşar vaziyette çizilmiş olursa daha mesafenin olduğunu anlatır. Bazı uzmanlar atın ön ve arka ayakları arasındaki mesafenin ölçülmesini ve gidilecek olan mesafenin bu şekilde hesaplanması gerektiğini söyler. Bu inanış koşan durumda olan atlar için geçerlidir.

At İşareti Ve AnlamıAtın üzerinde binici varsa

Definecilikte bulunan at işaretinin üstünde binicisi olursa, binicinin hangi pozisyonda olduğu da değerlendirilmelidir. Bazen binicinin eli ya da kolu havada olup, sizlere yön gösterebilir. Bazı işaretlerde elinde kırbaç olabilir. Bu durumda defineciye yol gösterebilir. Bunlar mantık çerçevesinde değerlendirilmelidir. Binicinin baktığı yönde önemlidir. Bazı durumlarda ileride at ayak izi de olur. Bu paranın ayak işareti altında olduğunu gösterebilir.

At başı işareti

Bir kayanın üzerine sadece at başı oyulduysa ya da at başı kabartma olarak yapıldıysa, bu kayanın altında parası olabilir. Bazen at başının baktığı tarafta 6 metrede mezarı ya da parası bulunabilir. Bazı hallerde mağaranın içinde yerdeki kayada at başı olabilir. Böyle bir durumda at başının baktığı taraf incelenmelidir.

At işareti ve anlamı oldukça farklı figürlerde tasvir edilmiştir. İşaret olarak eyerli bir at bulunuyorsa, bu yakın yerde bir mezar olduğunu gösterir. Bunun nedeni atın üzerinde binicisinin olmaması ve arın sahibinin yakın bir yerde olmasıdır. Bu mezarın bulunması gerekir. Eğer atın yanında tay varsa, bu durumda mantıklı bir değerlendirme yapılmalıdır. Atın üzerinde yanında haç işareti gibi figürler olursa, bunlar mezarın temsili olarak çizilmiştir. Bu durumda defineci mezarı bulmalıdır.
]]>
Binek Taşı İşareti Ve Anlamı https://www.defineisareti.gen.tr/binek-tasi-isareti-ve-anlami.html Thu, 01 Nov 2018 23:23:37 +0000 Binek taşı işareti ve anlamının evrensel manası, taşa otur karşına bak ve 2. işareti aramalısın olarak bilinir. Yapılmış olan bazı araştırmalara yönelik, binek taşı zirvede tek noktada inşa edilmiş ise, malum harami Binek taşı işareti ve anlamının evrensel manası, taşa otur karşına bak ve 2. işareti aramalısın olarak bilinir. Yapılmış olan bazı araştırmalara yönelik, binek taşı zirvede tek noktada inşa edilmiş ise, malum harami işaretlerinden biri olarak bilinir.
 
Binek taşı adı verilen taş asıl olarak mermerden bağımsız olarak inşa edilmiş olan bu taşın eni ortalama olarak 60 santim, uzunluğu bir metre, yüksekliği de 40 santim ölçülerinde bir taştır. Kullanım amacı binek hayvanlarına binmeyi kolaylaştırmasıdır. At, taşın yanına getirilir, taşın üzerine çıkan binici sol ayağını üzengiye koyarak sağ ayağını üstünden geçirmek suretiyle ata binerdi. Arabanın icadından evvel padişahlarla veziriazam, vezir, nazır ve vali benzeri büyükler işlerinin başına yahut tören yerlerine atla gittiklerinde evlerinin ve resmi dairelerinin tümce kapıları önünde rahatlıkla ata binmeleri amaçlı binek taşı konulurdu. Binek taşı terimi definecilikte de kullanılmaktadır. 

Definecilikteki manası ise şöyledir: Binek taşının evrensel manası, taşa otur karşına bak ve 2. işareti aramalısın olarak bilinmektedir.  
 
Defineciler diyorlar ki: Binek taşı dediğimiz nesne üzerine çıkarak binek hayvanlara binilebilen taştır. Burada natürel oluşumlardan kesinlikle uzaklaşmak gereklidir. Sadece binek taşına benziyor diye her taş binek taşı olmaz önce binek taşının bir yönü diğer yönünden hafif fazla yüksek ve tek insanın tam oturacağı biçimde olmalıdır. Ortadaki bölüm kesinlikle pürüzlerden arındırılmış olmalıdır. Ayakların rahat durabilmesi amaçlı ayak yolu süresince hafif tek girinti verilmelidir. Taşın yönü değil her iki yönü de bu biçimde işlenmiş olmalıdır. Taşa oturulduğunda tek huzursuzluk hissetmeden tam ve rahat oturulmalıdır. Taşın bizzat iç meyilli bizi yüksek veya yatay durmaya zorluyorsa başka bir deyişle at üzerinde yüksek gidiyor veya 4 nala gidiyor şekillerinden biri şeklinde durmaya mecbur bırakıyorsa o pozisyonu almak işaretin manasını çözmek amaçlı yaşamsal önemdedir. Taşa oturduktan ve gereken duruşu aldıktan ek olarak sonra işaretin çözümü epeyce basittir. Taşa otur ve karşına bak. Burada karşımıza baktığımızda bu işaretin parası toprakta değil taş içerisinde aranır. Başka bir deyişle baktığımız istikamette duvar benzeri veya belirgin tek taş ile göz hizamızda olmalıdır. Eyerden inip bakış istikametimizdeki taşa gidersek. Taş üzerinde çok fazla ek olarak ufak tek işaret buluruz. Bu işaretin ufak kanal olma ihtimali yüksektir boyu 3 parmak civarı meydana gelen kanala murç takılıp kastırarak kapak patlatılarak alınır. Farklı versiyonlarında eşya konan oyuğun üzerinin sıvandığı ve oyuk üzerlerine tek murç deliği veya ufak haç yapıldığı da görülmüştür. Neticede boşluk aranarak veya makine yardımıyla nihai yer saptanabilir.  
 
Binek Taşı İşareti Ve AnlamıDiğer yorum: Binek taşını biz iki biçimde görüyoruz, yukarıdaki benzeri at eyeri benzeri, ötekisi ise atlara rahat binilmesi, yük yüklenme amaçlı derlenmiş taşlar. Şu anki kamyon veya diğer yük araçlarına yük yüklemek için kullanılan rampalarının görevi gibidir. Bizi ilgilendiren konu sabit, taşlardır. Karşısında kayalar bulunur. Bu kayalarda tek kabir kalıntısı mevcuttur. Bunun için bu simgeye yönelik bizde diyoruz ki bu taşın karşısında denetim yapınız. Atlara binme ve yük yükleme taşı, ismi binek taşıdır. Benzeri hedefle kullanılmış farklı çeşitlerini de görmemiz olasıdır. Binek taşı diye isimlendirilen birtakım taşlar bulunur, ziyaretgah olarak inanılır. Bu konuya da bununla birlikte dikkatinizi çekeriz.

]]>
Civcili Tavuklar İşareti Ve Anlamı https://www.defineisareti.gen.tr/civcili-tavuklar-isareti-ve-anlami.html Fri, 02 Nov 2018 09:40:36 +0000 Civcili tavuklar işareti ve anlamı, bu işaret definecilikte oldukça ender bulunur. Aralarında ise dört farklı kategoride değerlendirilir. Her birinin farklı anlamları bulunmaktadır. Bu kategoriler ise; 3 civcivle 1 tavuk bir arada o Civcili tavuklar işareti ve anlamı, bu işaret definecilikte oldukça ender bulunur. Aralarında ise dört farklı kategoride değerlendirilir. Her birinin farklı anlamları bulunmaktadır. Bu kategoriler ise; 3 civcivle 1 tavuk bir arada olabilir, 5 civcivle 1 tavuk, 7 civcivle 2 tavuk, 9 civcivle 1 tavuk bir arada olabilir. Bunların arasında 7 civcivle 1 tavuğun anlamı bilinmektedir. Buna göre; tavuğun sırtında olan bir civcivi olursa bunu kırın. İçinden büyük altın para çıkacaktır. Sonra en arkaya bakan civcivin nereye baktığına dikkat edin ve orada kapalı bir mağara bulursunuz. Mağaranın içinde bulmanız gereken ne varsa bulursunuz. Ancak uzmanlar tek bir altın için işaretin kırılmasını uygun görmez. Definecilikte tek başına tavuk veya tavuğun yanında civcivler motif olarak tercih edilmiştir. Nasıl olursa olsun bu işaretler defineyi işaret eder. Özellikle Ermeni ve Bizans kültüründe bunlar kullanılmıştır. Kavimlere göre anlamları biraz farklı olabilir. Ancak define arayanları yerine ulaştıracaktır. Burası daha önce bulunmuş ve açılmamış olursa, içindekiler yerinde olur. Civcivli tavuklar işaretinde tek rakamlı gruplar duvarda yer alırken, çift rakamlı olanlar yerde kayada bulunur. Sadece 1 tavukla 7 civciv işareti duvar kayalarda ya da yerde sabit kayalarda olabilir. Bu istisnadır. Bu durumda define farklı yerlerde aranmalıdır.

Civcili Tavuklar İşareti Ve AnlamıCivcili tavuklar işareti ve anlamı nedir

Yerde bir tavuk başı var, başka motif yoksa, yer altında mahzen olduğunu gösterir. Resim yerdeyse define resmin olduğu yerin altında olur. Eğer duvarda bir tavuk başı olursa, bu sefer ibik sayısına bakılır. Her ibikte 72-120 cm olarak gagasının tam tersine sayılır. Bu iki ölçünün nedeni farklı medeniyetlere ait olmasıdır.

Duvar kayadaki figür bütün tavuk olursa, bu kayaya uzaktan bakıldığında tavuk heykeli gibi olur. Bu gözlem dikkatli yapılmalıdır. Tavuk başka yere aranmaz. Çünkü kaya zaten tavuktur. Bu durumda kaya biçiminde olan tavuğun gagası belirlenir. Onun baktığı yerde define olacak taş aranır.

Tek kabartma olarak tavuk figürü bazı durumlarda boynunda çan taşıyan inek gibi müjdeli olabilir. Bazen içinden harita da çıkabilir. Tavuğun etrafına serpilen değişik sayıdaki civcivler mutlaka aile mezarlarını gösterir. Civcivlerin sayına göre mezar aranmalıdır. Bazen tavuğun çevresindeki civcivler kadar irili ufaklı kayalar olur. Emanetler kayalarda yatar. Taşların altında parçalar halinde bunlar bulunmalıdır. Bazen emanet çok derinde olabilir, bazen de kayanın hemen altında olur.

Tavuğun orada yedi civciv yokmuş gibi olabilir. Fakat ışık oyunlarıyla belirli saatlerde civcivler görünebilir. Özellikle Anadolu'da bunlara çok rastlanır. Güneşin yönüne göre bir anda görünür, sonra silikleşir. Bu zaman dilimi belirlenerek, kayada gözlem yapılmalıdır. Bu olmazsa tavuğun çevresi ıslatılmalıdır. Böylece civcivler ya da başka işaretler görünebilir. Burada işaret ölçüleri önem kazanır. Define buna göre aranmalıdır.

Tavuğun arkasında sıralı civcivler olursa, bu kapalı bir mezarı gösterebilir. Bunlar tünel gibi dehliz gibi olabilir. Tünelin devamında civcivlerin sayısı kadar mezar olur ya da bu kadar emanet olabilir.

Tek civcivin tavuğun sol kanadının altında olması, kayanın altında mezar olmasına ve boş olmadığına işaret eder. Sağ kanadın altında civciv olursa, kayanın motifli olan yüzüne değil, arka yüzüne bakılmalıdır. Eğer civciv olur tavuk olmazsa, kayanın kendisinin tavuk olduğu anlaşılmalıdır. Bu kaya çok zorlanmadan kaldırılabilir. Altından mutlaka bir şeyler çıkacaktır.

Yemlenen tavukla ona yem veren insan motifinde aslında insan kayanın sivri altı genişleyen kayadır. İyi bir gözlemle kayanın tavuğa yem verdiği görülebilir. Civcivler de etraftaki küçüklü kayalardır ve altları doludur.

Mağaradaki civcili tavuk farklı anlam taşır. B]]> Geyik İşareti Ve Anlamı https://www.defineisareti.gen.tr/geyik-isareti-ve-anlami.html Sat, 03 Nov 2018 00:44:24 +0000 Geyik işareti ve anlamı, Geyikler insanoğlu için tarih öncesinden bu yana önemli bir yere sahiptir. Özellikle boynuzları ile bilinen bu hayvan bir mahzeni yada sığınağı gösterdiği düşünülür. Labirent gibi yada gömü gibi Geyik işareti ve anlamı, Geyikler insanoğlu için tarih öncesinden bu yana önemli bir yere sahiptir. Özellikle boynuzları ile bilinen bu hayvan bir mahzeni yada sığınağı gösterdiği düşünülür. Labirent gibi yada gömü gibi tarihi özellikleri ifade ettiği de varsayımlar arasındadır. En çok da mezar resimleri üzerinde olması insanoğlunda hazine gömüleri olarak ifade edilmiştir. Eğer ki geyik resmi çizilen taşlar üzerinde ise Ermenilerin yada eşkiyaların hazine gömüsünü anlattığına inanılır. Geyiğin baktığı yön ayaklarının şekli çok önemlidir. bunun için hazine detektörleri ona göre arama yaptırırlar. Eski kültürlerde genç kızlar tanrılar için kurban edilirken tanrılardan Artemis'in bir kızın canı yerine geyik kanı dökmesi üzerine mezar taşlarında geyik resmi olan bayanların tanrıların merhametine uğradığı varsayımı da vardır.


Geyik işareti ve anlamı hakkında bir çok fikir ve düşünce vardır. Bunlar;
 • Dindarlığı sembolize ettiği düşünülür,
 • Gömü yerlerini gösterdiği düşünülür,
 • Bir diğer görüş ise geyiğin resminin yapılış yönü ayaklarının baktığı yön yapıldı taşın yönü,ve nerede olduğu geçmişten günümüze verilen ipuçları olarak düşünülür. 
 • Eski tarihlerde Artemis' in sembolü olarak görülür.
Geyik işareti ve anlamı bakımından anlamca zengin bir düşünceye sahiptir. Geyik işareti genel itibarı ile dağlarda ve dağın zirvesine yakın yerlerde resmedilirdi. 

Define de geyik işareti çözümü

Geyik işaretleri bahsettiğimiz gibi hazineler için kullanıldığı için zirvelere yapılır ve bu işaretlerin etrafında mutlaka başka işaretlerde olur. Bu işaretler son nokta olarak yorumlanır. içerisinde tamamlayıcı unsurlar bulunur. Belki bir patika yolu belkide etrafta herhangi bir çevreyi gösterir. Geyiğin ayakları boynuzları yada onların duruş açıları size gidilecek yön hakkında bilgi verir. Geyik işaretleri genelde mağaraların yerlerini gösterir. Bu işaretler birden çok mağara bulgusu vermiş ise o zamanda mağara içlerinde yada kısımlarında son nokta dediğimiz işaretler aranır. Böylelikle hangi mağara olduğu anlaşılır. 

Geyik İşareti Ve AnlamıGünümüze kadar sadece 2 geyik figürü çözümlenmiştir. Bunlar;

Topal ayaklı geyik: Malın işaretin üst tarafından geçen patika yolda olduğunu diğer işaretle arasında 21 adım olduğunu ve sondaki dikili taşın içinden alındığını çözümlemişlerdir. Ayrıca geyik işareti çevresinde mağarada bulmuşlar ve mağaranın önünden sol kola denk gelen yerde  kaya kasası bulmuşlar ve mal bulmuşlardır.

Normal her uzvu tama olan geyik: Bir kaya üzerinde karaca işareti bulmuşlar ve karacanın baktığı yönde de 90 metre mesafede avcı resmi bulmuşlar. İki resim arasında tam ortada ise emaneti bulup almışlardır.

Bu durum ve örnekler eski resimlerin her zaman bizlere bir şeyler anlattığı kanısı yaratmıştır. Geyik işareti ve anlamı definecilerin vazgeçilmezleri arasında yerini almıştır. Tarih her zaman aynadır, aynada kalacaktır.
]]> Göz İşareti Ve Anlamı https://www.defineisareti.gen.tr/goz-isareti-ve-anlami.html Sat, 03 Nov 2018 15:54:07 +0000 Göz İşareti Ve Anlamı, özellikle define aramaları esnasında göz işareti pek sık rastlanılan bir işaret türü değildir. Bu yüzden de inceleme noktasında yeterli değerlendirmeler ve karşılaştırılmalar yapılması konu Göz İşareti Ve Anlamı, özellikle define aramaları esnasında göz işareti pek sık rastlanılan bir işaret türü değildir. Bu yüzden de inceleme noktasında yeterli değerlendirmeler ve karşılaştırılmalar yapılması konusunda az bir bilgi mevcuttur. Göz işaretlerinin kirpikli göz ya da kirpiksiz göz olmak koşuluyla iki türü olduğu bilinmektedir. Genellikle kirpikleri olan göz işareti kendisine çok benzeyen güneş işareti ile sık sık karıştırılmakla birlikte eğer işarete çok dikkatli bir biçimde bakılırsa göz olduğunu anlamak da mümkündür. Göz işaretinin anlamının araştırılmasında dikkat edilmesi gereken ilk önemli nokta gözün nereye ve hangi yöne doğru baktığı oldukça önemlidir. Genel olarak bilinen ise son nokta olan işaret türüdür. Gözün baktığı konumda doğal olmayan bazı birtakım farklılıklar da gözlemlemek mümkündür. Kimi zaman bir mağaraya bakıyor da olabilir. Böyle bir durumda dikkat edilmesi gereken ilk şey mağaradır. Eğer göz işareti herhangi bir tepeliğe bakıyor ise bakılan yer son nokta olabilir. Herhangi bir kaya ise baktığı yer son noktayı kaya olarak belirtebiliriz. Kirpikli yapıya sahip olan gözlerde ise durum biraz farklıdır. Çünkü kirpikli gözlerde dikkat edilmesi gereken ilk etken kirpiklerin sayısıdır. Kirpikli gözlerde sayılan kirpik sayısı ile gözün bakmış olduğu konum arasında belirli bir ilişkiden söz etmek mümkündür. Çünkü gözde bulunan kirpik sayısı ile gözün bakmış olduğu konum arasındaki uzaklık adımlar yardımıyla hesaplanır ve ulaşılmak istenen noktada bazı değerlendirmeler ile tespitler yapılır. Birtakım anlamlar aranır.

Bunların dışında ise göz işaretlerinin bazı anlamlarını çıkarmak mümkündür. Mesela incelenen göz işaretinde sizi gözlüyorum görüyorum mesajını bulabilmek de mümkündür. Bu durumda ise göz işaretinin yapıldığı konum oldukça önemlidir. Göz işaretinin alt kısmı ile üst kısmı ya da tam merkezde bulunan yeri yani kendisi herhangi bir mağaranın girişine yapıldığı hakkında çıkarımlarda bulunulabilir. Göz işaretlerinin anlamında bu şekilde birtakım mesajların bulunduğu söylemek mümkündür. Göz işareti yapımının gerektirdiği işçilik durumu ise fazla zorlu bir durum değildir. Göz işareti belli kalıplarda olduğundan ve desen itibariyle de yapım noktasında pek zorluk yaşanmamaktadır. Ayrıca göz işareti illaki kayada ya da herhangi bir toprak türünde olacak diye bir kaide de yoktur.

Yapılmış olan göz işaretinin çevresinde ya da yanında herhangi başka bir işaret ya da şekil var ise ona göre bir çözümleme, tespit tahlil yapmak gerekmektedir. Özel bir durumu ifade ediyor olabilir. Göz işareti eğer bir su gözesine ya da su kaynağına doğru bakıyor ise define anlamında maddi eşyalar ve paralar da orada olma ihtimali oldukça yüksektir. Define arayan kişiler için bu ayrıntı da önemli bir durumdur. Çünkü oldukça yüksek bir ihtimalle gözün bakmış olduğu noktadaki herhangi bir kayada içini oymak suretiyle define içine gizlenmiş ve kapatılmış olabilir. Göz işaretleri bu bakımdan da incelenirken dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı olarak bakmak gerekir.

Göz İşareti Ve Anlamı

Göz işareti anlamları itibariyle yukarıda bahsedilen anlamlarını eğer  insan ya da hayvan kafası ile beraber rastlanılırsa da aynı şeyi anlatmak istenildiğini söyleyebiliriz. Bilinen bir diğer göz işareti şekli ise üçgen şeklinde olan göz işareti çeşididir. Bu işaret çok eski zamanlarda insanların inançları itibariyle tanrının bir gözünün olduğu ve bu gözün insanlar üzerinde her zaman denetleyici bir yönü olduğu hakkında yorumlara da rastlamak mümkündür.

Göz işaretleri özellikle sembolleri itibariyle hem tarihi değerinin olması ile ve hem de kullanım alanları noktasında oldukça eski olan ve geniş bir alanı oluşturmakla birlikte günümüzde halen nazar boncuğu gibi birtakım şekillerde sıklıkla rastlamak mümkündür.

]]>
Makas İşareti Ve Anlamı https://www.defineisareti.gen.tr/makas-isareti-ve-anlami.html Sun, 04 Nov 2018 13:58:01 +0000 Makas işareti ve anlamı, Makas kelimesi kökeni Arapçadan gelme bir kelimedir. Tek bir eksen etrafında çapraş birleşme ile iç kısımları keskinleştirilmiş bir şeyleri kesmek için kullanılan alete denir.  Makas işareti ve anlamı, Makas kelimesi kökeni Arapçadan gelme bir kelimedir. Tek bir eksen etrafında çapraş birleşme ile iç kısımları keskinleştirilmiş bir şeyleri kesmek için kullanılan alete denir. 

Tarihte kayalara çizilmiş makas resimleri yine defineciler tarafından farklı anlamlar taşıdığı düşünülmüş ve ona göre hazine aramaları için ipucu olarak kullanılmıştır. Özellikle de tek bir noktada birleşim yeri olan bu alet iki nehrin kesiştiği nokta olarak düşünülmüş ve hazine gömülerinin yerleri hakkında definecilere yön vermiştir. Defineciler makasın  belirttiği kesişme noktasında dikkat edilecek husus olarak karşılıklı dağ olup olmadığına bakarlar.  Sonrasında ise kesişen noktada yüzey araştırması yaparlar.

Makas resimleri iki çeşittir.
 • Makas İşareti Ve AnlamıAğzı açık olan makas: Bulunduğu arazide mal olduğunu ifade eder.
 • Ağzı kapalı makas: Bu makas ise malın yani gömünün mağarada olduğunu ifade eder. 
Diğer bir görüş ise makasın çatallı bir dört yol olduğunu ifade eder ve bahsedilen gömü yada çatal dadır. Ya da çataldan bakıldığında görünür bir yerdedir. En az iki gömü vardır ve bu gömüler aynı yöne doğru nişanlıdır. Böylelikle ikisini de alırsınız. Kırık makas resimlerinde ise gömülerin kesişen akarsu yada dereler olduğu yönündedir. Taşlara yapılan kerpeten resimleri de makaslardaki mantığın aynısıdır. Defineciler tarafından makas kesişen yol su yada iki dağ arası demektir. 
]]>
Güneş İşareti Ve Anlamı https://www.defineisareti.gen.tr/gunes-isareti-ve-anlami.html Sun, 04 Nov 2018 20:55:08 +0000 Güneş işareti ve anlamı, kullanım olarak çok eskiye dayanmaktadır. Güneş işareti ve anlamı bildiğiniz gibi eski birçok medeniyet güneşi tanrılaşmıştır. Hititlerde ise güneş bir işarettir yani güneş işareti anlamı Güneş işareti ve anlamı, kullanım olarak çok eskiye dayanmaktadır. Güneş işareti ve anlamı bildiğiniz gibi eski birçok medeniyet güneşi tanrılaşmıştır. Hititlerde ise güneş bir işarettir yani güneş işareti anlamı  dendiği zaman hititlilerin işareti olarak alınmıştır. Diğer işaretlerde olduğu gibi güneş işareti ve anlamı farklı yorumlayanlar olmuştur. Güneş be kartal figürlü mezar taşı güneş sembolü önemli bir semboldür. Diğer medeniyetlerde yine mitolojik, tapınak ya da kral ailesine ait mezarlarda kullanılmıştır. Kullanım alanı tarihi ve yüklenen anlamlar o kadar çok eski ve farklı olarak direkt mezar yada define yorumlamak büyük hata olur. Ana kayalara bile hakimiyet sembolü olarak da damga vurmuştur.

Güneş İşareti Ve AnlamıGüneş işareti ve anlama şekilleri:
Güneş işaretinin farklı şekillerde yapılmış olabilir. Bazen mezarların yakınlarına yapılmış olması bazende oldukça uzak bölgeye yapılmış olmasıdır. Tam bir güneş ışığı var ise mezar girişine yakınsınız demektir. Bu durumda güneşin ışıklarının sıklığına ve seyrek yapılmış omasına dikkat ediniz. Bunların yanında yarım güneş işareti sıkça karşılaşılan işaretlerdendir. Büyük ihtimal kraliçe mezarını temsil etmektedir.
]]>
Aslan İşareti Ve Anlamı https://www.defineisareti.gen.tr/aslan-isareti-ve-anlami.html Mon, 05 Nov 2018 06:00:45 +0000 Aslan İşareti Ve Anlamı, Öncelikle define işinde aslan işaretini anlamamız ve ne için yapıldığını kavramamız açısından hangi medeniyete ve tarihe özgü olduğunu iyi bilmemiz gerekir. Mesela bu dönem Hristiyanlık dönemi Aslan İşareti Ve Anlamı, Öncelikle define işinde aslan işaretini anlamamız ve ne için yapıldığını kavramamız açısından hangi medeniyete ve tarihe özgü olduğunu iyi bilmemiz gerekir. Mesela bu dönem Hristiyanlık döneminde o zamanın devlet başkanı, kral, hükümdar ve general yetkisi bulunan insanları belirtmek için kullanılmaktadır. Ayrıca yine Hristiyanlık döneminde aslan dinsel bir ibare olarak kullanılmıştır. Bu dönemlerde kiliselere ait defineler de özellikle aslan ve hac işaretleri aynı anda kullanılmıştır ve Hz. İsa'yı sembol ettiği de söylenmiştir. Aslan işareti bağlı bulunulan devletin güç ve kudretini ve o yerde çok büyük bir hazinenin bulunduğunu işaret etmek için ise çift başlı aslan heykeli kullanılmaktadır. Definecilikle aslan işareti mısırlıların piramitlerde kullanması avcılar ve hırsızlardan korumak amaçlı kullanılmıştır. Ülkemizde birçok anıt ve mezarlarda halen kullanılan aslan heykeli zenginlik belirtisi, güç ve kudretin işareti bilinerek zengin yalıları önlerinde halen bulunmaktadır. Aynı zamanda çift başlı olarak kullanılan aslan işaretleri de olmuştur, bu işaretler ise o dönemde yaşamış kralın hazinelerinin olduğu yerleri işaret etmektedir. Ve bu işaretlerin bulunduğu yerdeki hazinelerin çok büyük hazine olduğunu ve aynı zamanda bu hazinelerin tuzaklı olduğunun işaret etmektedir. 

Anadolu da aslan heykeli güç ve zenginlik işareti olarak bilinir. Definecilik de aslan başı işaretinde aslanını baş kısmı hangi yönde ise hazine o yönde olduğu anlaşılmaktadır. Ama eğer aslan çift başlı olarak yapılmış ise bu seferde büyük olan aslan başı yönü takip edilmelidir. Şunun da akıllardan çıkartılmaması gerekir bazen de aslanın pençeleri hazine yönünü gösterdiği de bilinmektedir. Yapılan aslan işareti mezar ve kayalar üzerinde bulunur ve hazineyi simgeler. Aslan işaretinin bulunduğu her hazine kral hazinesi ve büyük bir hazine olduğunun göstergesidir. Eğer aslan işareti bir mağara önünde yapılmışsa o bölgede kapalı bir oda olduğunu anlatmaktadır. Deniz kenarlarında yapılmış bir aslan işreti varsa denizlerde korsanlık yapmış korsan liderin hazinesinin yeri olduğu bilinmektedir. Bu tür yerlerde define çıkarmak çok zordur fakat hazine çok büyüktür. Aslan işareti antik yunanda ilahlar için savaştığı söylenmiştir. Aslan işareti bu dönemde namusu ve gücün sembolü olmuştur. Birde Aslan işaretlerinin duruş pozisyonları da çok önemlidir. Mesela aslan ayakta mı, yatıyor mu, uyuyor mu, saldırı durumun damı bu işaretlere ayrı, ayrı farklı anlamlar yüklenmiştir. Örneğin yatan aslan işaretinde define arka tepede, saldırı pozisyonundaki aslan işaretinde define aslanın çok yakınında olduğu, ayakta olan aslan işaretinde ise define aslanın baktığı yerde ve son olarak eğer uyuyan aslan işareti görülmüşse işte bu çok zordur. Bu durumda hazine ulaşılması çok zor derinde olduğu bilinmektedir.Aslan İşareti Ve Anlamı

Aslan işareti antik zamanlardan saray ya da benzeri yapıların giriş yollarında kullanılan bir ibaredir. Eğer kazı sırasında toprak altında aslan işareti ve ya heykeli bulunur ise burası sarayın girişi olduğu ve mutlaka karşısında da bir aslan heykeli olduğu bilinmelidir. Bu yola antik zamanlarda aslanlı yol adı ile adlandırılmıştır. Aslan işareti ilk çağlardan günümüze kadar kuvvet, hükümdarlık, krallık sembolü olarak kullanılan figürlerden olmuştur. Bazı yerlerde çift gövdeli aslan işaretleri bulunması ise kuvvetin iki kat daha fazla olduğunun sembolü olarak bilinir. Aslan işareti Anadolu da taş, ahşap, kilim, mermer gibi her türlü malzeme üzerine yapılmaktadır. Son olarak aslan işareti Ermeni kültürünün çok önemli bileşeni olarak bilinir. 
]]>
Define El İşaretleri https://www.defineisareti.gen.tr/define-el-isaretleri.html Tue, 06 Nov 2018 00:51:28 +0000 Define el işareti, son derece önemli bir işarettir. Çünkü eski zamanlardan beri el işareti topluluğa işarettir. Bu nedenle el işaretlerinin çok iyi çözümlenmesi gerekmektedir. Fakat el işaretini sadece topluluk olarak görmemeli Define el işareti, son derece önemli bir işarettir. Çünkü eski zamanlardan beri el işareti topluluğa işarettir. Bu nedenle el işaretlerinin çok iyi çözümlenmesi gerekmektedir. Fakat el işaretini sadece topluluk olarak görmemeliyiz. Çünkü bundan başka el işaretinin birçok şeyi temsil ettiğini söyleyebiliriz. Definecilikte el işareti, kimi zaman bir yönü ya da bir mesafeyi işaret edebilmektedir. Bunun yanında bazen de bir mezarı işaret edebilmektedir. Fakat insanlar el işaretini genellikle bir gömüye işaret olarak algılamaktadır. Herhangi bir kayaya çizilmiş olan el işareti, ya da el işaretine benzeyen semboller, eski zamanlarda yeminin sembolüdür. Eski zamanlarda birçok insan yemin olarak bu ellerden çizebilmektedir. Bu nedenle görmüş olduğunuz el işareti, sadece bir yeminden ibarette olabilir. Fakat el işaretinin bulunduğu yerlerde kesinlikle farklı işaretler aranmalıdır. Çünkü bu gibi durumlarda yüzde doksan ihtimalle farklı işaretler de bulunur. Bazen bir kayanın şekli, bazen duvarlardaki yazılar ya da duvarlardaki yazılar define el işaretinin anlamıdır. Son olarak belirtmek isterim ki kesinlikle el işareti olan yerlerdeki diğer işaretler bulunmalıdır. Bu şekilde yapılacak olan değerlendirmeler çok daha farklı olacaktır.Define El İşaretleri 

El işareti eğer bir arazide taş üzerinde bulunuyorsa bu durum direk olarak bir gömünün yerini göstermektedir. Eğer el işareti açık bir el ise bu durumda sizlerde elinizi üzerine koyun ve diğer yöne bakın. Bu arada eğer sembol üzerindeki el işareti, sol else sizlerde sol elinizi, eğer işaret sağ el ise siz de sağ elinizi koyun. Bu pozisyonda 20 metre içerisinde dikkatinizi çeken kaya ya da herhangi bir set var ise bu kayanın ya da setin bulunduğu yeri inceleyin. Genellikle el işareti bu tür yerleri göstererek gömünün bulunduğu alanı işaret etmektedir. Bir başka şekilde değerlendirme yapılacak olursa, el işaretine tekrar bakın. Eğer el işareti üzerinde herhangi bir parmak eksikse yapmanız gereken en önemli şey hemen civarda bulunan kayalarda, kopuk parmak işareti aramak olsun. Eğer buna benzer bir şekil ya da işaret bulursanız bu işaretin bulunduğu alanı 2-3 metreye kadar kazın. Bu şekilde işaretin nedenine ulaşabilirsiniz. 

Bulunan el işaretinin üzerinde herhangi bir şekilde hac işaretine benzer bir şekil varsa bu durumda en fazla 20 metre uzaklıklara kadar açılarak dikkat çekici kayalara bakın. Define el işareti, bulunan kayaların genellikle arka kısımlarında gömü bulunmaktadır. Tabi ki her zaman gömüyü bir hazine olarak görmemelisiniz. Bazen gömüler bir mezarda olabilmektedir. Bunun yanında el işareti elli metre ya da daha yakın yerlerde çeşme, ya da kaynak suyu var ise bu bölgelerde de kazılar yapabilirsiniz. Bu şekilde işareti değerlendirerek sizlerde işaretin anlamını çözümleyebilirsiniz. 
]]>
Define İşaretleri Kuş https://www.defineisareti.gen.tr/define-isaretleri-kus.html Mon, 03 Feb 2020 06:06:32 +0000 Define İşaretleri Kuş, Define altın, para veya kıymetli eşyaların toprak altıda saklandığı yere verilen addır. Define bir çok şekilde gömü yapılarak saklanır. Ama bazı maddeler zaman geçtikçe gaza dönüşür, altın hari Define İşaretleri Kuş, Define altın, para veya kıymetli eşyaların toprak altıda saklandığı yere verilen addır. Define bir çok şekilde gömü yapılarak saklanır. Ama bazı maddeler zaman geçtikçe gaza dönüşür, altın hariç. Altın orjinalliğini korur ve çürümez.
Günümüzde bir çok define bulunmuştur. Bunlar günümüz teknolojisi ile bulunan, kimi ise işaretler sayesinde bulunan hazinelerdir. Bu işaretler sayesinde daha çok hazine bulunmuştur. Çünkü işaretler gömünün tam olarak nerede olduğunu gösterir. Yinede her gördüğümüz işareti gömü olarak görmeyin. Bazen işaretler de yanıltabilir. Bunun için iyi araştırma yapılmalı ve ona göre hazine yeri kazınmalıdır.
Bilindiği gibi definecilik de işaretler çok önemlidir. Bunun için hangi işaretin ne anlama geldiğini iyi bilmek gerekir. Bazı işaretler kabileler ve toplumlara göre farklılık gösterir. Defineler için değişik şekiller verilir. Biz bugün kuş işaretleri ne anlama gelir onu öğrenelim. Öğreneceğimiz kuşlar baykuş ve güvercin bunlar en bilindik kuşlardır.

Define İşaretleri KuşBaykuş:  Baykuş işaretleri genelde taşa veya ağaca yapılmış olur. Eğer baykuş işareti doğru yapılmış ise baykuşun baktığı noktada gömü var demektir. Çoğu zaman baykuş işareti mezar başlarına yapılır. Bunun nedeni ise zengin bir kadın mezarında ziynetleri ile gömüldüğünü gösterir. Ayrıca baykuş işareti bilgelik ve zenginliği tasvir eder.

Güvercin:  Güvercin genelde kadın mezarlarını işaret eder. Bunun nedeni ise kadının çok zengin olduğunun anlamına gelir ve ziynetleri ile birlikte gömüldüğü anlamına gelir. Güvercinin ağzında zeytin dalı var ise bunun anlamı da ziynet eşyalarının mezardan ayrı olarak gömüldüğü anlamındadır. İki güvercin yem yeme vaziyette ise burada altın ve paranın olduğunun anlamındadır.
]]>
Definede Hac İşareti https://www.defineisareti.gen.tr/definede-hac-isareti.html Wed, 07 Nov 2018 04:52:05 +0000 Definede hac işareti, çok çeşitlere ayrılarak anlamlar taşımaktadır. Son derece farklı anlamları bulunan hac işaretleri, birçok zaman yakınlarda bulunan bir gömüyü işaret etmektedir. Definede hac işareti kimi zaman artı şek Definede hac işareti, çok çeşitlere ayrılarak anlamlar taşımaktadır. Son derece farklı anlamları bulunan hac işaretleri, birçok zaman yakınlarda bulunan bir gömüyü işaret etmektedir. Definede hac işareti kimi zaman artı şeklinde kimi zaman hac işaretinin bir kolu uzun ya da diğer kolu kısa şeklinde olabilir. Bunun yanında farklı bir şekil ise hac işaretinin uçlarının kalkan şeklinde olmasıdır. Tüm bu anlamlar farklılıkları göstermektedir. Fakat genel olarak işaretlerin tümü haccı sembolize ettiği için genellikle Ermenilerden kalan gömülerle ilgilidir. Bazen hac işareti hazineye işaret etmeyebilir. Eski zamanlardaki insanların çok değerli metal eşyaları ya da taştan yapılmış eşyalarını da simgeleyebilir. Fakat net olan bir şey vardır ki bu işaretler sadece hac değil diğer işaretler de dahil, kesinlikle farklı işaretlerle bağlantılıdır. Yani hazinede hac işareti görüldüğünde kesinlikle yakın bölgelerdeki kayalara, duvarlar, eski ağaçlara ve çeşmelere bakarak işaretler aramaya çalışın. Bu şekilde hac işaretinin daha derin anlamlarını bulabilirsiniz. Bilindiği gibi hac işareti bir dinin sembolüdür. Bu nedenle herhangi bir gömüyü, mezarı ya da bir hazineyi temsil etmeyebilir. Bu gibi işaretler bazen eski zamanlarda yaşayan Hristiyanların dinlerine bağlılıklarından dolayı çizdikleri bir sembol olabilir. 

Kaya üzerine oyulmuş olan hac işaretleri, genellikle basit bir şekilde işlenmiştir. Daha çok yön gösterme ve defineye giden  yolu temsil eden hac işaretleri, hazine gömülerinde yaygın olarak kullanılmıştır. Hac işaretinin en önemli anlamı karşıdan karşıya geçmedir. Bu nedenle özellikle etrafınızda bir dere, akarsu yada köprü var ise köprünün diğer tarafından işaretler aramaya çalışın. Bunun yanında karşı tarafı olan herhangi bir mekan var ise diğer taraflara göz atabilirsiniz. Eski zamanlarda yunan definelerinde sıkça hac işaretlerine rastlanmıştır. Kare şeklinde olan ve aynı zamanda uçları hafif kalınlaşan hac işaretleri, gömülerin bulunduğu yakın kayalara ve diğer alanlara oyularak işaretlemeler yapılmıştır. Bu şekilde geçici göç eden insanlar değerli eşyalarını buralara saklamışlardır. Oyulan hac işaretlerinden genellikle hepsinin bir kolu, diğerlerine göre daha uzundur. Bu durumda farklı olan kol tarafında değişik işaretler bulabilirsiniz. Maksimum arama alanınız elli metre olmalıdır. Bu sınırlar içerisinde farklı kayalar ya da eski duvarlara bakarak işaret görmeye çalışın. Definede hac işareti bazen de merdiven üzerinde hac olarak karşımıza çıkabilir. Bu durumlarda yanınızdaki duvara sırtınızı vererek düz ilerleyin anlamında olabilir. Eğer bu gibi bir belirti varsa anlamını uygulayarak bir sonuca ulaşabilirsiniz. 

Definede Hac İşareti
Eğer bulmuş olduğunuz hac işareti yedi kollu ise bu işaret çok daha değerlidir. Bu işaret, genellikle gizli bölgeleri göstermektedir ve kapalı alanlarda bulunmaktadır. Eğer bir eski ev içerisinde böyle bir işaret görürseniz kesinlikle gizli bölgeleri araştırın. Kimi zaman bodrum kat, kimi zaman odanın tabanında gömü olabilir. Bazı hac işaretlerinde de işaretin hemen altında kalan yerde gömü olabilmektedir. Bu nedenle sizlerde kayanın yanını ya da duvarın yanını kazarak bu bölgeleri araştırın. Bu şekilde eski zamanlarda yapılmış olan işaretler kesinlikle anlamsız değildir. 
]]>
Define İşaretleri Kuyu https://www.defineisareti.gen.tr/define-isaretleri-kuyu.html Wed, 07 Nov 2018 15:51:34 +0000 Define işaretleri kuyu, genellikle çok sık karşılaşılan işaretler arasında yer almaktadır. Bu işaret genellikle kapalı veya açık kuyu şeklindedir. Kuyunun kullanılmasındaki en önemli sebep, yaşamsal ihtiyaç olan sudan gelme Define işaretleri kuyu, genellikle çok sık karşılaşılan işaretler arasında yer almaktadır. Bu işaret genellikle kapalı veya açık kuyu şeklindedir. Kuyunun kullanılmasındaki en önemli sebep, yaşamsal ihtiyaç olan sudan gelmektedir. Tabi genellikle değerli eşya ve hazineler sahte görünümlü kuyular içerisinde yer almaktadır. Bu kuyular şekil olarak daha yüksek ve çukur olan kuyulardır ve genellikle Ermeni toplulukları tarafından oldukça hazine saklamak amacıyla oldukça fazla kullanılmıştır. Bu kuyulara giden yolda genellikle balık, kalp ve deve işaretleri ile birlikte bulmakta olup bu şekilde gerçekleşmektedir. Su kuyuları olarak gözüken bu kuyular içerisinde özel ve gizli tüneller de bulunmaktadır. Kuyu işareti define avcılarına oldukça fayda sağlamaktadır.

Define işaretleri arasında yer alan kuyular bir çok şeyi ifade eder ve açıklar şekildedir. Kuyular çoğunlukla tümülüslere yakın yerlerde kullanıma açılarak  kuyudan gizli bir tünelle geçiş olduğu bilinmektedir. Fakat her tümülüste bu durum aynı olmayabilir ve bu yüzden araştırma yapılması uygun olmayabilir. Bu kuyular çünkü belirtildiği gibi sahte kuyular olarak geçmektedir. Dolayısıyla eski zamanda yaşayan insanların asıl amacı aslında su ihtiyacını falan olduğundan değil de farklı amaçlarla kullanılması ve saklama koşullarına daha uygun olduğundan dolayı bu şekilde kullanılmıştır. 

Bunlara ek olarak yıllar önce eski medeniyetlerin kullanmış oldukları bir diğer sahte kuyu çeşidi olan ise yer altında gizlenmiş olan özel bir odaya giden kuyular olarak bilinmektedir. Bunların hepsi de sahte kuyulardır bu odada asıl amaç özenle gizlenmiş olan kişilere veya hanedanlara ait değerli eşyalar bulunması olayıdır. Dere veya herhangi bir su kaynağı içeren yerlerin bulunmadığı bir bölgede balık işaretinin olması da oldukça önemlidir. Çünkü  böyle bir durum olduğu taktirde açıkta bir kuyu bulunmuyor ise   hemen geri dönülmemelidir. Çünkü burada  kapalı bir kuyu olma ihtimali oldukça yüksek bir durumdur. Küçük  bir kayayı çevrede bulmak oldukça zor olabilir fakat diğer işaret deve işareti olduğundan dolayı bu kayaların üzerinde bulma ihtimali oldukça yüksektir ve buda sizi önemli bir kuyuya götürür. Yani dolayısıyla  etrafta deve işareti olması  kuyuda bir önemli hazine olma olasılığını oldukça yüksek kılar. 

Define İşaretleri Kuyu
Kuyuya giden önemli diğer  işaret ise kalp işaretidir ve  yine akarsu veya bir su kaynağı bulunmuyor ise çevrede bu işaret de oldukça  su kuyusu olduğunu ve değerli bir şeyler olduğunu gösterir. Fakat bunlar oldukça çok az denk gelmektedir ve nadiren bulunur. bunlar çok nadir denk gelmektedir. Ermenilere ait bir kuyu olursa hiç iz veya işaret olmadan bakılması gerekir. Çünkü Ermenilere ait olan kuyularda oldukça aramaya değer hazineler çıkacaktır. Define işaretleri kuyu, oldukça önemlidir ve en önemli ve yüklü çoğu hazineler bu kuyular içerisinden çıkmıştır. Kuyuların boyutlarına, şekillerine ve kapaklarına göre durumlar değişebilir ve buna göre araştırma yapılması en doğru karar olacaktır.
]]>
Define İşaretleri Merdiven https://www.defineisareti.gen.tr/define-isaretleri-merdiven.html Wed, 07 Nov 2018 17:47:47 +0000 Define işareti merdiven, Define işaretlerinden birisi olan merdiven işareti aslında, define işareti değil define saklamaya uygun ve elverişli bir yer anlamı taşımaktadır. Gördüğümüz her merdiven işareti, define i Define işareti merdiven, Define işaretlerinden birisi olan merdiven işareti aslında, define işareti değil define saklamaya uygun ve elverişli bir yer anlamı taşımaktadır. Gördüğümüz her merdiven işareti, define işareti olmamakla birlikte, merdivenin basamakları kesinlikle kontrol edilmelidir. Örnek vermek gerekirse, merdiven işareti var, ancak merdivenin 3. basamağında bir üçgen işareti bulunuyor ise, basamaklardan birisinde dolu bir şey olduğu anlamına gelmektedir. Görülen bu üçgen işareti çok detaylı bir şekilde bakıldığında görülmektedir. Genel olarak bakıldığında ise, merdivenlerin yan bitiş noktalarına bu işaretler yapılır. Dikkatli bir şekilde bakılmadığında görülmez.

Define işareti merdiven ile ilgili bir başka görüş ise, merdivenin var olan basamakları ile birlikte değerlendirilmektedir. Merdivendeki bütün basamak sayıları, bazı mitolojik inançları ortaya çıkarmaktadır. Eğer merdivendeki basamak sayıları, uğurlu sayılan 3-5-9-11-40-70 gibi sayılara denk gelir ise, oralarda bir şey olduğu düşünülür. Genel olarak bakıldığında, tapınaklarda tek sayı basamak bulunur. Tapınağa sağ ayak ile girilip, merdiven basamaklarına sağ ayaklar ile başlanılmalıdır.

Define İşaretleri Merdiven

Tuzaklı merdivenler; tünel, mahzen veya mezar girişlerinde merdiven bulunuyorsa burada tuzak olması muhtemelen çok yüksektir. Bu tür tuzaklar daha çok dönerli merdivenlerde bulunur. Örnek vermek gerekirse, herhangi bir tünel girişi ve dönerli merdiven varsa, merdivene ayak bastığınız anda, merdiven birden dönmeye başlar ve kaval kemiğinizi kırma ihtimali yüksektir. Yani kısacası böyle yerlerde merdivenlere dikkat etmek gerekir. Bazı tuzaklı merdivenlerde ise, zemin altında bulunur ve bu tür merdivenler çok tehlikeli olmaktadırlar. Bunun yanında aşağı doğru inen merdivenlerde tehlikelidir. Merdivenin 7 basamaktan oluşuyorsa, bu merdivenin 3. basamağında tuzak devreye girer ve hayati tehlike altına girebilirsiniz. Bu tür tuzaklar daha çok defineciyi caydırma amaçlıdır.

]]>
Yengeç İşareti Ve Anlamı https://www.defineisareti.gen.tr/yengec-isareti-ve-anlami.html Thu, 08 Nov 2018 07:47:50 +0000 Yengeç İşareti Ve Anlamı, Define işaretleri arasından yengeç, çeşitli uygarlıklarda farklı maksatlar ile kullanılmış olan bir işaret olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat tüm kullanımlarında, ortak olan yön, onun tehli Yengeç İşareti Ve Anlamı, Define işaretleri arasından yengeç, çeşitli uygarlıklarda farklı maksatlar ile kullanılmış olan bir işaret olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat tüm kullanımlarında, ortak olan yön, onun tehlike ve dikkat verici sinyalleri içermesidir. Özellikle yengeç ve akrep figürlerinin kullanılmış olduğu alanlar, çok eski uygarlıkların bir bakıma tılsım ya da sihir uyguladıkları bir alandır. Eski kabalistlerin pek çoğunda, bu durum belirgin bir şekilde göze çarpmaktadır. Bölgenin yakınlarında suyun bulunması, bu iki hayvanın doğasıyla özdeşleşmiştir. Yani balığında nasıl bir su araması gerekiyorsa, bu hayvanların işaret ettiği anlatımların bulunduğu bölgelerde de akarsu, bataklık ya da havuzun bulunması şart halindedir. Yengeçle alakalı olarak söylenebilecek tek bir net durum vardır. Oda, çok yakın zamanda, bir tehlike olması demektir. Bu bölge düz bir arazi olmayacağından ötürü arama sırasında, çok dikkatli davranmak gerekmektedir.

Yapılan araştırma ve bilgilenmede; yengeç işaretiyle ifade edilen saklanan paranın, değirmen arkları içinde olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Resmin büyük olup, üzerinde haç bulunması durumunda, bu işaret yengecin kendisini kasteder. Resmin bulunduğu yer, bir kapak da olabilir. Dışarıda aramamak gerekir. Yengeç net olarak tehlike işaretidir, tılsım olmadığı kesin olmakla beraber, dinsel hiç bir bağı bulunmamaktadır, bazı medeniyetlerde avcılıkla bağlantılıdır, bazılarında ise  zehirli olan gömülere resmedilmiştir. Bu bazen bir tuzak şeklinde algılanabilir, parası saf som altından meydana gelmektedir. Suya yakın olan yerlerde, kaya aralarında arama yapılması gerekmektedir. Basit olan dedektörler ile kolayca alınabilir derinlikte parası bulunmaktadır, dikkat edilmesi gereken altınların üzerinde herhangi bir zehir olup olmadığıdır. Buna önlem almadan, altınlara dokunulmaması tavsiye edilir.
Yengeç İşareti Ve Anlamı

Diğer bir görüş; Bir idogram olarak bir çok uygarlıkta değişik amaçlar için kullanılmıştır. Fakat bu çeşitlilikte tek ortak yön, tehlike ve odak noktasıdır. Aynı zamanda tılsım ve büyü kullanılan bir alanı da işaret eder. Tam anlamıyla cesareti sembolize etmektedir. Gömüye ulaşmak isteyen kişinin, cesaretli ve güçlü olması gerekir. Malı zehirli ve ya tuzaklı olup, alacak kişinin ellerine ve ayaklarına özellikle dikkat etmesi gereklidir. Eğer tuzaksa ayaktan, zehir ise elden zarar verecek biçimde tasarlanmıştır.

]]>
Halka İşareti Ve Anlamı https://www.defineisareti.gen.tr/halka-isareti-ve-anlami.html Thu, 08 Nov 2018 12:15:41 +0000 Halka İşareti ve Anlamı: Bir hazine arama esnasında halka işareti görmek farklı definecilere göre farklı anlamlara gelebilmekte, bazen de halka işareti O işareti ile karıştırılabilmektedir. Define arama esnasında halka iş Halka İşareti ve Anlamı: Bir hazine arama esnasında halka işareti görmek farklı definecilere göre farklı anlamlara gelebilmekte, bazen de halka işareti O işareti ile karıştırılabilmektedir. Define arama esnasında halka işareti ve anlamı aşağıdaki yazımızda belirtilmiştir.

Tek Demir Halka İşareti ve Anlamı

Define avında bir kayanın üzerinde çıkıldığı zaman büyük bir taşın üzerinde halka işareti görülmesi halinde işareti gören definecinin bu halkayı arkasına alması ve karşı istikamette 70 adım sayması gerekmektedir. Ardından definecinin ön kısmında ve çok az sol kısmında bir sapak görmesi gerekmektedir. Bu sapağa doru döndüğünde karşısına bir dere çıkacaktır. Definecinin bu dereden karşı tarafa geçmesi halinde karşısına büyük bir kara taş çıkacaktır. Bu büyük kara taştan demir halka işareti olan taş rahatlıkla görülebilmektedir. Ve bu büyük kara taşın bir emaneti mevcuttur. Taşın doğru olup olmadığını anlamak için halka işaretinin görülür olması şarttır. Çünkü halka işareti yalnızca doğru kara taştan görülebilmektedir.

Başka bir definecinin görüşüne göre ise, halka işaretinin yatay vaziyetteki bir karanın üstünde olması ve halka ölçüldüğünde boyunun en fazla bir karış olması gerekmektedir. Halka işareti olan karanın 20 adım aşağı kısmında bir istavroz, 20 adım üst kısmında ise bir mağara olması gerekmektedir. Ve mağaranın kapısının ön kısmında yaşlı bir ağaç bulunmalıdır. Bu yaşlı ağacın altında ise çok değerli olan bir gerçek saklıdır.

Define ararken halka işareti ve anlamı dışında neye benzediği de önemlidir çünkü halka işaretinin O harfi ile karıştırılmaması gerekmektedir. Halka işareti ile O, işareti farklı bilgileri temsil etmektedir. Tek halka şeklindeki işaret, gömülü olan definenin düz bir arazide toprağın alt kısmında olduğunu işaret edebilmektedir. Definecinin böyle bir işaret görmesi halinde düzlük alanlarda define araması gerekmektedir. Define düz arazide ve çok derin olmayan toprağın altında gizlidir. Bu bazen bir kaya olarak, bazen bir horasan ile sıvalı olan mebla olarak, bazen ise kaya içerisinde gizli olarak da bulunabilmektedir. Bu halkalar aslında halka değildir, çok büyük ihtimalle O harfidir.

Birbirine Geçmiş Halka İşareti ve Anlamı

Bir define avında birbirine geçmiş halka işareti görmek tehlike anlamını taşımaktadır. Bu işaret 1 kilometrelik alana kadar yığılmalar olduğu anlamına gelebileceği gibi, daha çok mağara, mahzen, tünel ile oda şeklindeki mezarların içinde tuzaklar olduğunu ifade etmektedir. Toprağın alt kısmında halkaların sayısı kadar oda ya da mahzen olabileceği anlamına gelebilen iç içe geçmiş halkalar, aynı zamanda odalardan birinden diğerine geçiş olduğu anlamını da taşıyabilmektedir. Duvar ya da olası bir taş üzerinde iç içe geçmiş halkaların olması bu alanda birden daha fazla ve çok tehlikeli tuzaklar bulunduğu anlamını taşıyabilmektedir. Halka işaretleri tek olarak çizilmiş olabileceği gibi farklı figürlerin arasına gizlenmiş de olabilmektedir.

Halka İşareti Ve Anlamı

Başka bir definecinin görüşüne göre ise, iç içe geçmiş halkalardan her biri ayrı bir tuzağı işaret etmektedir ve bu bir define işareti değildir. Böyle bir durumda ölçülerek tuzakların arasındaki mesafe bulunabilmektedir. İç içe geçmiş halka işareti olan yerde bir tuzak etkisiz hale getirildiği zaman bir başka tuzak devreye girmektedir. Böyle bir durumda en önemli şey fazla olan halkaların tuzaklarını yok etme sırasında dikkatli olunması gerektiğidir.

Farklı bir görüşe göre ise, ilk olarak halka işaretlerinin birbirinden ayrılması gerektiğidir. Halka olarak görülen şeyin 3 farklı geometrik şekilden biri olabilme olasılığı vardır. bu şekiller, O harfi, çemberi ya da daireyi sembol ediyor olabilmektedir. Nasıl bir yol alınacağını belirlemek için ilk olarak definecinin bu sembollerin hangi amaca hizmet ettiğini anlamasına bağlıdır. İşaret gerçekten halkayı]]> Deve İşareti Ve Anlamı https://www.defineisareti.gen.tr/deve-isareti-ve-anlami.html Thu, 08 Nov 2018 17:14:34 +0000 Deve İşareti ve Anlamı, Anadolu çeşitli uygarlıklara bağrını açmış derin bir tarihi sahiptir. Bu tarih yanında bir çok uygarlık, devlet ve imparatorluk bağrından bulundurmuştur. Eski çağlarda parasal maddi değeri taşıya Deve İşareti ve Anlamı, Anadolu çeşitli uygarlıklara bağrını açmış derin bir tarihi sahiptir. Bu tarih yanında bir çok uygarlık, devlet ve imparatorluk bağrından bulundurmuştur. Eski çağlarda parasal maddi değeri taşıyan değerli taş, mücevher ve altından o dönemlerde banka gibi oluşumların bulunmaması nedeniyle koruması oldukça zor şekilde yapılmaktaydı. Bu dönemlerde ziynet eşyası olan kişiler korsan ve haramilerden mallarını korumak ve saklamak amacıyla bir kısım işaretler ile değerli maddeleri saklamışlardır. Bu işaretlerden bir tanesi dağ, oba ve konum itibariyle jeopolitik öneme sahip dikkat çekmeyen alanlara deve işareti yaparak maddi değeri taşıyan bu materyalleri saklamışlardır. Deve işareti define de ciddi anlamda değerli bir işarettir. Jeoloji uzmanlarının yapmış olduğu araştırmalarda çizilmiş olan develerin şekil, boyut ve duruş itibariyle farklı anlam ve değerlere sahip olduğunu dile getirmişlerdir. Bu husus da bilimsel veriler ile desteklenmiştir. 


Çeşitli Deve İşaretinin Manası

Deve işaretleri bulundukları konumlara göre farklı şekilde yorumlanmıştır. Eğer bir çizim yapılan alanda 2 deve bulunmakta ve develer arka arkaya sıralanmış ise; Develerin baktığı tarafa doğru 11 arşın ileride muhtemelen taşlarla kaplı bir alan bulunmaktadır. Eğer develerden birinin yanında 2 istavroz işareti bulunmakta ise 19 teneke altın devlerin baktığı kısımda komple taş olan ve deve hörgücü gibi yüksek bir taşlık alanın altına gizlenmiştir. 

Bir kısım ermeni kaynaklarında deve figürü bulunduğu alana 2 adet yapılmış ise devenin bakmış olduğu alandan 13 metre ileride düz bir alan bulunur. Bu düzlüğün bakmış olduğu alan detaylıca incelenir. Eğer bir kayalık durumu söz konusu ise kayaç iyice incelenmelidir. Bir çekiç yardımı veya bir taş yardımıyla boşluklar iyice incelenir. Ne zamanki çekiç boşluğa gelir ve zelzele şeklinde bir ses geldiği takdirde bulunan horasan kırılarak içerisindeki gaz çıkarılır. Bu ermeni kaynakları kayalığın içinden mahzene inildiği takdirde 30 araba dolusu altın ile karşılaşılacağını sıkça dile getirmiştir. Uzman defineciler bu definelerin asırlar önce çıkarıldığını dile getirse de hala definecilerin ilgisini çekmektedir. 

Uzman devine avcılarının yapmış olduğu araştırmalar neticesinde deve işareti oyma kabartma şeklide yapıldığı gibi bir kısım kayaçlar uzaktan bakılınca birebir deve şeklinde oyulmuştur. Uzman defineciler oyma deve kabartmalarının kesinlikle malının bulunduğunu sıkça dile getirmişlerdir. Bir kısım eski ziynet eşyaları sahipleri develerin çizildiği alanın 40 ile 50 adım altına doğru defineyi gizlediğine ilişkin kaynakları bulunmaktadır. 40-50 metre alt kısımda horasan ile kapalı olan alan dinamit veya uygun çözücü maddeler ile çözülerek horasan açılır. Buradaki zehirli gaz çıkarıldığı takdirde define çıkartılacağına ilişkin ciddi ermeni kaynakları bulunmaktadır. 

Deve İşareti Ve Anlamı
Şekillerine Göre Deve İşaretleri ve Kısaca Açıklaması

Oturan Deve: Bu gömü türü altın ve gümüşe işaret etmektedir. Oturan devenin malı bataklı veya ana kayaya bağlı mağaraya gömülmüştür. Oturan devenin malı bulunduğu bataklık bölgenin 13 metre altında bataklık veya anaç kayanın içerisine gizlenmiştir. 

Duran Deve: Gömüsü bulunduğu yerin 1-3 metrelik alanı içerisindedir. Bu devenin malının bulunması amacıyla devenin ayaklarına bakılır. Duran devede, devenin 4 ayağından biri daha büyüktür. Büyük olan devenin ayak yönüne doğru bakılır. Buraya yakın çeşme, pınar ve eski hangi bir yerler gözlemlenir. Eğer çevresine yakın alanlarda mağara bulunmakta ise define mağaraya gizlenmiştir. 

Yürüyen Deve: Duran devenin hörgücü kalın ve yükü çok ise bu malın büyüklüğüne işarettir. Hareket halinde bulunan deve geniş bir alana hitap etmektedir ve başka işaretlere yönelmiştir. Çoğunlukla ikinci işaret haç (istavroz), oyma m]]> Papaz İşareti Ve Anlamı https://www.defineisareti.gen.tr/papaz-isareti-ve-anlami.html Fri, 09 Nov 2018 08:26:21 +0000 Papaz İşareti Ve Anlamı, Hristiyan dininde papaz dini merasimleri yöneten ve insan ve tanrı arasındaki iletişimi sağlayan bir din adamıdır. Bir arazide papaz işaretinin kullanılmasında ki amaç şeytanın lejyonlarının bölgeye Papaz İşareti Ve Anlamı, Hristiyan dininde papaz dini merasimleri yöneten ve insan ve tanrı arasındaki iletişimi sağlayan bir din adamıdır. Bir arazide papaz işaretinin kullanılmasında ki amaç şeytanın lejyonlarının bölgeye girmesini engellemek içindir. Papazın boynunda bulunan madalya baktığı yön ve açık şekilde olan eli ilk dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir. Define ile ilgilenen insanlar haç işaretlerine güçlü bir tılsım gözü ile bakmaktadırlar ancak papaz işaretlerinde daha çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Bu işaretin bulunduğu bölgede muhakkak tılsım atına alınmıştır. 

Papaz İşareti Ve Anlamı
Bu şekil tılsımlar bölgesel tılsım olarak bilinir. Diğerleri yerel tılsım olarak adlandırılır. Çıplak kadın işareti ile benzerlik gösteren papaz işareti dikkat edildiğinde aradaki farkın büyük olduğunu gösterir. yukarıda da belirttiğimiz gibi dikkat edilmesi gereken önemli yerlerden bir tanesi de papazın baktığı yöndür. Çıplak kadın işareti ile aynı yöne bakmamaktadırlar. Alında  ifade farkı da var denilebilir  papaz baktığı yönü korumak için bakar ama kadın işareti ise baktığı yerde direk yön gösterir. Papazın elinde bir asa bulunur bu ayrıntının da dikkate  alınması gerekir. Asanın boyu ve duruşu define çözümüne yardımcı olur. Yani definelerin üzerilerine papaz işaretinin konulma sebebi  şekli çözmek için bulunur diyebiliriz. 
]]>
Akrep İşareti Ve Anlamı https://www.defineisareti.gen.tr/akrep-isareti-ve-anlami.html Fri, 09 Nov 2018 16:16:05 +0000 Akrep İşareti ve Anlamı, Anadolu eski çağlardan günümüze kadara bir çok uygarlığı bağrında bulunduran derin bir geçmişe sahip bir uygarlıktır. Bu uygarlık bir çok zenginliği yanında getirmiştir. Geçmiş çağlarda ziyn Akrep İşareti ve Anlamı, Anadolu eski çağlardan günümüze kadara bir çok uygarlığı bağrında bulunduran derin bir geçmişe sahip bir uygarlıktır. Bu uygarlık bir çok zenginliği yanında getirmiştir. Geçmiş çağlarda ziynet eşyaları banka gibi korunaklı yapılarda saklanamadığı için işaretler yardımı ile gizlemekteydi. Bu işaretlerden biri de akrep işaretidir. Akrep işareti çok gizemli bir yapıya sahiptir. Hala bir çok define bilimci ve arkeoloji uzmanı bu gizemi net olarak çözmüş durumda değildir. Ancak yapılan bir kısım araştırmalar neticesinde akrep işareti kraliçe veya sultan eşlerinin değerli eşyalarını bulundurduğuna ilişkin ibareler mevcuttur. Akrep işaretinin manası oldukça fazla zümrüt, altın ve gümüşe işarettir. Yapı gereğince akrep zehirli bir yapıya sahiptir. Bu nedenle bu işaret bulunacak gömünün içerisine ciddi anlamda zehir atıldığına veya definenin bulunduğu alanın tuzaklı bir yapıya sahip olduğunun habercisidir. Bu nedenle bu denli korunaklı bir işaretin altında yatan maddi değer oldukça fazladır. Ancak bu değerin maddi anlamda değeri mevcuttur. Bir kısım araştırmacılar ise bu maddi değerin hiçte azımsanmayacak servetlerde olduğunu dile getirmişlerdir. 

Akrep İşaretinin Çözümü

Akrep figürü kaya üzerine kabartma veya kazılarak yapılmış vaziyette ve akrebin damarları ve uzuvları en ince ayrıntısına kadar işlenmiştir. Akrebin büyüklüğü definenin büyüklüğü ile açıklanmıştır. Akrep işaretinin gömüsü çok uzak alanlarda aranmamalıdır. Bölgede yan yana iki akrep bulunması halinde, akreplerden birinin gömüsü çok yakında bulunan kayalığın altındadır. Bu ilk akrebin hediyesi çıkartılacak kişiye yeter. Ayrıca bu ilk akrebin tuzağı bulunmaktadır sadece çıkartacak kişi ziynet eşyasını tutarken dikkat etmelidir. Çünkü bu hediye zehir atılmış durumdadır. Böylesi bir gömü çıkartılırken kesinlikle eldiven ve gaz maskesi kullanılmalıdır. İkinci akrebin işçiliği oldukça zordur ve tehlikelidir ancak gömüsünün altında servet yatmaktadır. İkinci akrep bir kayalık vadi altına gizlenen bir oda içerisinde bulunan kapının altında define bulunur ancak bu definenin kapısı açıldığı taktirde yukarıdan aşağıya doğru göçük oluşur. Bu nedenle doğru şekilde ve işin ehli arkeologlar ile bu çalışma yapılarak bu servet çıkartılabilir. 

Akrep İşaretinde Defineye Giden Yol

Yukarıda akrep işaretinin ne anlama ve bulunan ziynet işaretlerinin anlamına detaylıca bildirdik ancak araştırması yapılan define cihazsız çıkartılacak ise akrebin kuyruğunun bulunduğu alan, kuyruk bağı ve ayak uzunluklarına dikkat edilmektedir. Buradaki ince ayrıntılar definenin uzaklığına ilişkin olarak yer ve yön bildirmektedir. Bir çok otorite kuyruk boğumu adedince adımlama ile definenin yerin tespit edileceğini bildirmektedir. Ayrıca akrebin ayaklarından farklı uzunlukta olan ayağı ilgili definenin yönünü bildirmektedir. Bunun yanı sıra akrebin uzun olan kıskacı definenin kaç farklı şekilde korunduğuna ilişkin ipuçları vermektedir. 

Akrep İşareti Ve Anlamı
Ülkemizde Bulunan Akrep İşaretleri ve Anlamları

Türkiye jeolojik olarak bir çok uygarlığı yapısında bulundurmuştur. Bu nedenle bir kısım akrep işaretlerine ülkemizde denk gelmiştir. Genellikle ülkemizde bulunan akreplerin baş kısmı bulunmamaktadır. Bu baş kısmı olmayan akrebin kuyruğuna doğru olan bölgede oyma aranmalıdır. Bulunan oyma incelendiği takdirde bir kaya parçasına veya bir mezara işarettir. Çekiç yardımı ile oymanın yakın bölgeleri kontrol edildiği takdirde gizli bir mahzene kapı açıldığı bulunan akrep işaretlerinde gözlemlenmiştir. Çoğunluğu açılan bu mahzenler incelendiğinde, mahzen kapısı açılınca yukarıda biriken toprak yığını, mahzenin kapısını açan kişinin üzerine döküldüğü şeklinde bir mekanizmaya sahip olduğu gözlemlenmiştir. Ülkemizde görülen bir kısım akrep oymaların da ise incirlik veya ağaç dall]]> Define İşaretleri Kaplumbağa https://www.defineisareti.gen.tr/define-isaretleri-kaplumbaga.html Sat, 10 Nov 2018 09:22:25 +0000 Define işaretleri kaplumbağa, Kaplumbağa işareti genel olarak iki şekilde görülmektedir. İlk olarak kayalardan kaplumbağa şekilleri oluşturulmuştur. ikinci olarak ise kayaya kaplumbağa sembolü çizilerek, oyularak veya kabarma ş Define işaretleri kaplumbağa, Kaplumbağa işareti genel olarak iki şekilde görülmektedir. İlk olarak kayalardan kaplumbağa şekilleri oluşturulmuştur. ikinci olarak ise kayaya kaplumbağa sembolü çizilerek, oyularak veya kabarma şeklinde şekiller verilmiştir. Bu işaretlerin genel olarak bulunduğu yerler ise dere yamaçlarına yakın olan bölgelerdir. Dolayısıyla kaplumbağa işareti olan yakın yerlerde çoğunluk olarak su olması mümkündür. Bu işarette hiçbir inanç veya kişiselleştirme yoktur ve kaplumbağa hayvanı örnek alınarak yapılmıştır. Önceden yaşayan insanlar bunu bir kendilerince belli bir işaret olarak görmüş ve yakınlarına veya tam altına oldukça yüklü hazineler gizlemiş olma ihtimalleri oldukça yüksektir.

Genel olarak kaplumbağalarda önemle  dikkat edilmesi gereken ilk doğrultu üzerinde kuyruk bulunup bulunmadığıdır. Çünkü bu şifrelemeyi çözme fikri bu şekilde başlar ve bu kaplumbağalar genellikle kara üzerinde yaşayan kaplumbağa çeşitleri olarak bilinir. Kuyruğu bulunmayan kara kaplumbağası örnek alınmıştır. Diğer bir türü ise buna  bağlı olarak kuyruğu bulunuyorsa bu su kaplumbağasının taklit edildiğini göstermektedir. Genel olarak öncelikle kara kaplumbağasını inceleyecek olursak kuyruksuz olanı genelde en çok  rastlanan işaretler arasında yer almaktadır. Kaya  benzetme şeklinde olup ayrı bir işaret olarak çoğunlukla mezarların yanında ya da arka kısmında olmakla beraber farklı bir yer olarak da birkaç metre etrafında veya ön tarafında kaya altlarında bulunmaktadır. Aslında yapımı oldukça zor olan işaretler arasında yer almaktadır. 

Çoğu bulunan kaplumbağa işaretlerinin önemli haberleri ve müjdeleri bulunmaktadır. Bu yüzden önemli olan yerlerde ilk olarak kaplumbağa işareti incelenmesi önemlidir. İçerisinde veya üzerinde  kasası bulunuyor ise hemen açılıp alınması gerekir. Bunların yakınlarında çok sık görülmeyen bir şey olsa bile yumurta yapısında çok ufak taşlar görülür ve işte tam olarak bu yumurtaların içerisinde önemli hazineler çıkmaya başlar. Kara kaplumbağasında bir diğer önemli bölgesi de baş kısmı oldukça çok önemlidir ve bu işaretin yönüyle birlikte baktığı nokta detaylı bir şekilde incelenmelidir. Bu kaplumbağa etrafındaki kayaya bakıyorsa bütün hepsi orada olabilir. 

Define İşaretleri Kaplumbağa
Başka bir mağaraya dönmüş ise yönü mağara içinde mezarı ve önemli miktarda para veya altın olabilmektedir. Bazı durumlarda ise kaplumbağa bir taş veya toprak birikintisine doğru bakmaktadır ve buna oldukça çok rastlanır. Bu durum bir tepe üzerinden başka bir tepeye de olabilmektedir. Diğer bir işaret üzerinde ise su kaplumbağası bulunmaktadır ve genellikle kuyruklu şekle sahiptir. Genel olarak suya yakın bir yerde bulunurlar. Dere bulunmasına oldukça dikkat edilmesi gerekir ve eğer dere varsa kaplumbağanın baş bölümüne mi bakıyor yoksa bir diğer bölgesi olan kuyruk kısmına mı bakıyor dikkatle incelenmesi gerekir. Eğer kuyruk kısmı ise kaplumbağanın kendi içerisindeyse, önemli gelişmelere işaret olarak bilinmektedir. Hemen pes edilmemeli ve baş  kısmı etrafında geniş çaplı bir araştırma yapılmalıdır. Genel olarak dere yönü baş kısmına bakıyorsa kuyruk kısmı  yani etrafında mezar bulunduğunun göstergesi olarak kabul edilir ve aynı zamanda dere ile kaplumbağa arasındaki mesafede önemli hazineleri müjdeler. Tabi genel olarak bazen etrafta dere veya göl gibi görünür bir su bulunmuyorsa kuyu bulunma olasılığı oldukça yüksektir. Kapalı olan kuyu varsa hemen inceleme yapılmalıdır. Genel olarak çözülmesi o kadarda zor olmayan işarettir. Burada önemli olan etrafı dikkatli bir şekilde gözlemlemek ve incelemek olmalıdır. Bu şekilde devam edilirse kolaylıkla istenilen sonuca ulaşılmış olur. Su kaplumbağası çevresinde de yumurta şeklinde küçük kayacıklar olup olmadığına dikkat edilmesi gerekir. 
]]>
Definede Kartal İşareti https://www.defineisareti.gen.tr/definede-kartal-isareti.html Sat, 10 Nov 2018 19:16:48 +0000 Definede kartal işareti, Kartal işareti, öküz ve aslan işaretleri ile birlikte çok benzerlik gösteren bir işarettir. Eğer elinizde bir kartal işareti varsa kartalın baktığı tarafa doğru veya kartalın kuyruğunun g Definede kartal işareti, Kartal işareti, öküz ve aslan işaretleri ile birlikte çok benzerlik gösteren bir işarettir. Eğer elinizde bir kartal işareti varsa kartalın baktığı tarafa doğru veya kartalın kuyruğunun gösterdiği yöne doğru araştırma yapmak daha doğru olacaktır. Definede kartal işareti, liderlik anlamı gelen önemli işaretlerden birisidir. Kartal bazen tek başına, iki başlı ya da iki kartal olabilmektedir. Tek başına kartal baktığı yöne yada kartalın karşısındaki bulunan tepenin zirve noktasında, gerekli araştırmaları yapacağınız anlamına gelir. 

Eğer birbirine bakan iki kartal var ise, iki önemli çift şahsiyetin olduğu anlamına gelmektedir. Bu çift şahsiyetler genellikle karı koca olabilmektedir. Araştırma yaparken, eğer düz şekilde kaya blokları var ise, detaylı bir şekilde gözlemlemelisiniz ya da her iki kartalın ortasında bulunan dağın zirvesinde araştırma yapmak gerekmektedir. Elinizdeki kartal işareti, uçmaya hazırlanan kanatlarını açmış kartal var ise kendi yönündeki zirve noktaya bakılmalıdır. Yönlerine bakıldığında mutlaka işaretleri göreceksiniz. Definede Kartal İşaretiYine aynı şekilde çift başlı kartal işareti var ise, bu define işareti olmayıp, Selçuklu İmparatorluğunun bir simgesidir. elinizde bulunan Kartal işaretinde kafasının üstünde istavroz var ise bulacağınız gömü Bizans gömüsüne alamet eder. Kanatları kapalı olan kartal ise, bir mağara içinde olduğu anlamına gelmektedir. Yine etrafındaki düz kayalara detaylı bir şekilde bakılmalı ve kayalarda araştırma yapılmalıdır.

]]>
Çiçek İşareti https://www.defineisareti.gen.tr/cicek-isareti.html Sun, 11 Nov 2018 05:07:19 +0000 Çiçek İşareti, genellikle define de çiçek işaretleri iki farklı şeyi temsil eder. Birincisi mezarda yatan kişinin bayan olduğunu, ikincisi de tabi olan mezarlık alanında çok değerli bir bayanın mezarının olduğunu temsil etme Çiçek İşareti, genellikle define de çiçek işaretleri iki farklı şeyi temsil eder. Birincisi mezarda yatan kişinin bayan olduğunu, ikincisi de tabi olan mezarlık alanında çok değerli bir bayanın mezarının olduğunu temsil etmektedir. Ancak çiçek işaretleri çoğunlukla bulundukları yerlere ve şekillerine göre değişmektedir. Ancak define de kullanılan papatya ve gül çiçek işaretlerinin anlamı aynı ya da bir benzeridir. Fakat mezar üzerinde bulunana lale işareti ise bu anlama benzemez, ama çiçek işaretinin bulunduğu mezarlar genellikle değerli olan mezarlar anlamına gelmektedir. 

Çiçek İşaretinin Çözümü, çiçek işaretleri pek çok medeniyette kullanılmıştır. Ancak eski kullanımlarda özellikle mezarları temsil etmektedir. Son dönemlerde çoğunlukla çiçek işaretini Ermeniler eğer tek düz bir kayanın üzerinde kullanmış ise, bunun anlamı mezar olduğudur. Fakat ormanlık alanda ve çeşme başlarında çiçek işareti kullanılmışsa buda sistemi belirtmektedir. Roma döneminde ilk çiçek işareti olarak papatya kullanılmıştır, eğer eksik olan bir yaprağı varsa araştırma yapılmalı ve eksik olan yaprak bulunmalıdır. Ayrıca bir kayanın üzerinde papatya işareti işlenmiş ya da yaprak işareti konulmuştur. Bu her iki işarette genellikle mezar olduğunu göstermektedir. Tespit yapıldıktan sonra dedektör yardımı ile araştırma yapılır kayaların araları yoklanır ve mezar girişi bulunur. Çoğunlukla çiçek işaretleri mezarın yakınlarında yol göstermektedir. 

Çiçek İşareti
Çiçek İşareti Neyi Temsil Etmektedir, eğer bulduğunuz çiçek işareti tam ise kesinlikle size yön gösterecek başka bir işaret arayın. İşareti bulduktan sonra yön ve mesafeyi iyi ayarlarsanız muhakkak bir oyma sunu çukuru bulacaksınız. Aslında çok zor olan bir işçilik yoktur, hatta mezarda yatan bayanın parası, değerli ziynet eşyaları mevcut olmaktadır. Fakat bu önemli olan eşyalar bazen mezarın biraz uzağında da bulunabilmektedir. Bunun için iyi bir araştırma yapılması gerekir, mutlaka sonunda mükafat alınacaktır. Ermenilerde kullanılan çiçek işaretleri genellikle mezarlık alan olduğunu anlatırken, aynı zamanda mezarlık alanın içerisinde çok önemli olan bir kişinin mezarının bulunduğunu anlatmaktadır. Ayrıca çiçek işareti mezarda yalnız bir bayanın yattığını gösterir. Türkiye!de kişiler tarla sürerken bazen çiçek işareti olan taşlar bulmaktadır. Eğer dikkatli bir inceleme yapılır ise, hem mezarın yerini hem de parayı kolaylıkla bulabilirler. Ermeniler özellikle sistemli olarak gömülerde çiçek işareti yapmaktadır. Eğer çiçek işareti bir çeşmenin ya da kuyunun başında yapılmış ise, mutlaka bu çeşmelerin yaklaşık olarak 20 metre yakınlarında bir kayanın altında, kuyunun kenarında ya da kuyunun içerisinde para olduğunu simgelemektedir. 
]]>
Nal İşaretleri İşareti Ve Anlamı https://www.defineisareti.gen.tr/nal-isaretleri-isareti-ve-anlami.html Sun, 11 Nov 2018 20:38:24 +0000 Nal İşaretleri İşareti ve Anlamı, Ermenilerin ağırlıklı olarak ziynet eşyalarını saklarken kullanmış olduğu bu işaret çok fazla görülen bir işaret türü değildir. Nal işareti çoğunlukla Anadoluyu terk eden Ermenilerin Nal İşaretleri İşareti ve Anlamı, Ermenilerin ağırlıklı olarak ziynet eşyalarını saklarken kullanmış olduğu bu işaret çok fazla görülen bir işaret türü değildir. Nal işareti çoğunlukla Anadoluyu terk eden Ermenilerin bu topraklardan ayrılırken ziynet eşyalarının harami ve eşkıyalar tarafından gasp edilmemesi amacıyla gömünün yol güzergahına daha sonradan bulmak amacıyla yapılmış işaretlerdir. Anadolu dan ayrılan Ermeniler tekrardan bu coğrafyaya uğramadığından dolayı ilgili değerli taş ve hazineler bu bölgelerde işaretlerin bulunduğu alanlarda kalmıştır. Ermeniler çok akıllı olduklarından dolayı hazinelerini bu işaretin oldukça uzaklarına gizlemişlerdir. Bu nedenle bu işareti keşfeden kişi yol güzergahı üzerindeki diğer nal işaretini bularak definenin bulunduğu alana ilişkin olarak yorum yapabilir. Bu iki nal işareti mühür mahiyetindedir ve kesinlikle nal işaretinin yakın bölgelerine hazine gizlenmemiştir. Uzman arkeologların yapmış olduğu araştırmalarda nal şeklinin Yunan Alfabesi içerisinde bulunan Omega isimli harfi çağrıştırdığından dolayı bir çok simyacı tarafından altını simgelediği hususu dile getirilmiştir. Bu sebeple nallarda çivi aramak gerekmektedir. Nal üzerinde çivi bulunmadığı taktir de işaret dolu değildir ancak nal işareti 6 veya 12 adet çiviler ile çakılmış vaziyette ise definin varlığını garanti edecek niteliktedir. Nal işareti ile hilal şeklini birbirine karıştırmamak gerekmektedir. Gerçek nal işareti gizli bir alana birebir nal şeklinde yapılmış vaziyettedir. Nal işareti bulunduğu taktir de 2 kilometrelik bir alanda mağara aranmalıdır. Hakeza nallardan birinin ucu kesik ise bu mağaranın bulunduğu alanı göstermektedir. Bu 2 kilogramlık alan içerisinde şayet mağara girişi bulunmakta ise define bu mağaraya gizlenmiş ve gizlenen bölüm horasan ile sıvanarak kapatılmıştır. 

Ermeni Tarihçilere Göre Nal İşaretinin Anlamı

Nal işareti ender bulunan bir işaret türüdür. Asırlar öncesinden kaçış sonrasında arkada kalanların bulunması için yapıldığı şeklinde kaynaklarda bahsedilmiştir. Nal işaretinde dikkat edilmesi gereken husus çivi bulunup bulunmadığıdır. Nal üzerinde bulunan çivi sayısı bölgede bulunan hazinenin miktarını ifade eder. Şayet nal üzerinde 3 çivi bulunmakta ise 3 tene altın veya ziynet işareti olduğuna dile getirmişlerdir. Bölge üzerinde bulunan at nalının yakınında tay ayağı aranmalıdır. Büyük at nalı işaretinin 10 metre uzağında mutlaka tay ayağı işareti bulunmalıdır. Şayet tay ayağı bulunmamakta ise nalın bulunduğu uzak alanlarda araştırma yapılmalıdır. Ancak 10 metre yakında bir tay ayağı bulunduğu taktirde, ayağın bulunduğu taşın altına bakılmalıdır. Bu ayağın altında bulunan taşın altında yaklaşık 80 cm kazı yapıldığı takdirde hazinesi altın para olan defineye ulaşılır. Bir kısım ermeni tarihçi notlarında; büyük at nalının altında bir kaç tane hediye yani müjde altının bulunduğunu dile getirmişlerdir. 

Nal İşaretinde Define için Çivilerin Önemi

Nal üzerinde bulunan çiviler iki türlüdür bunlardan biri çarmıhan çivisi ötekisi ise çingene çivisidir. Çingene çivisi parayı temsil etmekte iken çarmıhan çivisi mezarı işaret etmektedir. Nal üzerindeki çingene çivisi küçük bir mağaraya girişine işarettir. Bu mağara girişleri açılırken zehirli gazlara maruz kalmama açısında dikkat edilmesi gerekmektedir. Çingene çivisi ise bölgedeki yaşlı ağaçlara işarettir. Çivi sayı ise bölgede bulunan mezarları işaret etmektedir. Çoğunlukla bu çivinin bulunduğu bölgedeki yaşlı ağaçların etrafına bakılmalıdır. Ancak buradaki mezarlar açılırken çok dikkatli olunmalıdır. Çünkü buradaki mezarlar yeminli ve tılsımlı mezarlardır. 

Nal İşaretinin Diğer İşaretler İle Bağlantısı

Nal ve Haç İşareti: Ağaçlar arasında gizlenen bir kayalığın üzerine nal işareti bulunmakta ve bu nal işaretlerinin üzerinde çiviler bulunuyor ise etrafında da haç işareti bulunmakta ise bu durum altın paraya işarettir. Buradaki haç işaret]]> Papatya İşareti Ve Anlamı https://www.defineisareti.gen.tr/papatya-isareti-ve-anlami.html Mon, 12 Nov 2018 00:32:52 +0000 Papatya İşareti Ve Anlamı; Bayan mezarını simgelemektedir. Fazla oranda zihniyet eşyası yer almaktadır. Mezar içerisinde ayrı eşyalar, ayrı odalarda yer almaktadır. Mezar bulunduğu zaman yan tarafında birde  eşya odası bul Papatya İşareti Ve Anlamı; Bayan mezarını simgelemektedir. Fazla oranda zihniyet eşyası yer almaktadır. Mezar içerisinde ayrı eşyalar, ayrı odalarda yer almaktadır. Mezar bulunduğu zaman yan tarafında birde  eşya odası bulunmaktadır. Mezar boş çıktığını zannedip gidilmemelidir. Özellikle kafa kısmında bir oda yer almaktadır. Papatya güneşe bakar durumda ise mezar güneşin baktığı tarafındadır ve daha fazla düz toprakta oda mezarı yer almaktadır.  Mezar roma dönemine ait olan mezardır. Çoğunlukla ülkenin batı kısmında yer alan işarettir. Bu tür anlatım ülkenin doğu kısmında bulunan ermeni papatyaları ile karıştırılmamalıdır.

Farklı görüşler; Papatya işaretlerinin yer aldığı bölgede eski mezarlık yeri aranmalıdır. Mezarlık olan yerde değişik olan bir mezar yer almalıdır. Bu tür mezarlarda papatya çiçeği anımsatan işaretler görülebilir. Mezar bulduğu zaman doğru olan hedef üzerinde olduğu fark edilir. Bilinmekte olan gömü işaretlerindendir. Ülkemizde ise çoğunlukla Ermenilerin bırakmış olduğu işaretlerdendir. Papatya işaretinde yapraklarından birisi eksik yapılmışsa, eksik olan yaprağının istikametinde araştırma yapılmalı ve eksik olan yaprağın yapılmış olduğu kaya altında yada etrafında araştırmalara devam edilmelidir.

Papatya İşareti Ve Anlamı

Başka bir görüş ise, kadın zihniyet eşyasını simgelemektedir. Kadın mezarı yanında bulunan ve ayrı bir odanın zihniyet eşyası ile dolu olduğunu anlatmaktadır. Değişik olan fikirleri söyleyebilen, güzel bir şekilde konuşan, empati kurabilen hassas olan bayanlara karşı hitaben yapılmış olan bir işarettir. Oldukça değerli olan bir mezardır ve içi boş bir şekilde bulunmuş ise umutsuzluğa kapılmamalıdır. Çünkü baş ucunda eşya doludur. Değişik bir görüş ise, papatya işaretleri geç Roma zamanında oldukça sık kullanılmış, çoğunlukla bayan mezarlarına işarettir ve mezarları genelde oda biçiminde olur.

]]>
Balık İşareti Define https://www.defineisareti.gen.tr/balik-isareti-define.html Mon, 12 Nov 2018 04:23:54 +0000 Balık İşareti Define, Ülkemiz birçok akarsu ve ovaya ev sahipliği yapan doğa harikası bir konuma sahiptir. Define işaretlerinde balık figürünün bulunmasındaki en önemli etken akarsuların bol olması ve bu gömülerin ırmak, k Balık İşareti Define, Ülkemiz birçok akarsu ve ovaya ev sahipliği yapan doğa harikası bir konuma sahiptir. Define işaretlerinde balık figürünün bulunmasındaki en önemli etken akarsuların bol olması ve bu gömülerin ırmak, küçük dere, çeşme, kaynak suyu, kuyu ve gölet gibi suya yakın alanlara gizlenmesinin kolay olmasından kaynaklıdır. Hakeza balık figürünün bulunduğu alanlarda çoğunlukla suya yakın alanlar tercih edilmiş ve defineler bu suların bulunduğu yönlere doğru gizlenmiştir. Balık figürü çoğunlukla Hıristiyanlık öncesi dönemde benimsenen ve bereket ile bolluğu simgeleyen bir simgedir. Balık figürünün suya yakın alanlara yapıldığı takdirde bu alanlarda define gizlendiğinin habercisidir. Balık figürünün bulunduğu alanlarda define çıkarma oranı yüzde doksan gibi yüksek bir orandadır. Bazı durumlarda balık figürünün pulları, duruşu, çizimi hazinenin bulunduğu yönü temsil ederken bazı durumlarda hazineye götüren bir harita niteliğindedir. Ülkemizde Trakya gibi bölgelerde bu figür süsleme olarak kullanılmış ise de çoğunlukla definenin varlığını işaret etmektedir. 

Balık İşareti ile Define Çözümü
Balık çoğunlukla su kenarı, vadi dibi veya bir çeşmenin bulunduğu alana doğru kabartma şekilde yapılmış vaziyettedir. Yapılan balık kabartması adeta canlı bir balığı andırmakta ve çizim birebir balığa benzemektedir. Kesinlikle doğa yapımı olmayıp tamamı ile el işçiliğidir. Bir kayanın üzerine gizlenmiş şekilde balık figürü yapılmış ise balığın pul, gözleri ve ağız yapısı iyice incelenmelidir. Bölgede bulunan çeşme, ova ve kuyu kenarları ayrıntılı olarak araştırılmalıdır. Çoğunlukla balığın başının gösterdiği yer sunun bulunduğu alana doğrudur. Burada bulunan kuyu veya çeşme gizlenen bir mahzene işaret edilmektedir. Bu mahzen bazen suyun içerisine doğru yapılmıştır. Mahzen dikey kayalık şeklinde bir alan içerisinde yapılmış vaziyettedir ve bu mahzenin içerisinde gizli bölgelere balığın hazinesi gizlenmiştir. Balık işareti bazı durumlarda başka işaretler ile bağlantılı olarak çözülmektedir. Eğer balığa yakın bir alan da haç işareti bulunmakta ise bu haç işaretinin uzun kolu ölçülür. Her santim başına 1 metre ilerlenir. Balığın ağzının gösterdiği bölge haç işaretinin santimlik uzunluğuna göre ilerlenerek şelale, kuyu ve çeşme aranarak çalışma yapılır. Yine balığın yanında bir oyma bulunmakta ise oymanın balığa uzunluğu balığın gösterdiği yöne doğru ne kadar mesafe ilerleyeceğimizi göstermektedir. 

Balık İşareti Define
Yok Olmamış Balık İşaretinin Gün Yüzüne Çıkması
Anadolu'nun ayrılan bir kısım mülteciler yanlarından giderken ziynet eşyalarına götürememişlerdir. Bu durum da pahaca değerli maddeleri tekrardan gelip almak amacıyla bir kısım balık işaretler ile altın ve mücevherlerini ovaların bulunduğu çıkartılması güç alanlara gizlemiştir. Tam da bu durumda ülkenin jeopolitik yapısı nedeniyle bir kısım oyma balık işaretleri suyun altında kalmış ve bir daha bu ziynet eşyaları gün yüzüne çıkmamıştır. Zamanın ilerlemesi ile bu akarsu ve göller kurumuş veya taşkınlar azalmıştır. Böylesi bir durumda tekrardan gün yüzüne çıkan bu işaret asırlardan beri bekleyen hazinenin birilerine servet olarak dönmesi anlamına gelmiştir. Bir kayada balık işareti suların çekilmesi ile ortaya çıkmış ise bu işaret kesinlikle mükemmel bir definenin habercisidir ancak bu definenin işçiliği ağırdır. Ancak verilecek emeğin karşılığı oldukça yüksektir. 

Balık İşaretinin Tespit Edilmesi Halinde Yapılması Gerekenler
Bir rastlantı sonrasında tespit edilen balık işaretler doğru okunmalı ve yön tayini iyi yapılmalıdır. Balığa yakın akarsu, ova, kuyu veya şelale tespit edildikten sonra muhtemel çalışma yapılacak alanlar diğer işaretler ile pekiştirilmelidir. Uygun altın arama dedektörleri ve cihazlar sonrasında tespit edilen alan araştırılmasını tamamlanarak ilgili resmi kuruluşlara başvuruda bulunulmalıdır. Yer t]]> Öküz İşareti Ve Anlamı https://www.defineisareti.gen.tr/okuz-isareti-ve-anlami.html Mon, 12 Nov 2018 11:04:37 +0000 Öküz işareti ve anlamı, hazine konusunda çok ciddi belirtilerle karşımıza çıkan bir semboldür. Eski zamanlarda gerek göçebe hayat yaşayan, gerekse yerleşik hayat yaşayan birçok insan değerli eşyalarını, göç ettiklerinde Öküz işareti ve anlamı, hazine konusunda çok ciddi belirtilerle karşımıza çıkan bir semboldür. Eski zamanlarda gerek göçebe hayat yaşayan, gerekse yerleşik hayat yaşayan birçok insan değerli eşyalarını, göç ettiklerinde ya da köyleri yağmalandığında kurtarmak için belli yerlere gömerek öküz işareti ve bunlara benzer birçok işaretle belirlemişlerdir. Bu gibi işaretler aslında direk olarak hazineyi ya da bir başka gömüyü göstermez. Genellikle işaret farklı bir işareti gösterir ve sonraki işaret hazineye ulaştırır. Günümüzde birçok kişi olur olmaz yerlerde ve özellikle kayalar üzerinde öküz işaretini görmüştür. Bu işareti gören insanlar ise direk olarak işaretin bulunduğu yeri kazarak define bulmaya çalışırlar. Bu durum son derece yanlıştır. İşaretin anlamını ve neyi gösterdiğini bulabilmek için öncelikle işaretlerin dilinden anlayan kişilerin bu konu hakkında araştırmalar yapması gerekmektedir. Bu şekilde diğer işaretleri de bularak çok rahat bir şekilde gömüye ulaşabilirsiniz. Aslında bir netlik vardır ki bu tür işaretlerin bulunduğu yerlerde genellikle en fazla 50 metre bir genişlikte gömüyü bulabilirsiniz. Çünkü işaretler bu çerçeveler içerisindeki alanları işaret etmektedir. Eski zamanlarda, öküz işareti, aslan işaretinde olduğu gibi liderliği temsil etmekteydi. Genellikle güç, hakimiyet ve krallık gibi durumları temsil eden bu işaret, önemli insanların mezarını temsil edebilir. Eski zamanlarda kralların ya da diğer önemli insanların gömülerini göstermesi amacıyla bu gibi işaretler kayaların üzerine kazınmıştır. 

Öküz işareti ve anlamı, aslında eski zamanlarda yaşayan uygarlıklara göre farklılıklar gösterebilir. Bu durum için Hititleri örnek verecek olursak o dönemlerde boğa işareti, kadını sembolize etmiştir. Genellikle gücü temsil eden bu işaret ilk başta ibadet yerlerini göstermektedir. Eski zamanlarda Hititler, bu gibi önemli alanları güç sembolü olan öküz ile belirterek kalıcılığı yakalamaya çalışmışlardır. Günümüzde öküz işareti ve anlamı bakımından genellikle bu gibi semboller mezarları temsil etmektedir. Yani görmüş olduğunuz öküz işareti bir mezarın işareti olabilir. Ya da öküz işaretinin bulunduğu taş, direk olarak önemli kişilerin mezar taşı olabilir. Bunun yanında Hititlerde öküz, türeyişin sembolü olarak da kullanılmıştır. İnsanlar türeyişin devamını sağlayabilmek için çeşitli bölgeler öküz resimleri çizmiştir. Bu resimler hızlı bir şekilde ortadan kalkmadığı için yüzlerce yıl sonrasına kadar yani günümüze kadar kalmıştır. Özellikle eski yerleşim yerlerinde ve tarihi köylerde bu durumlara çok sık rastlanmıştır. Her ne kadar öküz işareti bu gibi durumları temsil etse bile aslında bazen de bir gömüyü temsile edebilir. Bu nedenle görmüş olduğunuz işaret ve anlamların neyi temsil ettiğini öğrenene kadar kesinlikle bunun peşini bırakmamalısınız. 

Öküz İşareti Ve Anlamı
Eğer öküz işaretinin üzerinde boyun bölgesinde herhangi bir şekilde çan varsa öncelikle beş adım ayak istikametinden bir metre kadar kazı yapılmalıdır. Eğer öküz işaretinin üzerinde arka ayağa saplanmış ok varsa bu durumda baya bir derine kazmanız gerekecektir. Çünkü yaralı öküz işaretinde bir oda bulmanız yüksek bir ihtimaldir.  Bunun yanında yer altında herhangi bir kayaya gelebilirsiniz. Eğer böyle bir duruma denk gelirseniz kayanın etrafını kazın ve kayanın bir kapak taşı olup olmadığından emin olun. Çünkü gömünün üzeri bu şekilde kapatılmış olabilir. 
]]>
Define İşaretleri https://www.defineisareti.gen.tr/define-isaretleri.html Mon, 12 Nov 2018 20:42:36 +0000 Define işaretleri, yüzyıllar boyu yaşam süren kişilerin değerli eşyalarının bulunmasına yardımcı olan ve önemli anlamlar içeren işaretler olarak bilinmektedir. Toprak altına saklanmış olarak bulunan  madeni para, külçe al Define işaretleri, yüzyıllar boyu yaşam süren kişilerin değerli eşyalarının bulunmasına yardımcı olan ve önemli anlamlar içeren işaretler olarak bilinmektedir. Toprak altına saklanmış olarak bulunan  madeni para, külçe altın, gümüş ve kıymetli eşyalar için oldukça farklı işaretlerle yol izlenimi yapılmıştır. Bu işaretler bulundukları dönem içerisinde yaşayan kişilerin bulunan coğrafik bölge üzerinde yaşayıp yaşamadıklarını incelemek ve o yoldan gitmek için bulunan işaret ve anlam yüklü bulgular olarak bilinmektedir. En önemli işaret genellikle tarihi olan yerler olarak bilinir. Çünkü bundan yüzyıllar öncesine dayanan hazine ve eşyaların toprak altında saklı kalabilir olmasıdır. Define işaretleri çok farklı işaretler olarak geçmektedir. Bunlar kaya, hayvan, su, gibi işaretlerine dayanmakla başlar. Eski yıllarda veya şimdiki zamanda yaşayan çoğu insan sakladığı veya gizli tutmak istediği eşyalara farklı işaretler katar ve şifre gibi saklar. 

Kuyu işareti, genellikle çok sık karşılaşılan işaretler arasında yer almaktadır. Bu işaret genellikle kapalı veya açık kuyu şeklindedir. Kuyunun kullanılmasındaki en önemli sebep, yaşamsal ihtiyaç olan sudan gelmektedir. Tabi genellikle değerli eşya ve hazineler sahte görünümlü kuyular içerisinde yer almaktadır. Bu kuyular şekil olarak daha yüksek ve çukur olan kuyulardır ve genellikle Ermeni toplulukları tarafından oldukça hazine saklamak amacıyla oldukça fazla kullanılmıştır. Bu kuyulara giden yolda genellikle balık, kalp ve deve işaretleri ile birlikte bulmakta olup bu şekilde gerçekleşmektedir. Su kuyuları olarak gözüken bu kuyular içerisinde özel ve gizli tüneller de bulunmaktadır. Kuyu işareti define avcılarına oldukça fayda sağlamaktadır.

Tavuk ve civciv işareti, bir diğer define işaretleri arasında önemli yer tutan işaretler olarak bilinmektedir. Fakat bu işaret oldukça az rastlanılan işaretler olarak da bilinmektedir. Bu işaret genellikle kaya üzerinde bulunan işarettir ve genellikle civciv ve tavuk bir arada bulunurlar. Tavuk ve civcivlerin yönleri, kafaları ve sayıları oldukça önem taşır. Baktıkları yer ve yön oldukça hazineye işaret olan yön olarak bilinmektedir. Bu işaret de aynı şekilde çoğunlukla Ermeni topluluğu tarafından kullanılmış bir sembol olarak bilinir. Genellikle çıkan para veya eşyalar zoraki bir işlem olduğu için parçalanmış bir vaziyette olmaktadır. Hayvan işaretleri arasında bir diğer önemli olan işaretler ise, deve işareti, akrep işareti, koç işareti, aslan işareti, kartal işareti, at işareti, geyik ve karaca işareti gibi birçok önemli ve anlam içeren işaretler de bulunmaktadır. 

Define İşaretleri
Göz işareti, genellikle az karşılaşılan define işaretleri arasında yer alır ve gözün kirpikli olup olmadığına aynı zamanda hangi yöne baktığı hazine bulmak için önemli yön tarifi olarak bilinmektedir.

Güneş işareti, çok eskilere dayanan işaretler arasında yer alır. Çünkü güneşi tanrı olarak kabul eden toplulukların birçoğu bunu kendilerine bir sembol yani işaret olarak seçmiştirler.

Merdiven işareti, defineye giden yol olarak bilinmektedir. Merdiven süsü verilen çoğu yerde bu işaret kullanılmaktadır ve mezara giden yollarda genellikle insanların öldükten sonra göğe çıktıkları düşüncesi ile yapılmıştır.

Sayı ve sembol işareti, oldukça sık karşılaşılan işaretler arasında yer alır. İşaretleme üzerine yapılan bu semboller genellikle şifre içerikli olup eski zamana dayandığı için çözümü hayli zeka isteyen yöntem olarak bilinmektedir.

Define işaretleri arasında daha birçok işaretler bulunmaktadır. Bunlar ise halka, balta, çiçek, zincir, el, terazi, nal, çarık, ayak, koltuk,ok,delikli taş, geometrik işaretler, kare oymalar ve yuvarlak oymalar oldukça rastlanan işaretler arasında yer almaktadır. Bunların hepsi yön ve yer belirtmek için katılmış]]> İç İçe Daireler İşareti Ve Anlamı https://www.defineisareti.gen.tr/ic-ice-daireler-isareti-ve-anlami.html Tue, 13 Nov 2018 20:13:33 +0000 İç içe daireler  işareti ve anlamı, Define de iç içe daireler tuzaklara işaret eder. 1 km alana kadar yığmaları da ifade eder. Kazı sırasında dikkatli olunmalıdır. Define arayanlar daire işaretinin genelde "O " harf
İç içe daireler  işareti ve anlamı, Define de iç içe daireler tuzaklara işaret eder. 1 km alana kadar yığmaları da ifade eder. Kazı sırasında dikkatli olunmalıdır. Define arayanlar daire işaretinin genelde "O " harfi ile karıştırmaktadırlar. Bunun ayırt etmenin yolu daire "O" harfinden büyük olmasıdır. İç içe halkalar birden çok anlama işarettir. İç içe halkalar bir görüş olarak yorumlanmaktadır.

Birinci yorum olarak, duvara veya herhangi bir taşta bulunan iç içe halkalar birden fazla ve büyük tuzakların olduğunu anlatmaktadır. Bu halkalar tekte çizilmiş olmakta birlikte birkaç figürün içinde de bulunmaktadır. İç içe halkalar sırayla ayrı ayrı tuzakların habercisi olmakla birlikte bu tuzaklar ölçülerek bulunmaktadır. Bu iç içe halkalar sayısı kadar tuzak olduğu delalet eder. En çok mezar, mahzen, tünel ve oda mezarlardaki tuzakları anlatmaktadır. Toprağın altında bulunan iç içe halkalar sayısı kadar oda veya mahzen bulunabilmektedir. 

İç İçe Daireler İşareti Ve Anlamı
İkinci yorum olarak ta, yüksek bir statüyü, en büyüğünü yani kral ve padişaha işaret eder. Gücü ve kudreti kucaklamayı anlatmaktadır.

Üçüncü yorum olarak, birinci olarak statü olarak bakılacak bir işaret olmakta birlikte karşısında kaya olduğu takdirde kayanın altına dikkatli bakılmalı veya tam karşısında tümsek ve çukur gibi alanlarda da dikkatli olunmalıdır.

Dördüncü yorum olarak, iç içe daireler genellikle Urartulara ait mezarlara işaret etmekle birlikte değer bakımından değersizdir.
]]>
Define İşaretleri Ayak İzi https://www.defineisareti.gen.tr/define-isaretleri-ayak-izi.html Wed, 14 Nov 2018 18:59:30 +0000 Define işaretleri ayak izi, net ve kesin bilgi, yön veren bir işaret olarak bilinir. Eğer ayak izi işareti sağ ayak ise, ayak parmaklarının baktığı istikameti yönünde araştırma yapılır. Elinizde sol ayağın resm Define işaretleri ayak izi, net ve kesin bilgi, yön veren bir işaret olarak bilinir. Eğer ayak izi işareti sağ ayak ise, ayak parmaklarının baktığı istikameti yönünde araştırma yapılır. Elinizde sol ayağın resmi bulunuyor ise, ayak parmaklarının baktığı taraftaki istikamet yönünde araştırma yapılması gerekir. Elinizdeki işarette hem sol ayak, hem sağ ayak izi yan yana bulunuyor ise, ayak izlerinin istikametine baktığı tarafa yoğunluk gösterilmelidir. Bunun bir başka anlamı da, ileride farklı gösterebilecek bir şey olduğunu anlamına gelir. Bir başka iddiaya göre ise, eğer bir tek ayak izi resmini görüyorsanız bulacağınız gömü çok yakında olduğumuzda gösterir. iki ayak izi varsa gömü daha uzaktadır. Yine aynı şekilde ayak izi baktığı tarafa doğru araştırma yapılması gereklidir.

Define İşaretleri Ayak İzi

Define de ayak izi işareti, horasan sıva ile yapılmış ayak izi resmi varsa bunların önemi daha büyüktür. Çünkü bu izleri yapmak için, uğraş gösterildiğinden dolayı, bulacağınız gömünün çok büyük olduğunu anlamı çıkartılmaktadır. Ayak izi baktığı istikamette araştırma yaparken, doğaya çok aykırı gelen farklılıklar detaylı incelenmelidir. Örnek vermek gerekirse ağaçlar farklı renkte taşlar ve kayalar toprak yığınları gibi değişiklikler meydana gelirse incelenmelidir. Define de ayak izi işareti mağaranın tabanında, tabanında veya duvarımda çizilmiş olduğunuzu görürseniz, herhangi bir yeri bastığımızda mekanik olarak devreye giren bir tuzağın olduğu anlaşılır ve bu tuzak çalıştıktan sonra kesinlikle durdurulamayacak olduğu anlamına gelir. Basılan yerdeki tuzaklar bir tane olduğu gibi, birden daha fazla da farklı şekillerde hazırlanmış tuzakların olabileceği de bilinmektedir.

]]>
Rum Define İşaretleri https://www.defineisareti.gen.tr/rum-define-isaretleri.html Thu, 15 Nov 2018 02:12:54 +0000 Rum define işaretleri, Rum define işaretleri mermer üzerine hafif kıvrımlı geriye bakar şeklinde olup 2 tane balık Rum define işareti genelde hazır para anlamına gelir. Ülkemizde en sık görülen define haritaları Rum de Rum define işaretleri, Rum define işaretleri mermer üzerine hafif kıvrımlı geriye bakar şeklinde olup 2 tane balık Rum define işareti genelde hazır para anlamına gelir. Ülkemizde en sık görülen define haritaları Rum define işaretleri haritalarıdır. Bunlar basit şekilde tasarlanmış haritalar olup definesine ulaşılması çok kolaydır. 

Savaş kapıya dayandığı dönemlerde Rumlar Anadolu dan göç etmek zorunda kaldıkları için acilen tüm servetlerini altına çevirmiş ve bunu ileride tekrar gelip alma adına kolaylıkla çıkarabilecekleri yerlere saklamışlar. Kimi Rum ve Ermeni gömü sahipleri, Rum define işaretleri harita ile kayıt altına almış, göç ettikleri coğrafyadan dönemeyip gömüler olduğu yerde sahipsiz olarak kalmış durumdadır. Acil saklama dışında normal saklanan Ermeni ve Rum gömüleri de ülkemizde bolca mevcuttur. Rum definelerin yerini bulmak isteyen arkadaşlar, öncelikle Osmanlı Krallığı, Pontus Rum Devleti ve Selçuklu Bizans zamanları hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. Ayrıca yaşlıların büyük bölümü, kulaktan dolma bilgilerle, eskiden şurası Rum köyüydü şeklinde bilgiye sahiptir. Şuan normal olarak bilinen köyler bir dönem Rum köyü olduğunu bilmeliyiz, özellikle eski köy isim listesinden faydalanarak hangi köylerde hangi medeniyetlerin yaşadığı hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Bunu bulmanın en kolay yolu Rum define işaretleri Yerleşim Yerleridir.

Rum Define İşaretleri
Rum define işareti kabartma:

Rum define işareti Kayar da Kabartma Yılan İşareti, Kayaya kabartma olarak yapılmış olan yılan işareti, kafa kısmı içeride hafif kıvrılmış şekilde yakın dönem işareti olarak bilinir. Kabartma Yılan Kesin altın gömüsü işaretidir. Bilir kişi tarafından mutlaka incelenmesi gerekiyor. Hemen önü veya 10 metre çevresinde olduğu söylenir.
]]> Çarık İşareti Ve Anlamı https://www.defineisareti.gen.tr/carik-isareti-ve-anlami.html Thu, 15 Nov 2018 11:22:59 +0000 Çarık işareti ve anlamı, Definede işaretinde çarık işareti genellikle 2 adet bulunur ve çarık biraz daha dışa bakacak açıda olmalıdır.  Eğer çarık 2 adet ise, sağ çarığın baktığı istikamete doğru araştırma Çarık işareti ve anlamı, Definede işaretinde çarık işareti genellikle 2 adet bulunur ve çarık biraz daha dışa bakacak açıda olmalıdır.  Eğer çarık 2 adet ise, sağ çarığın baktığı istikamete doğru araştırma yapılması gerekir. Definede işaret edebiyatına göre, çarıklar hiçbir zaman karşıya bakmaması gerekir. Mutlaka her iki çarıktan birisi kavisli bir şekil almalıdır. 

Bir başka görüş ise çarıkların ayak uçlarını battığı yön istikametinde, yaklaşık olarak 10 metrekare kadar bir alanda, bir işaret daha bulunması gerekir. Yoksa çarık işareti gördünüz kayanın altında bir araştırma yapılması gerekir. Çarık İşareti Ve AnlamıÇarık işareti tepelik olan bir alanda ise çarığın baktığı istikameti yönünde, zirve noktalarında herhangi bir toprak yığını olup, olmadığına bakılması gerekir. Bunun anlamı da çarık işaretinin yapıldığı yerlerde, çok yakın bir alanda toprak seviyesinin altında bir gömü ya da mağara olduğu belirlenir.
]]>
Aile Putu İşareti Ve Anlamı https://www.defineisareti.gen.tr/aile-putu-isareti-ve-anlami.html Thu, 15 Nov 2018 18:28:54 +0000 Aile putu işareti ve anlamı, Define işaretlerinden birisi olan aile putu işareti varsa, görüldüğü yerde bir aile mezarı olduğu bilinmektedir. Buna daire içinde haç işareti olarakta bilinir. Genellikle mezarları kor Aile putu işareti ve anlamı, Define işaretlerinden birisi olan aile putu işareti varsa, görüldüğü yerde bir aile mezarı olduğu bilinmektedir. Buna daire içinde haç işareti olarakta bilinir. Genellikle mezarları korumak için, bu tür haç işareti yapılır. Aile mezarlığı işareti çok uzak bir yerde olmayayıp, işaretin istikametinde yön veren nokta kayanın olduğu yerlerde yontmanın olup, olmadığına bakılır. 

Aile Putu İşareti Ve Anlamı
Eğer kayanın bir yüzünü elinizle sıvazladığımızda, elinize tırtıllı ya da bombay yapan bir yer geldiğinde, gözle görülmeyecek şekilde size gizli şifreler ve yön verme amacıyla işaretler vermektedir. Bunları çözdüğünüzde mezarların giriş yerlerini bulup, tespit edebilirsiniz. Bulduğunuz mezarların aile mezarlığına olduğunu anlamak için ise, haç işaretinin içe veya dışa hilal yapmasından anlayabilirsiniz. Medeniyetten medeniyete değişen değişik aile putu işareti ve mezarlığıda bulunmaktadır.

]]>
Kare Define İşaretleri https://www.defineisareti.gen.tr/kare-define-isaretleri.html Thu, 15 Nov 2018 19:34:38 +0000 Kare define işaretleri, eski tarihlerde mezarlar üzerine çizilen birçok matematiksel işaretin mezarları kastettiği işaretlerin bulunduğu taşların çevresinde bulunan mezarlardan dolayıdır. Kare işareti gibi dikdörtgende mezarlar Kare define işaretleri, eski tarihlerde mezarlar üzerine çizilen birçok matematiksel işaretin mezarları kastettiği işaretlerin bulunduğu taşların çevresinde bulunan mezarlardan dolayıdır. Kare işareti gibi dikdörtgende mezarları gösterir. 

Kare oymalar aslında ilk çimleri esnasında yuvarlıktır. Fakat üzerinden geçen zaman içerisinde yontunmalardan ötürü kare şeklini almıştır. O dönemlerde sadece yuvarlak işaret kullanılırken ilerleyen dönemlerde insanlar bu yuvarlak işaretlere köşeler vererek kare şeklini aldırmıştır. Bu dikdörtgen ve üçgen içinde geçerli bir uygulamalıdır. Burada dikkat edilecek husus ise kare şeklinde olan mezarların diğer mezarlardan daha değerli olmasıdır. 

İçerisinde liderlik vasıfları olan ve tarihte ismen yerini almış önemli kişiler olması ayrıcada gömü bulunma olasılığı yüksek olan mezarlardır. Mezarları daima oda şeklindedir. Kare mezarlar bu sebepten dolayı kayalar içerisine yapılmıştır. Yapılan mezar odalar kendi aralarında çeşitlilik gösterir. Kaya mezarlar içerisinde değişik işaretler kullanılmıştır. 

Kare Define İşaretleriKare define işaretlerini çözme yolları;

Kesinlikle mezar işaretidir. Bu işaret özellikle kaya mezar,kilise mezar oda mezar yada bayan mezarıdır. Üzerindeki oymalar nasıl bir mezar olduğunu gösterir ve hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Mezar derinliği 4,5 metre olan ve 7 katı ile çarpılan bu kare define mezarlarının bağlantı yolları vardır. Bu bağlantı yolu çarpma işlemi ile bulunur ve mezar yeri belirlenir. Bu bahsettiğimiz boyuttan daha küçük olan kare oymalar ise bu mezarın erkek mezarı olduğunu gösterir. Bu tür mezarlar kaya yada oda mezarlardır.

Kare define işaretine mezarın mesafesi 9 metre civarındadır. Eğer ki kaya mezar olmaya müsait yapı yoksa hemen işarete yakın toprağa bakılır. Toprak zeminde de bir sonuç çıkmaz ise çevrede  küçük tepecikler var mı diye bakılır. Bu tür mezar çeşitleri boşluk testi sayesinde kolayca bulunur. 

Kare define işaret, oymaların yanında yuvarlak oymalar var ise burada dikkat edilecek olan kare işaretine en yakın yuvarlaktır. o bize yön vererek define arama işleminin ne tarafa doğru yapılacağını gösterir.
]]>
Kuyu İşareti Ve Anlamı https://www.defineisareti.gen.tr/kuyu-isareti-ve-anlami.html Fri, 16 Nov 2018 02:24:17 +0000 Kuyu işareti ve anlamı, kuyu işaretleri define aramaları esnasında önemli sayılan işaretlerden ilk sıralarda yer alır. Define aramalarında rastlanan her kuyunun içerisinde define olduğu yanlış bilinen bilgiler arasında yer alı Kuyu işareti ve anlamı, kuyu işaretleri define aramaları esnasında önemli sayılan işaretlerden ilk sıralarda yer alır. Define aramalarında rastlanan her kuyunun içerisinde define olduğu yanlış bilinen bilgiler arasında yer alır. Ancak bu aramada görülen kuyunun içerisine bakılması oldukça önemlidir. Bazı kuyulardan define çıktığı da bilinen gerçekler arasında yer alır. 

Kuyu işareti ve anlamı defineler için ne anlama gelir
Definecilik yaparken bulunan kuyunun geçmişi ile ilgili araştırmaların yapılması gerekir. Öncelikle kuyunun bulunduğu bölgenin geçmişi, tarihi hakkında bilgi edinilmesi ve kimler o bölgede yaşadığı, yaşayan kişilerin maddi anlamda güçleri nasıl araştırılması yapılır. Bulunan kuyunun yapılış şekli ve kullanılan taşlar oldukça önemlidir. Öncelikle kuyu ne niyetle yapıldı incelenmesi gerekir. Kuyunun etrafında işaretler olması durumunda kuyuya yönlendirilen belirli işaretler bulunması gerekir. Herhangi bir işaret bulunabilirken; halka şeklinde yazı, delik gibi simgeler bulunabilir. Ayrıca bulunan kuyunun yakınlarında harabeler bulunması gerekir ve yakın zamanda açılmış kuyular su kuyuları olarak kullanılır. Geçmiş zamanda hububat saklamak için açılan derin kuyularda vardır. Bunların etrafı ve en taban kısmı dikkatle incelenmelidir. Çünkü bu hububat kuyularının alt kısmında başka bir kuyu daha vardır. Genellikle böyle kuyuların altında bulunan kuyulara maddi anlamda bir şeyler saklamak için açılan kuyular olarak yorum edilmiştir. Define arama esnasında bulunan kuyular incelenirken mantığın kullanılması gerekir. Kuyu su dolumu amacı ile yapılmış olup; etrafındaki taşların herhangi birinde bir farklılık meydana gelmiş olabilir. O farklı olan taşın arkasında herhangi bir maddi anlamda değerli olan bir şey ya da başka bir yere açılan tünel olabilir. Bulunan kuyunun doğru incelenmesi definecilik için oldukça önemlidir.

Kuyu İşareti Ve AnlamıKuyularda yapılması gereken kontroller
Yapılış tarihi belirsiz olan su kuyularının define için önemli oldukça büyüktür. Kuyu bulunan yer aceleyle terk edilmiş olabilirken; şahıslar maddi değeri olan şeyleri kuyunun bulunduğu bölgeye saklamış olabilirler. Bu nedenle kuyu duvarlarının iyice kontrol edilmesi oldukça önemlidir. Kuyu duvarlarına iyice bakılarak define duvara bir giriş yapılarak saklanmış olabilir. Kuyu içinde metan gazı olabileceğinden dikkatli olunması gerekir. Kuyulara etrafındaki bulunan taşlardaki simgeleri dikkat etmek gerekir.

Önemli bir define işareti olan su kuyularının dibine kimse define malı bırakmaz düşüncesi yer alır. Sürekli su içinde olan bir yer, taş duvarla örülmüş ve emanet içine bırakılmış olabilir. Kuyuların etrafında bulunan çevrili taşların dikkatle incelenmesi gerekir. Ayrıca kuyuda bulunan duvarların elektronik cihazlardan faydalanarak arkasında para değeri bulunan herhangi bir şey var mı diye kontrol edilmelidir. Ayrıca dikkat edilmesi gereken en önemli nokta kapak benzeri bir duvar veya göze batan farklı bir taş bulunup bulunmadığıdır. Taş söküldükten sonra define saklanan taş arkasına toprak, kil veya tuğla parçaları gibi oluşumlar konulmuş olabilir. Öyle şeylerden sonra araştırmaya devam edilmeli, bu bölümde gömülü olan herhangi bir şey var mı kontrol edilmelidir. Farklı olan taş definenin yerini ve yönünü tespit etmek içinde onulmuş olabilir Kaçak değildir Bazen İdris sembolüyle de gösterilirken 3 adet kuru tespit edilmesi durumunda en küçüğü üzerine konulmuş olabilir. İşaretli olan taşın yönünde kuyunun etrafının kontrol edilmesi gerekir. Ayrıca su çekme mekanizmasının toprakla birleştiği bölgede gerekli araştırma yapılmasında da büyük fayda vardır. Çünkü kuyunun dibine de defini saklanmış olabilir.
]]>
Define İşaretleri Çözümü https://www.defineisareti.gen.tr/define-isaretleri-cozumu.html Fri, 16 Nov 2018 21:34:41 +0000 Define işaretleri çözümü, define işaretleri antik dönemde yaşamış toplumların soygunlara karşı, sıkça yapılan savaşlara, eşkıyalara karşı ellerindeki değerlerin korunması, saklanması amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu Define işaretleri çözümü, define işaretleri antik dönemde yaşamış toplumların soygunlara karşı, sıkça yapılan savaşlara, eşkıyalara karşı ellerindeki değerlerin korunması, saklanması amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu değerleri saklayanlar, bunların bulunmaması amacıyla böyle bir yola başvurmuşlardır. Definelerde gömü ve düzenekleri yapanlar genellikle taş ustaları yani sert cisimlere şekil vermede ustalaşmış kişilerdir. Böyle bir gömüye işaretleme düzeni kurulmasında en önemli etken güvenliktir. Bunu gömen kişi gerekli olursa bunu gelip kendi bulacak, ancak başkalarının bunu bulmasına engel olmak için her türlü güvenlik önlemleri alınmaktadır. Eğer gömüyü gören kişi bunu almadan öldüğü takdirde, kendi ırkından, neslinden olan birisinin bunu bulması içinde define işaretleri üretilmiştir. Definenin gömülmesi, saklanması sırasında her türlü emniyet tedbiri alınmıştır. Günümüzde define işaretleri çözümünde epey bir yol kat edilse bile, hala çözülememiş define işaretleri bulunmaktadır. Her toplumun kendine has özelliklerini taşıyan, inançları üzerine kurulu define işaretleri vardır.

Define işaretlerinde figürler nasıl çözülür

Geçmişten gelen tecrübeler gömülerin genellikle kaya içlerine oyularak saklandığını gösterir. İnsanlar yaşamlarını sürdürdükleri topraklarda bazı izler bırakmışlar ve hala bırakmaya devam etmektedirler. Define işaretleri çözümünde ihtiyaç duyulan en önemli etken, bulunan figürün define olup olmadığı konusundaki bilgidir. Normalde kayanın üzerine yapılan bazı şekiller boşuna yapılmaz. Bunların hepsinin bir amacı bulunmaktadır. Bu işaretlerin arasında dini, kabileyi, yerel beyi, kralları sembolize eden, ırkları anlatan işaretlerde bulunmaktadır. Bu işaretler mühür, damga gibi özellikler taşır. Bunları define işaretlerinden ayırmak için, o dönem insanların gelenek ve göreneklerini, dinlerini bilmek önemlidir. Yani her işareti define işareti olarak görmemek gerekir. Define işaretleri belirli bir matematik kuralıyla, alfabe kuralıyla konulmuştur. Bu yüzden define işaretleri çözümünde zincirleme işaretler bulunmalıdır. Bu işaretlerde definenin işarete olan uzaklığı, gömünün derinliği, miktarı, saklama türünde alfabetik ve matematiksel mantık bulunmaktadır.

Define İşaretleri ÇözümüDefine işaretleri çözümünde nelere dikkat edilmelidir

Define işaretleri çözümlenirken bazı sorulara cevap aranmalıdır. Bunlar;
 • Gömü var mıdır
 • Gömü nerede
 • Gömü ne kadar uzaklıkta
 • Gömü hangi yönde
 • Gömünün derinliği ne kadar
 • Gömü nasıl bir yerde saklanıyor, şekli nasıl
Bu sorulara doğru yanıt bulunursa, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda bilgi toplanmalıdır.

Definede her işaretin bir dili bulunmaktadır ve bu işaretin şeklinin özelliklerini taşır. Yani kayada oyma şeklinde çöreklenmiş yılan şekli varsa, bu durumda ilk olarak yılanın özelliklerine göre çözülmeye çalışılmalıdır. Yani yılanların tehlikede kuytu yerlere kaçması akla gelmelidir. Bu durumda yılan kuytu bir yere saklanır. Kayanın üzerinde yılan işaretinin altına gömü için bakılmalıdır. Yılanın başka bir özelliği de zehrinin olmasıdır. Bu nedenle gömüde tuzak olabileceği de akla gelmeli, temkinli olmalıyız.

Define işaretini kullanan toplumun hakkında sosyo ekonomik açıdan bilgiler toplanmalıdır. Bu gömüyü daha rahat bulmanıza yardımcı olacaktır.

Define işaretinin olduğu kayanın çevresinde araştırma yapılmalı, yüzey kontrol edilmelidir. İnsanlar tarafından müdahale edilmiş alanlar bulunmalıdır. Çevrede insanların yapabileceği değişiklikler bulunmalıdır. Bunu tespit etmek kolay olabilir. Kayalara, çukurlara, tümseklere dikkat edilmelidir. İnsan yapısı olabilecek değişiklikler takip edilmelidir.

Bu değerlendirmelerin ardından define işareti çözülmediyse, bu konuda tecrüb]]> Çözülmüş Define İşaretleri https://www.defineisareti.gen.tr/cozulmus-define-isaretleri.html Sat, 17 Nov 2018 00:03:02 +0000 Çözülmüş define işaretleri, Bir çok define işareti halen gizemini ve bilinmezliğini korumaktadır. Bunun yanında çözülmüş olanları da azımsanmayacak kadar çoktur. Define işaretlerinin çözümü esnasında dikkat edilecek ol Çözülmüş define işaretleri, Bir çok define işareti halen gizemini ve bilinmezliğini korumaktadır. Bunun yanında çözülmüş olanları da azımsanmayacak kadar çoktur. Define işaretlerinin çözümü esnasında dikkat edilecek olan eski çağlardan beri süregelen gömü zihniyetinin nereden kaynaklandığını bilmek gerekir. Gömüler yapılma aşamasında özellikle savaş baskın ve eşkiya gasplarından mallarını yani varlıklarını korumak için yapılmıştır. İnsanlar ilk çağlardan beri bu yöntem ile varlıklarını koruma altına alma içgüdüsü ile hareket ederler. İstedikleri zaman ihtiyaçları olanı alabilmeleri için kendileri bulmada kolaylık yaşasın diye işaretlerle gömülerin yerlerini belirtmişlerdir. Nesilden nesile ırktan ırka geçmesi içinde kullanılan bir yöntemdir. 

Define işaretleri, çoğunlukla kayalar üzerine işlenerek yapılmıştır. İnsan doğası gereği topraklar üzerinde sürekli olarak isler bırakırlar ve bırakmaya da devam edecekler. İşaret çözerken önce bulunan işaretin bir defineye ait olup olmadığının araştırılması gerekir. Kayaların üzerine işlenmiş bu işaretler öylesine olsun diye yapılmamıştır. Hepsinin bir amacı vardır. Bir kabileyi ırkı, yada yerel olan yerlerdeki beyleri simgeler, bu simgeler sayesinde kişilerin kral olup olmadığı lider olup olmadığı ayırt edilebilir. Bu arada her işarette define değildir.

Gömü işaretleri bir alfabetik matematik mantığıyla oluşturulmuştur. Bu nedenle de gömü işaretlerinin zincirleme şeklinde birden fazla olması gerekir. İşaretlerde uygulanan mantık, gömünün işarete olan uzaklığı, derinliği, saklama biçimi dahil hepsi bir arada bir mantık içerisindedir.

Çözülmüş Define İşaretleriDefine işaretlerini çözmenin yolları
 • Her işaretin bir sili vardır.
 • İşaretleri kullanan toplumun özellikleri nelerdir.
 • İşaretli olan kayaların, yeri, konumu, çevresi, insanların kayalara yaptığı değişiklikler, etrafında olan diğer özellikler araştırılır.
 • Bu üç bilgi ışığında halen çözülememiş ise işaretler definecilik de daha iyi olan insanlardan yardım alınabilir.
Define kazıları tıpkı bir insan ameliyatı gibidir. Dikkatli olmaz iseniz size verilen ipuçlarını yok eder ve gömüyü kaybedersiniz. 

Çözünmüş define işaretleri

Matematikteki şekillerin işareti: Kare, yuvarlak, dikdörtgen ve üçgen işaretleri, (mezar olduğu kesinleşmiştir.) 

Mağara işareti: Adından da anlaşıldığı gibi işaretin olduğu yerde mağaraların olduğunu gösterir.

Ok işareti: Gömü ile ilgili yön ve uzaklıkla ilgili bilgileri verir.

Dama işareti: Bu işaret içerisinde bulunan karelerden meydana gelir ve bu karelerden biri mutlaka farklıdır. buda kapalı girişleri gösterir. 

koltuk işareti: Bu işarette ya otur bak demektir. yada altına bak demektir.

Akrep işareti: Tehlike demektir. yanında farklı işaretler ile kullanılmışsa akrebin kuytu yerlerde yaşamasından ötürü gömünün kuytu bir yerde olduğunu gösterir.

El işareti: yemin anlamındadır ve gömüyü yapanların hep birlikte yemin içtikleri anlamına gelir. kesinlikle hazine vardır. 

Sizlere birkaç çözümlenmiş işareti açıkladık. içeriğinde çizilen resimlerin ne şekilde dikkate alındığı, nasıl yorumlandığı, nesnelerin veya canlıların kullanım alanlarındaki özellikleri ile nasıl ilişkili olduğunu anlattık. Halen çözülemeyen ama araştırılan define işaretleri vardır. Çözünmüş define işaretleri içerisinden sadece bir kaçını sizlere açıkladık. Define ile ilgili en son diyeceğim ise, ''her insan bir definedir.''
]]>
Define Bulma İşaretleri https://www.defineisareti.gen.tr/define-bulma-isaretleri.html Sat, 17 Nov 2018 02:27:06 +0000 Define bulma işaretleri, İnsanoğlu var olduğundan bu yana dönemlerini zengin varlıklı kişileri her zaman miraslarının yanlarına gömüldüğünde ölümden sonrada kullanılacağına inanmasından gelir. Bunun içinde sonradan gelec Define bulma işaretleri, İnsanoğlu var olduğundan bu yana dönemlerini zengin varlıklı kişileri her zaman miraslarının yanlarına gömüldüğünde ölümden sonrada kullanılacağına inanmasından gelir. Bunun içinde sonradan gelecek insanların onları bulmaları için ipuçları bırakırlar bunlar bazen kendi yakınları da olabilir. Define kelimesinin bir diğer ismi de gömüdür. anlamı ise değerli eşyalarını (altın, değerli taşlar ve para gibi) saklamak amacı ile toprak, deniz, mağaralar kullanarak oluşturduğuna denir. 

Dünyada tarihi eserleri ve gömüleri korumak amacı ile çeşitli feodal kanunlar konulmuştur. Bir çok dünya ülkesinde bu feodal yasalar uygulanır. Define işi yapanlar bulundukları ülkelerde bulunan kurumlara bilgisini vermek zorundadır. Bilgi vermeden bulunan ve alıkonulan gömüler çalıntı olarak adledilir. Bildirilen gömüler genelde bulana teslim edilir. Burada feodal yasanın amacı bulunan gömülerden herkesin haberdar olması, kime ait olduğu, nerede bulunduğu ve ne amaçla gömüldüğünün araştırılması bilgilerine sahip olmak içindir. İlmi buluntuların dışında kalan tüm gömüler bulana teslim edilir. 

İslam hukukunda defineler üçe ayrılır;

İslami işaret taşıyan defineler: Bu gömüler bulunan ve sahibi olmayan gömülerdir. Sahibi çıkmayacağı için devlet hazinesine, devletin hazinesi yok ise fakirse kendisine değilse birinci derece yakınlarına verilir.

Define Bulma İşaretleriİslamiyetten önceki devre ait defineler: Bu defineler ganimet gibi beşte bir devlet hazinesine kalanı bulunan arazinin sahibine arazi sahipsiz ise bulana kalır.

Herhangi bir işaret taşımayan defineler: Arkeoloji dalındaki bilim adamları bunun 1. kısmın hükmüne yada 2. kısmın hükmüne girdiğini bildirmiştir.
Günümüzde bilinçsizce define araştırmaları yapanlar yerine üniversitelerde bunun eğitimini alarak gereken donanımlara sahip bireyler yetiştiren ve bir meslek olan arkeoloji vardır. Hem gömüleri bulmada hemde tarihi eserlere zarar vermeden çıkarmada önemli bir adımdır.

Define işaretleri  değişken yapılarda da olsa hepsi bir amaç için kullanılmış ve insanların saklanan gömüleri bulmalarında izleyeceği yolu belirlemiştir. 

Define işaretleri olan şeyler;
 • Hayvan resimleri,
 • Kesici aletler,
 • İnsan suretleri,
 • Doğada bulunan akarsular nehirler dağlar 
 • Kayalar içerinde olan oyuk ve kuyular,
 • Sayılar,
 • İnsanoğlunun kullandığı nesneler gibi,
Doğada belli başlı olan define işaretleri;

Kuyular, Tavuk ve civciv, At, Geyik ve karaca, Sayılar ve işaret çözücüler, Göz, Güneş, Değirmen taşı, Merdiven, Halka, Balta, Koç, Deve, Akrep, Yılan, Kaplumbağa, Çiçek, Makas, Güvercin, Hac, İnsan kafası,El resmi, Terazi, At nalı, Zincir, Kartal, Aslan, Domuz, Balık, Çarık Kalp, Ayak izi, Ok, Üçgen şekli, X işareti, V işareti, Kare oyma, Yuvarlak oyma işareti gibi birçok çeşidi vardır. 

Bu işaretlerde genelde dikkat çeken noktalar ise hayvan figürlerinde başı ayakları baktığı yön olduğu yer ve duruş şekilleridir. Kesici nesnelerde ise kesişen noktalar var mı, büyüklükler, ve şeklin duruş açılarıdır. Bunların dışında kalanlarda aynı özelliklere bakılır fakat burada dikkat edilecek konu kayalar üzerine yapılan kare yuvarlak, dikdörtgen yada hac işareti bulunan işaretlerin genelde mezarları gösterdiğini unutmamaktır. 
]]>
Define İşaretleri Mezar https://www.defineisareti.gen.tr/define-isaretleri-mezar.html Sat, 17 Nov 2018 16:15:22 +0000 Define işaretleri mezar, genellikle oyma ve kaya mezar bulunan yerler define işareti olarak kabul edilir. Mezara ise yönü paralel önü, gömü ise uç yanlarını gösterdiği şeklinde kabul edilir. Kayaların kare veya dikdörtgen oyma Define işaretleri mezar, genellikle oyma ve kaya mezar bulunan yerler define işareti olarak kabul edilir. Mezara ise yönü paralel önü, gömü ise uç yanlarını gösterdiği şeklinde kabul edilir. Kayaların kare veya dikdörtgen oyma ile yuvarlak oymalar şeklinde arada bulunuyor ise yuvarlak sayısı kadar mezar sayısı bulunduğu düşünülür. 

İşaretlerin Mezar ile bağlantısı
Bu mezarların içerisi kare veya dikdörtgen ile desteklenir. Mezarların oda mezar olduğu da düşünülmelidir. Bu arada kare veya dikdörtgen oyma duvarda büyük bir kaya varsa bu kaya mezarı işaret eder. Sıralı ise Likya kaya mezarlığı işareti olarak bilinir. Burada olan oyuklar genellikle çevreye hakim yerlerde bulunur ve o civarda kaya mezarlığı bölgesi olduğunun işaretçisidir. İşaretlerin bulunduğu yerin karşısında sıra kayalar olması gerekir. Definede sıralı olan bölgede aranması gerekir. Mezardan biri açılırsa diğerleri kolayca açılır ve diğer diğer mezarlarında araştırılması böylece daha kolay olur. Kaya mezarının işareti olmayabilir. Bazı zamanlarda yuvarlak oymalar bile kaya mezar olduğunu anlatıyor olabilir. Define olma ihtimali en yüksek olan işaretler arasında kare dikdörtgen ve üçgen bulunan işaretler gelir. Kaya mezar işaretleri en çok yuvarlak oymalarla gösterilmiştir. Kaya mezar bulunduğunda gerekli inceleme yapılmalıdır. Ayrıca etrafta bulunan merdiven veya üçgenlerde burada bulunan mezarın işaretçisi olabilir. Genellikle 7 basamaklı Merdivenler burada kaya mezar olduğunun işaretidir ve bunun yanı sıra mutlaka bir yuvarlak oymanın da bulunması burada mezar olduğunun kesinliğini kanıtlar.

Define İşaretleri MezarDefine mezardan çıkarılan nesneler
Geçmiş zamanda bulunan mezarlar kazılırken içerisinde ne çıkacağı belli olmaz. Buralarda mezarlar açıldıktan sonra kazılarak tahmini çıkacak eşyaların belirtilmesi gerekir. İçerisinin kazılıp gerekli inceleme yapılmadan içinden ne çıkacağı bilinmez. 

Sikke, genellikle mezar içerisinde bazı eşyalar konulur bunların arasında sikkeler yer alır. Mezarda bulunan sikkeler tamamen ölü gömme gelenekleriyle alakalı olup ölünün ağzına ya da gözlerine konulmasıyla gerçekleştirilmiştir. Bu konulan sikke altın değildir. Bronz olduğu için aradan geçen yıllar sebebiyle çürümüş olabilir.

Pithos ve benzeri kalıplar, geçmiş zaman kazı mezarlarının içerisinde ölünün öbür dünyada kullanması için konulan bazı eşyalarda bulunmaktadır. Bu eşyaların kişinin dünya üzerinde günlük yaşamında kullanılan eşyalar olurken; bu eşyaların yıllara içerisinde çürüdüğü görülür.

Süs eşyaları, mezarlar açıldıktan sonra içerisinden ölünün sevdikleri tarafından konulan eşyalar çıkar. Ölü gömme geleneklerinde olan süs eşyalarıyla ölünün gömülmesi sağlanırken; kullanılan eşyaların bazıları oldukça değerli eşyalardır. Bazıları ise değersiz eşyalardır. Ayrıca içerisinde bulunan eşyanın maddi değeri ölümünde yaşamındaki maddi varlığını kanıtlar. Yine ölünün üzerinde yani boynunda ve kolunda altın gibi eşyalarda bulunabilir.

Heykeller, yapılan define çalışmalarında mezarların açılmasıyla içerisinden kemiklerin yanı sıra mezara konulan heykeller bulunur. Ölen kişi tarafından yapılmış bazıları da yakın akrabaların  koyduğu heykeller olarak görülür. Genelde ölünün sol tarafında bulunan heykeller mezardan çıkacak en değerli eşyaların arasında yer alır. Yaşarken bunları yapan kişi öldüğü zamanda istediği heykelin yanına gömülmesini ister. Definecilikte heykel bulunması oldukça önemlidir.

Diğer benzer eşyalar, açılan mezarda bulunan kemiklerin yanı sıra bazı eşyalarda bulunabilir. Bunların birçoğu basit görünebilir. Fakat parasal açıdan bakıldığı zaman oldukça değerli eşyalardır. Bunlar çanak, çömlek, mutfak aletleri gibi eşyalardır. Yıllardan beri mezarda bulunduğu için tarihi eser g]]> Koç İşareti Ve Anlamı https://www.defineisareti.gen.tr/koc-isareti-ve-anlami.html Sat, 17 Nov 2018 16:37:59 +0000 Koç İşareti Ve Anlamı; Bu işaret, roma uygarlığına ait olan bir işarettir. Esasen her millet kullanmıştır ama en fazla romalılar kullanmıştır. Güç ve iktidarı simgelemektedir.Bir yerde yönetici veya vali Koç İşareti Ve Anlamı; Bu işaret, roma uygarlığına ait olan bir işarettir. Esasen her millet kullanmıştır ama en fazla romalılar kullanmıştır. Güç ve iktidarı simgelemektedir.

Bir yerde yönetici veya vali gibi, makam sahibi bir kişiye işaret etmektedir. Kesinlikle asker, general gibi askeri yüksek rütbelileri simgeleyen bir işaret değildir. Yani askeri kesimi değilde, siyasi kesimi simgeleyen bir işarettir. Yaklaşık olarak %99 u erkek mezarını simgeleyen bir işarettir. Koç işareti mezar ve lahit süslemeleri için kullanılmıştır. Koç başı ve ya koçun tamamı, işaretinin kayada işlenmiş oyma ve ya kabarma olması gerekmektedir. İşaret, kişiye bakar şekilde olmalıdır. Aksi takdirde diğerleri keçi işaretidir karıştırılmamalıdır. Keçi ve koç işaretini burada ayırt etmek için, dikkatli olunmaktadır. Koç başı ve ya tam olarak koç işareti, oldukça güçlü olan bir kişinin ya kaya mezarını yada lahiti bulunduğunu simgeler. İkisinden birine kesinlikle götürecektir.

Koç İşareti Ve AnlamıKoç işareti simgesi bulunan kayanın, mezarı da yakın bir yerdedir. Bazen yığmalar olabilir. İçinde oda bulunuyorsa, mezar yığmadadır. Birden fazla yığma var ise, ilk olarak küçük olandan başlanmalıdır. Eğer dışarıdan tespit edecek cihaz ve ya farklı bir sistem imkanı yoksa, koç işaretinin, hemen hemen 50 metre kadar karşısında kayalık bulunuyorsa, gizlenmiş bir oda bulunabilir. İçerisinde lahit olan ve ya mağara bulunan yerde, yine gizli bir oda bulunabilir. Bu oda zeminde de olabilir, iyi incelenmelidir. Bunun dışında koç işaretinin 20-25 adım önünde, toprak altında kaya mezarı bulunabilir yada lahit gömülü olabilir. Bunları da önceden dışarıdan tespit etmek gerekir. Son derece değerli zinet eşyaları ve paralar bulunabilir. Koç temel manada altını simgeler. Gömüsü de mutlaka altınlardan oluşur. Çoğu zaman verilecek emeğe değecektir.  Pek çok çözüm yöntemi bulunmamaktadır. Bilinmesi gereken husus, bu işaretin mezarı 100 metreyi geçmeyecek konumdadır.

]]>
Güvercin İşareti Ve Anlamı https://www.defineisareti.gen.tr/guvercin-isareti-ve-anlami.html Sun, 18 Nov 2018 08:51:41 +0000 Güvercin işareti ve anlamı, Definede güvercin işareti para ile birlikte kadın eşyasına takı, mücevherata işaret eder. Uçan güvercin ölen kişinin kişisel eşyalarına işaret etmektedir. Arasında hiç bir figür ol Güvercin işareti ve anlamı, Definede güvercin işareti para ile birlikte kadın eşyasına takı, mücevherata işaret eder. Uçan güvercin ölen kişinin kişisel eşyalarına işaret etmektedir. Arasında hiç bir figür olmadığı zaman karşısında ya da yakınında bir nişan aranmalıdır. Güvercinin de anlamında farklılıklar göstermektedir.

Tek başına ve kanatlarını açmış güvercin gömünün çok yakın mesafede olduğuna işarettir. Bu mesafe bulunduğu doğada farklılıklar göstermektedir. Birbirine bakan iki güvercin ise bulunduğu bölgede gömünün olduğunu ifade etmektedir.Güvercin İşareti Ve Anlamı

Uçan bir güvercinin de farklı bir istikamete yön vermekte olduğu ifade etmekte olup, uçtuğu yönde gömünün olduğunu ifade etmektedir. Uçmaya kalkan güvercin ve kanatlarını açık şekilde bulunan güvercin hemen bulunduğu bölgede gömünün olduğuna işaretidir. Koruma amaçlı yapılan bir işarettir ve en güçlü tılsım işaretidir. İşaretin aşk, lütuf, özveri ve yükselme gibi birçok anlamı vardır.
]]> Altın Define İşaretleri https://www.defineisareti.gen.tr/altin-define-isaretleri.html Mon, 19 Nov 2018 08:50:50 +0000 Altın Define İşaretleri, dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar bulunmaktadır. Bunların başında görülen işaretin neyi ifade ettiğini iyi bir şekilde araştırmak gerekmektedir. Bir diğer önemli husus ise define işaret Altın Define İşaretleri, dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar bulunmaktadır. Bunların başında görülen işaretin neyi ifade ettiğini iyi bir şekilde araştırmak gerekmektedir. Bir diğer önemli husus ise define işareti için bulmuş olduğumuz sembolün çevresinde herhangi bir gölet, çay benzeri su kaynaklarının bulunup bulunmadığıdır. Bu sembollerin bulunduğu alanı iyice taramak gerekmektedir. Bunun içinde iyice etrafını denetlemek gerekmektedir. En ufak bir ayrıntı dahi atlanmamalıdır. Semboller bir mesaj içermektedir. Bunun yanı sıra define bulmanın dışında bazı olumsuz durumlarda bulunmaktadır. Gözlemlediğimiz sembolün aynı zamanda zehirli bir alanı belirtebileceğini de unutmamalıyız. Özellikle akrep şekli barındıran bir sembol gördüğümüz zaman araştırmalarımızda oldukça dikkatli olmak gerekmektedir. Çünkü bu işaretler herhangi bir tehlike barındırabilirler.

Birçok altın define işareti olduğunu belirtmiştik. Ancak bunların hepsini açıklamak mümkün olmadığı için en önemlilerinden birkaçını açıklayalım.

Göz işareti

Bu göz işareti yurdumuz arazi koşullarında oyma ve kabartma olarak yapıldığı gözlemlenmiştir. Tahmin edilen anlamı ise gözün baktığı yönde farklılıklar tespit edilerek araştırmalar sürdürülmelidir. Biz yine tahmin edilen şekliyle yola çıkıp, göz işaretlerinin baktığı konumun altın definesinin gömüsünü gösteren son nokta olduğunu söyleyebiliriz. Göz üzerinde bulunan kirpik çizgi sayısı metre ya da adım ölçüsü gibi mesajlar iletebilmektedir. İşaretin değişiklik belirten istikametinde bu ölçüler, hesaplar ve katları düşünülerek altın define gömü işlemleri aranmalıdır. Büyük bir ihtimalle oyulmuş olan bir kayanın içinde yer alan gömü, küp içine konulmuş olan gömü anlamını belirtmektedir. Göz işareti sembolü hem tarihi açıdan hem de kullanım alanları yönüyle oldukça eski olan ve geniş bir yeri kaplamakla birlikte halen günümüzde de kullanılmaktadır. Özellikle de nazar boncuklarında bunu görmek mümkündür.

Güneş işareti

Güneş sembolü işareti eski Hitit uygarlığına aittir. Mitolojik bir semboldür. Tapınaklar ile kral ya da kral ailesine ait olan mezarı belirtmektedir. Diğer uygarlıklarda da yine aynı şekilde mitolojik olarak yer aldığı bilinmektedir. Yarım bir şekilde olan güneş figürü bulunuyorsa eğer güneşin ilk doğduğu esnadaki görüneceği bölgeyi araştırmakta fayda vardır. Çünkü define arayan kişiler için bu bir mesaj olabilmektedir. Yani güneşin ışıklarının değmiş olduğu noktaya odaklanmak gerekmektedir. Kayalık ya da kapalı bir yerde, özellikle de güneş ışınlarının oldukça az olduğu bölgelerde güneş ışığının düştüğü alan araştırılması gerekir.  Güneş şekli ortaya çıkarılırken eğer ışınlar çok aralıklı bir biçimde çizilmişse yani ara ara ışınlar çizilmiş ise gölge olan yerde, yani güneş almayan yerde araştırmalar yapılmalı, böyle alanlarda define aranmalıdır. Özellikle de güneş sembolünde altın bulmak ihtimali daha yüksektir.

Güneş işareti eski medeniyetlerde sonsuzluğu simgelediği düşünmektedir.  Aynı zamanda da tek tanrılığın bir işaretidir, sembolüdür. Mısır da güneş tanrısına Ra denilmektedir. Güneş belirttiği anlam itibariyle gündüz, faal olma, işlerlik ve güç anlamındadır. Altın gömüsüne bir işarettir. Gömü eğer aranıyorsa doğu yönüne bakılması gerekmektedir. Kayalarda yer alan göz işareti ile güneş işaretini birbirine karıştırmamak gerekir. Yarım güneş işareti taç şeklini ifade etmektedir. Bunun yanı sıra kraliçeye de bir işarettir. Bu güneş sembolünün sırt tarafında yani arkası olan batı yönünde bir mağara girişi olabilmektedir. Bu mağara girişi çevrede mutlaka aranmalıdır. Tencereye benzer bir büyüklükte bir taşın tıkaç yardımı olarak kullanılmış olması yüksek bir ihtimaldir. Bu tıkaç görevi gören taşın da bulunması halinde mağara girişini bulduğumuzu söyleyebiliriz. Bu sayede de altın definesini bulma ihtimali yüksektir.

Altın Define İşaretleri

]]> Kazma İşareti Ve Anlamı https://www.defineisareti.gen.tr/kazma-isareti-ve-anlami.html Mon, 19 Nov 2018 11:24:01 +0000 Kazma işareti ve anlamı, yapılan definecilik çalışmalarında kazma işareti bulunması oldukça önemlidir. Kazma işareti bulunduğu zaman bu bölgede kazı yapmanın devam etmesi gerektiği anlamına gelir. Bu kazı yapılan b Kazma işareti ve anlamı, yapılan definecilik çalışmalarında kazma işareti bulunması oldukça önemlidir. Kazma işareti bulunduğu zaman bu bölgede kazı yapmanın devam etmesi gerektiği anlamına gelir. Bu kazı yapılan bölgelerde maden veya benzeri tünel olacağı olacağı anlamında kullanılan simgeler arasında yer alır.


Kazma İşareti Ve AnlamıDefinecilikte kazma işareti anlamı
Bulunan kazma işareti definecilikte önemli sayılan ipuçları arasında yer alır. Bu işareti genellikle taş oymacılığı ile uğraşanların el işaretleri simgeleri arasında kullandığı bilinir. Bu işaretleme sayesinde bulunacak define bölgesinin yeri belirtilmek için yapılan şekiller içerisinde yer alır. Bundan dolayı yakınlarda maden ocağı olduğu anlamı da çıkartılırken; yapılan çalışmalarda kazma ve çekiç işaretinin yapıldığı bölgelerinin çok yakınlarında kapatılmış maden ocakları bulunduğu da belirtilmek için kullanılır. Bir diğer anlamı ise ucundan veya kazma sapı yönünde, sapın uzunluğunun metre ölçümü istikametinde bulunan farklılıklar belirtilmek için bu işaretler simgelenmiştir. Kırmak ve kazmak anlamına gelen bu işaret zor olan gömü işaretlerinden biridir. Kapatılmış maden bulunan yerde bulunan defineyi işaret ederken; bu bölgelerde oda gibi bölümler olduğunu da gösteriyor olabilir. Ayrıca işareti içinde kullanılan Bu anlamda oldukça yaygın olarak kullanılan işaretler eden biridir. Yapılan çalışmalarda bulunan kazma işaretinin uzman kişiler tarafından bakılıp, gerekli analizinin yapılması gerekir. Böylece bu simgenin verdiği ipucunun doğru değerlendirmesi sonucu istenilen sonuca ulaşmak daha kolay olur.
]]>
Tabanca İşareti Ve Anlamı https://www.defineisareti.gen.tr/tabanca-isareti-ve-anlami.html Tue, 20 Nov 2018 00:12:47 +0000 Tabanca işareti ve anlamı, birden çok anlama sahip bu işaret Osmanlılar tarafından da kullanılan bir yöntemdir. Bu işaretin etrafındaki nesnelerin incelenmesi çok önemlidir. Tabancanın kayaya işlenme şekli ve yönü bize define Tabanca işareti ve anlamı, birden çok anlama sahip bu işaret Osmanlılar tarafından da kullanılan bir yöntemdir. Bu işaretin etrafındaki nesnelerin incelenmesi çok önemlidir. Tabancanın kayaya işlenme şekli ve yönü bize define ile ilgili ipuçları verir. Eğer ki tabanca güneye bakıyorsa baktığı yönde mutlaka bir ark vardır ve bu ark bir pınardan besleniyordur. Bu pınar kışın akar yazın ise kurur. Suyun arktan ayrılan yerine bakarak hizaladığınız bakış açısı içerisine bir kaya belirecektir. Bu kaya genelde o bölgeye ait bir kaya değildir. Kayanın baktığı yönle tabancanın baktığı yön aynıdır. Buda size ikisi arasında gömü olduğunu belirtir.

Tabanca işaretinde ilk önce ön tarafı incelenmelidir. Ön taraftan sonuç alınamaz ise diğer yönlere bakılır. Tabancanın kabza bölümü incelenir. Burada çizilen ince kanallar bize ne tarafa bakmamız gerektiğini gösterir. Bu bazen ayak izi gibi bize son noktayı da gösterebilir. Eğer ki görülen işaret eşkıya işareti ise bu bölge 2. bölgedir. Bir çok tabanca işareti çoğu zaman dimdik karşıya verilmiştir. Tabancanın yönü tıpkı ok işaretlerindeki gibi karşıya doğrudur. Tabancada çizgiler genel olarak ters istikameti verir. Kabza kısmında bulunan çizgiler bu yüzden önemlidir. 

Tabanca İşareti Ve AnlamıTabanca işareti ve anlamını çözme yolları;
 • Öncelikle 25 adım in tarafa doğru bulunduğu bölgeye aykırı nesneler vardır. 
 • Namlu istikametinde araştırma yapılır. patlamış tabanca resmi var ise kayada gömü işaretin bulunduğu yerden daha ileridedir. Patlamamışsa gömü daha yakında bir yerdedir.
 • Tabanca işaretinde mermiler çıkmış gibi resmedilmiş ise, mermilerin adeti ve mermiler arasındaki mesafe önemlidir. Son resmedilen mermi tanesi gömünün mesafe aralığını belirler. Aynı zamanda bu mermi dağılmış işareti eşkıya işareti de olabilir. Buda definenin birden fazla yerde olduğunu gösterir.
 • Taç veya çarpı işareti ile çizilen tabancada ise, gömü 4 parçadan oluşur demektir. Define cihazları ile tespit edilebilir. 
Tabanca işareti ve anlamı bakımından kayalara resmedilme amaçları genel olarak eşkıyalar tarafından kullanılan bir define işareti yöntemidir. Bazen tüfek de define işareti olarak kullanılır bununda amacı gömünün  işaretten en az 60-70 metre uzaktaki noktalarda olduğunu göstermek için yapılır. 

Bir diğer anlamda ise

Patlamış tabanca: Osmanlı gömüsü olup işarete gömü mesafesi 40 arşına tekabül eder. buda ortalama işaretle gömü arasında 25 metre civarındadır.

Patlamamış tabanca: bu tabanca işareti ise 70 arşına karşılıktır. Bu ölçümde ortama 45 adım civarındadır. 
]]>
Define İşaretleri Ve Anlamları https://www.defineisareti.gen.tr/define-isaretleri-ve-anlamlari.html Tue, 20 Nov 2018 06:04:03 +0000 Define işaretleri Ve Anlamları, Define, toprak altına gömülen gümüş, madeni para, külçe altın ve kıymeti eşyalara verilen isimdir. Define işretleri arasında kuyular tarihin en eski çağlarından bu zamana kadar kurulmuş meden Define işaretleri Ve Anlamları, Define, toprak altına gömülen gümüş, madeni para, külçe altın ve kıymeti eşyalara verilen isimdir. Define işretleri arasında kuyular tarihin en eski çağlarından bu zamana kadar kurulmuş medeniyetlerin vazgeçilmezleri olmuşlardır. Bunun en temel nedeni ise yaşamsal ihtiyacımız olan suyun bu kuyular içerisinden temin edilmesidir. 

Ağaç Define İşareti Anlamı: Doğada bulunan bütün ağaçların kendilerine özgü define arama yöntemleri mevcuttur. Nişan noktaları uzun yıllar varlığını sürdüren ağaçlardır. Define aramaya çıktığınızda uzun ömürlü bir ağaçla karşılaşırsanız yapmanız gereken ilk şey hemen ağaçta bir bıçak yada çivi benzeri şeyler çakılmış mı  dikkatinizi çeken başka bir define işareti olabilecek işaretler var mı Veya ağacın bir kısmı diğer tarafına göre dahamı gür Çınar, meşe ve ahlat uzun ömürlü ağaçlara örnek verilmektedir. Karşılaştığınız ağaç define işaretlerinden en az birini taşımakta ise ağacı merkez olarak 30 metre büyüklüğünde yarıçaplı bir çember çizerek definenin çizdiğiniz çemberin içinde 3-5 metre derinliğinde olma ihtimali oldukça yüksektir. Hemen dedektör cihazı ile o bölgeyi aramak gerekir. Bazı durumlarda bu uzun ömürlü ağaçlar (ceviz, dut, çınar, ahlat) direk olarak bir işaret belirtmiyor olsa da asıl işareti bulmak için yardımcı nokta olarak seçilmektedir. Emaneti saklamak için bu ağaçların bulunduğu bölgeler seçilmiş olabilir.

Define İşaretleri Ve Anlamlarıİnsan Adam Define İşareti Anlamı: Genelde kaya üzerinde elinde şimşek yada başak gibi nesneler tutuyor, etek giymiş ve sakallı ise gördüğünüz bu şey Hitit tanrısı heykelidir. Bu heykel gömü işareti anlamına gelmez. Tarihi bir eserdir. Zarar vermeyiniz, geçmiş yıllarda yol kenarlarına yapılan bu heykeller yolu ifade etmektedir. Kaya blokları üzerine yapılmış kabartma adam resimleri ise lider yada kral mezarlarını yani (kaya mezarı) olarak ifade edilmektedir. Bu işaretler uygarlıklara ait olduklarından bir define işareti değillerdir. Bunların dışındaki adam sembolleri ise gömü işaretleri alanına girmektedir. Kabartma yada çizim olabilir. Kabartma yönteminde farklılık gösteren bölgeye yön vermekte, çizim yönteminde ise çizgilere yön verilmektedir.

Aile Putu Define İşareti Anlamı: Bölgede görmüş olduğunuz aile putunun anlamı burada aile mezarı olduğu anlamına gelmektedir. Bu işarete daire içinde haç işareti de denilmektedir. Mezarları korumak amacı ile yapılmış bir tür haç işaretidir. Aile mezarları haç işaretine fazla uzak mesafede değildir, bu işarette yön bildiren en önemli nokta işaretin olduğu kayanın üzerinde yontma var mı ona bakılmaktadır. Kayanın üst kısmını elinizle sıvazladığınız da elinize bom bey hissi veren bir kısım gelecektir. Göz ile görülmeyen ama elinizle sıvazladığınız da hissettiğiniz farklılıkların bütünü yön verme amaçlı gizli şifrelerdir. Bu bölgelerden yardım alarak yön bulmakta ve mezarların giriş yerlerini tespit edebileceksiniz. Putların aile mezarı olup olmadığını anlamanız için haç işaretlerinin kanat kısımlarının içe dışa hilal şekli yapmasından anlayacaksınızdır. Medeniyetlere gör değişiklik gösteren tek büyük mezarı anlatmış olan putlarda vardır.

Aslan Define İşareti Anlamı: Aslan işaretleri genelde kaya, mağara ve mezar üstlerinde işaret olarak kullanılmıştır. Bu işaretler gömüyü ifade etmektedir. Aslan işareti bulunan her gömü, liderlik niteliği taşıyan insanların hazinesi anlamına gelir. Bu işaretler eğer mağara önlerine yapılmış bir işaret ise, kapatılmış oda aramanız gerekecektir. Bölgede açık bir mağara yok ise ağzı kapatılmış doğal görünüm verilen mağaraya uygun yerlere bakmalısınız. Çoğu zaman kaya, oda mezarı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yurdumuzda aslan işaretleri deniz kıyılarına yapılmaktadır. Deniz kıyılarında bulunan bu işaretler deniz korsancılığı yapmış olan korsan liderlerini ifade etmektedir. İşçiliği o]]> Yahudi Define İşaretleri https://www.defineisareti.gen.tr/yahudi-define-isaretleri.html Wed, 21 Nov 2018 05:35:15 +0000 Yahudi define işaretleri, yapılan definecilik işlemlerinde oldukça önemli olduğu bilinirken; çıkan simgelerin doğru analiz edilmesi ile istenilen amacı ulaşılır. Define işaretleri arasında birçok işaret bulunur. Definecilik i Yahudi define işaretleri, yapılan definecilik işlemlerinde oldukça önemli olduğu bilinirken; çıkan simgelerin doğru analiz edilmesi ile istenilen amacı ulaşılır. Define işaretleri arasında birçok işaret bulunur. Definecilik işinde tehlikeli durumlarda gözlenir. Bu  gibi tehlikeli olacak durumlara hazırlıklı olunması gerekir. Yıllardan beri bütün medeniyetlerde bulunan define ile ilgili bilinmesi gereken durumların araştırılması gerekir.

Yahudi define işaretlerinde haç işareti, bulunan haç işaretleri uygarlıkların mezarlıklarını, mezarlık alanlarına ifade ettiği gibi bu uygarlıklara ait ibadet yerlerini de ifade ediyor olabilir. Yahudi medeniyetlerine ait haç ve istavrozlar farklı şekillerle yapılmış olabilir. Mezarı ifade ettiği için gömü anlamına gelebilir. Ermeni ve Yahudilerin haç işaretleri kesinlikle gömü bulunan bölgeyi ifade eder. Hac işaretinin kısa veya uzun kolları istikametinde bulunduğu yerde gerekli define araştırmasının yapılması, o bölgede çıkacak define için önemlidir. Hac sembolünün hikayesi bazı dönemlerde mezarları simgelerken, yan yana gömülmüş mezarlarında olduğu anlamına da gelebilir. Yahudilerde bulunan haç işareti genellikle mezarlar için kullanıldığında gözlenirken; haç işaretinin yanında bulunan küçük bir işaret veya daha ufak bir hac gibi işaretler bulunurken; yön belirtmek için başka işaretlerde bulunabilir. Ayrıca hilal gibi yarım yuvarlak olan hac işaretleri büyük ihtimalle bu bölgelerde bulunan kaya oyukları veya oda gibi anlamları ifade etmek için kullanılmıştır. Yuvarlak içerisinde bulunan hac simgesi en fazla beş adım etrafında bulunan define varlığını belirtmek için yapılmıştır. Bulunan işaretlerin uzman kişiler tarafından tespit edilmesi ve gerekli analiz ile doğru yorumlanması define bulunması için önemlidir.

Yahudi Define İşaretleriYahudilerde el sembolü
Defineciler için önemli olan el işareti diğer adıyla define el sembolü sıkça rastlanan define işaretleri arasında yer alır. El işareti Yunanlılar, Romalılar, Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar tarafından define için kullanılan semboller arasında kullanılmıştır. Tılsım olarak bulunduğu bilinen bu işaret daha çok kötü ruhlar ve büyü bozmak için kullanılmaktadır. Gömülerde tılsım işleminin yaygın olduğu eski çağlarda el işareti değişik anlamlara gelirdi. Definede el işareti tılsımı simgelerken; bu durumda define olan bölgede tuzak veya kötü bir durum ile karşılaşılacağı anlamına gelir. 

Tılsım veya büyük olduğundan şüphelenmek gerektiği anlamına da gelir. El işareti başparmak ve diğer 4 parmaktan ayrı vaziyette bulunuyor ise bu işaret görüldüğü zaman define arama işlemi büyük ihtimalle bitmiş demektir. Böylece durumda el işareti bulunan bölgenin daha sağlıklı aranarak definenin bulunması anlamına da gelmektedir. İşaret parmağı bir yeri işaret ediyor ise ve el yumruk şeklinde ise define o yönde bulunduğu anlamına gelir. Bulunan el işareti dur şeklinde bulunuyor ise define aramasının son bölümüne gelindiği anlamına gelir. El işaretinin çevresinde ok işareti bulunuyor ise o bölgedeki istikametinde define aranması anlamına gelir. Yahudilerde bulunan definecilikte el işaretinin çevresinde haç işareti varsa muhtemelen bir rahip ya da din ile ilgili kişinin gizli hazinesinin burada olduğu anlamına taşınmaktadır. Hac ve istavroz işareti el işaretinin içerisinde ise hemen işaretinin bulunduğu bölgede bulunan kaya veya duvar dibine bakılması anlamı da taşır. Define için önemli olduğu belirtilen el işaretinin zemin ne kadar mesafede kazmak definenin bulunması için yeterli olacaktır. Elde beşparmak olduğu için bazen 5 sayısı ile bir şey anlatılmak istenmektedir. Bunun yanı sıra defineye beş karış sonra ulaşmak anlamına gelir. Define uzaklığı 5 endaze gibi ölçü birimi olarak bu işaretinin kullanıldığı bilinir.
]]>
Çakıl Yığınları İşareti Ve Anlamı https://www.defineisareti.gen.tr/cakil-yiginlari-isareti-ve-anlami.html Wed, 21 Nov 2018 22:16:13 +0000 Çakıl yığınları işareti ve anlamı,  bu işaret genelde mezarlarda kullanılır. Gömü olma olasılığı neredeyse hiç yoktur. Bu tür mezarlara saygı duyup dokunulmaması daha mantıklıdır. Çakıl yığınl Çakıl yığınları işareti ve anlamı,  bu işaret genelde mezarlarda kullanılır. Gömü olma olasılığı neredeyse hiç yoktur. Bu tür mezarlara saygı duyup dokunulmaması daha mantıklıdır. 

Çakıl yığınları işareti mucur taşlarda yada daha büyük taşlardan oluşmuş öbekler halinde olan yığıntılardır. Bu tür bir işarette altından Lahit çıkma olasılığı yüksektir. Mucur şeklinde olan çakıllardan oluşan mezarlar orta boy olan mezarlardan daha değerlidir. bu ikisinden de büyük olan taşlarla yapılan öbekler ise 3. sırayı alır ve genelde onlarda da mezar vardır. Çakıl yığınları mezarlarının, kaya mezarlarla bir alakası yoktur. Çakıl yığınları mezarlarında lahit olur ve genelde bayan mezarlarıdır. 

Çakıl yığınları işareti olan bir çok yığılma taşlardan oluşan mezarlar definecilerin en çok rastladığı işaretler olsa da içerilerinde sadece mezarlar vardır. Bu yığılmalar haddinden fazla büyük taşlardan yapılmış ise roma dönemine aittir ve o dönemde bu tür yığılmalara Tümülüs denirdi. 

Çakıl Yığınları İşareti Ve AnlamıÇakıl yığılma işareti ve anlamında dikkat edilmesi gereken genelde ova şeklinde olan yerlerde veya düz dağlarda görülür. Bulunan mezarlar 3-4 metre civarında olur ve altında oda olma ihtimali yüksektir. Genel olarak bu işaret olan yerde ne varsa yerin altındadır, başka yerde olmaz. Taş yığılma mezarları tek olacağı gibi birden fazlada olabilir. Sıralı üç tane taş yığılma var ise ikisi genelde yanıltmaca için yapılmıştır. Sadece biri gerçek mezardır. 

Bazen defineciler işaretleri o kadar önemserler ki yerel halkın araziyi kullanmak için içerindeki taşları aynı çakıl yığınları benzer bir görünümde arazi sınırlarına toplama işlemini de bir define işareti olarak algılayabiliyorlar. Bu ikisi arasındaki farklılığı ise ancak ya deneyimi bir defineci anlar yada taşların öbek şekilleri olup olmadığına bakarak anlar. 
]]>
Ermeni Define İşaretleri https://www.defineisareti.gen.tr/ermeni-define-isaretleri.html Thu, 22 Nov 2018 03:42:54 +0000 Ermeni define işaretleri, yapılan define aramalarında işaretlerin yorumlaması oldukça önemlidir. Savaş nedeniyle veya herhangi bir oluşum sebebiyle bulunduğu bölgeler den ayrılan Ermenilerin aniden bulundukları bölgeleri terk ett Ermeni define işaretleri, yapılan define aramalarında işaretlerin yorumlaması oldukça önemlidir. Savaş nedeniyle veya herhangi bir oluşum sebebiyle bulunduğu bölgeler den ayrılan Ermenilerin aniden bulundukları bölgeleri terk ettikleri zaman eşyalarını saklanmak zorunda kaldıkları bazı bölgeleri vardır. Bunun dışında eşkiya baskınlarına karşı veya evde bulunmasın diye para veya altınların toplu halde sakladıkları bilinmektedir. Ermeni evlerinde muhakkak gömülerin bulunduğu düşünülmektedir.

Ermeni evlerinde define
Ermenilerin yaşadığı evlerde define bulunmuştur. Oturdukları odanın duvar arasında, dış cephe temel içinde ve ocağın olduğu yerlerde bulunan değerli eşyaları sakladıkları bilinir. Oturma odasında en rahat olduğu yerde bulunan pencerenin etrafına konulduğu bilinir. Yemek pişen bölümünün olduğu bölgede kolaylıkla bulunamayacağı için bu yerlerde gömü olunduğu da belirtilmektedir.

Ermenilerde define kuyu
Kuyu içerisinin farklı kesimlerinde taşlarla örülmüş herhangi bir özel taşla yapılmış olabilir. Kuyunun ağzından itibaren 1 metre aşağısında veya kuyunun hemen yanında kör bir pencere bulunarak burada değerli eşyaları sakladıkları bilinir. Ayrıca Ermeniler için su oldukça önemli olduğundan dolayı böyle bölgelerde kuyuların içine ve duvarlarının olduğu bölgelere bakılması gerekir.

Ermeni Define İşaretleriErmenilerde Balta işareti
Ermeniler de kullanılan define işareti simgeleri arasında balta işareti yaygın olarak kullanılır. Ermeniler tarafından kullanılan bu işaret buralarda kapı olduğunu anlatır ve kapı karanlık yoldan belli bir mesafe aşılarak ulaşılabilecek bir bölgede yer alır. Bu kapı çoğu zaman tapınak gibi bölgelere açılır. İçeride bulunan dini simgeleri belirttiği de düşünülmektedir. Balta işaretlerinde dikkat edilmesi gereken baltanın ucunun arka tarafının bulunup bulunmadığıdır. Eğer arkası varsa karşılaştırılmalı farklı olan yönde eski tarihi ağaçlara dikkat edilmesi gerekir. Balta bulunan bölgede büyük olasılık ile ağaç olması gerekir. Ağaçların olmadığı yerde matematiksel herhangi bir hesap kullanılır. Baltanın boyu ölçülerek yön veren istikamette ölçü metreye çevrilerek sayının katlarını kullanılarak arazilerin doğru şekilde aranması gerekir. Bunun haricinde balta işaretleri ile farklı figürlerde bulup birlikte kullanılmış ise Ermenilere göre bunun ifadelerinin doğru tanımlanması gerekir. Görülen simgeler uzman kişiler tarafından yorumlanarak gerekli araştırmanın yapılması oldukça sağlıklıdır.

Ermenilerde Definecilikte çiçek gül simgeleri
Genellikle Ermenilerin kullandığı bu simgelere farklı medeniyetler tarafından da kullanılmıştır. Çoğu zaman bayanla ilişkilendirilen çiçek mezarları bazen tapınak veya şovalye gibi kişilerin mezarlarının bulunduğu anlamına da gelir. Çiçek işaretinin bulunduğu bölgede mezarlık alanı aranması gerekir. Mezarlık alanlarda farklı olan bir mezar bulunmalı bu mezar üstünde çiçeği anımsatan herhangi bir işaret var mı kontrol edilmelidir. Gereken  işaret bulunduğu takdirde doğru hedef üstünde olduğu anlamına gelinir. Bu işaret gömü anlamına gelir. Ermenilerin yaptığı işaret genellikle define bölümü için kullanılır. İşaretler de kullanılan çiçek simgesinin yapraklarından birisi eksik yapılmış ise eksik yaprağın istikametinde gerekli define arama çalışmasının yapılması gerekir. Eksik yaprağın yapıldığı kaya altında veya civarında define araması yapılması tavsiye edilir.

Ermenilerde haç işareti
Hacı işaretlerinin definecilikte oldukça önemli yeri vardır. Uygarlıklarının mezarlık alanlarını ifade ederken burada yaşayan uygarlıklara ait ibadet yerlerini ifade eder. Ayrıca Hac defineyi koruma amaçlı yapılan işaretlerin ilk sırasında yer alırken; tılsım işareti olarak da kullanılır. Yabancı medeniyetlere ait haç ve istavrozlar farklı ş]]> Resimli Define İşaretleri https://www.defineisareti.gen.tr/resimli-define-isaretleri.html Fri, 23 Nov 2018 01:34:42 +0000 Resimli Define İşaretleri, Define, ülkemiz de bir çok insanın umudu haline gelmiştir. Mutluluğun zenginlikten geçtiğini düşünen kişiler için define hastalık halini almıştır. Resimli define işaretlerini aramak kimileri Resimli Define İşaretleri, Define, ülkemiz de bir çok insanın umudu haline gelmiştir. Mutluluğun zenginlikten geçtiğini düşünen kişiler için define hastalık halini almıştır. Resimli define işaretlerini aramak kimileri için yaşam biçimi haline gelmiş, elinde ne kadar maddi varlığı var ise bu uğur da harcamıştır. Fakat define işaretlerini bulmak kolay değildir. Resimli define işaretlerini bulmak için işaretlerin nerelerde olabileceği, işaret bulunduğunda bu işaretin ne anlama gelebileceği, define işareti bulmak için ne gibi araç ve gereçlerden yararlanmak gerektiği  gibi konular da bir takım bilgilere sahip olmak gerekir.

Resimli Define İşaretleri nasıl aranır

İşaretler, arkeoloji ve definecilikle ilk önce yerleşim yerlerinin insan yaşamında ki önemine bakılması gerekir. Yerleşim yerlerinin merkezi konumu, köprü yanı, yol kenarı olması işaret olması muhtemel yerlerdir. Topluluklar yaşadıkları yerler de bilinçli veya bilinçsiz olarak çeşitli izler bırakırlar. Özellikle Anadolu'da medeniyetin binlerce yıl öncesinde başladığı düşünüldüğünde kimi zaman savaşlar ile insansız kalan yurtlar, kimi zaman kuraklık ve su baskınları nedeniyle meydana gelen göçler, toplumların bulunduğu yerlerden topluca hareket etmelerine neden olmuştur. Bu toplumlar da mal varlıkları fazla olan, altınını, değerli eşyasını yanında götüremeyen insanlar, bir gün geri dönebileceği düşüncesi ile  değerli şeylerini gömerek yanlarına çeşitli işaretler bırakmışlardır. Bu işaretlere ilişkin aşağıda bilgiler verilmiştir.

Resimli Define İşaretleriResimli define işaretleri hangi şekillerde ve ne anlamı gelir
 • Güneş; Genel olarak Güneş ile birlikte değişik işaretlere rastlanır. Bu işaretin bulunduğu yer büyük önem arz eder. Güneş, komutan, kral gibi lider kişileri simgeler, Güneş simgesi genellikle doğu yönüne bakar. Simge tepelere yakın yerler de bulunur.  Bu tepe mutlaka araştırılmalıdır. Yapılan araştırmalar da Güneş simgesinin bulunduğu tepeler de kilise ve mezarlıklar bulunur. Güneş'in yapımında kullanılan murç çekiç resimleri definenin yöne hakkında bilgi verebilir. Bunlar da dikkatlice incelenmelidir. Güneş ile birlikte kullanılan Ay görüntüsü bu bölge de kral mezarı olduğunu gösterir. Geçmişte bu bölge de hüküm süren krallığa ait kalıntılardır. Bu bölgenin sorumlu olduğu müze müdürlüğüne bilgi vermek en doğru yaklaşımdır.
 • Haç; Bir başka ismi istavroz olan haç işareti kilise veya mezar olduğunu ifade eder, genel olarak Hristiyanlığın simgesi olduğundan define işareti olarak değerlendirilmese de bazen şaşırtma yapmak için de kullanılmıştır. Kilise olmayan yerler de bulunmuş ise bulunduğu yerler de daha farklı yerleşimler aranmalıdır. Haç'ın bulunduğu yer yol kontrol noktalarına yakın yerlerde ise eşkıyalara ait define bulunabilir. Haç işaretinin kısa uzun kolları definenin ne yönde olduğunu gösterebilir. 
 • Kartal; Kartal simgesi de lider kişileri tasvir eder, define genel olarak kartalın bakışlarının olduğu yöndedir. Bu simgelere daha çok mağara üstlerinde rastlanır. Mağaradan bakıldığında her hangi bir tepe var ise asıl define aranması gereken yer o tepedir. Bir birine bakan iki kartal zengin karı kocayı, çift başlı kartal ise Selçuklu hanedanı simgesi olduğu gibi bazı bölgeler de iki yönetici kardeşi simgeler. Bunlara ait hazine ise yakınlar da bulunan tepeler de mevcut olabilir. Eğer kartal kanatlarını açmış uçmaya hazırlanıyor ise; define yakınlar da aranmalıdır. Kartalın baş üstünde haç işaretinin bulunması Bizans gömüsü anlamı taşır. Kanatları kapalı, başı hafif eğik kartal mağara içinde define olabileceğine işarettir.
 • Kılıç; Uzun kılıç definenin uzakta, kısa ise yakında olduğuna işarettir. Kılıç ucu yön gösterir. Bazı kılıçlar da gölge mevcuttur, bu durum da gölge daha önemlidir. Gölgenin istikametinde tehlikeli bir define olma ihtimali vardır. Araştırırken dikkatli olmak gerekir.
 • Kabartma Define İşaretleri https://www.defineisareti.gen.tr/kabartma-define-isaretleri.html Sat, 24 Nov 2018 01:14:40 +0000 Kabartma define işaretleri, definecilik için bulunan işaretlerin önemi çok büyüktür. Kullanılan simgeler sayesinde gerekli hazinenin bulunması amaçlanır. Bu simgelerin doğru yorumlanması yapılan aramanın daha kısa olmasını s Kabartma define işaretleri, definecilik için bulunan işaretlerin önemi çok büyüktür. Kullanılan simgeler sayesinde gerekli hazinenin bulunması amaçlanır. Bu simgelerin doğru yorumlanması yapılan aramanın daha kısa olmasını sağlar. Uzman kişiler tarafından yorumlanması işaretlerin dilinin keşfedilmesi bakımından oldukça önemlidir.

  Kabartma akrep işareti
  Akrep işareti define işlerinde tehlike işareti anlamına gelir. Gömünün zehirli olabileceği veya akrep yuvası olacağı anlamına gelir. Bu taşın altında gömü olma ihtimali yüksektir veya akrep işaretinin etrafını dikkatli incelenmesi gerekir. İşçiliği oldukça zor olan akrep işareti ile büyük bir gömü saklandığını belirtir. Mutlaka bu bölgede bulunan gömü veya definenin bulunması sağlanır. 

  Kabartmalı Aslan define işareti
  Bu işaret defineciler arasında oldukça önem görür. Aslan işareti mezar, mağara ve kaya gibi yerlerin üstüne işaret olarak yapılır. Bunlar gömüyü simgelemek için kullanılır. Aslan işareti mağara önlerine yapılmış ise böyle yerlerde mağaralarda kapatılmış odalar aranmalı, açık bir mağara yoksa ağzı kapatılmış doğal görünüm verilmiş mağarada uygun yerlere bakılmalıdır. Çoğu zaman oda mezarı olarak karşımıza çıkan Aslan define işareti deniz kıyısında yapılmış Aslan işareti şeklinde karşımıza çıkar ve işaretler ayrıca deniz korsanları liderlerini de ifade ettiği belirtilir. İşçiliği zor olan fakat hazinesi yüksek olan yerler için işaretleme yapılan alanlarda kullanılan bir işarettir.

  Kabartmalı Balta define işareti
  Birçok uygarlık tarafından kullanılan sembol olarak bilinir. Kent ikiyüzlü balta işareti kapı olduğu anlamına gelir. Karanlık yoldan geçilerek belli bir mesafe sonra ulaşılabilecek bir kapıyı temsil eder. Dikkat edilmesi gereken baltanın ucunun arka tarafının bulunup bulunmadığıdır. Balta olan bölgede ağaçlara dikkat edilmesi gerekir. Ağaç yoksa baltanın gösterdiği yönde arama yapılması gerekir. Bunun haricinde balta işaretleri insan veya farklı figürlerle birlikte kullanıldığı da görülür. 

  Kabartmalı boğa define işareti
  Birçok uygarlık tarafından güç sembolü olarak kullanılan bu sembol definecilik için oldukça önemlidir. Kral mezarında işaret eden kaya, oda mezar şeklinde yerlere yapılır.  Ayrıca duvarın etrafında bulunan işaretlerin dikkatle incelenmesi gerekir. Boğa işareti uygarlıkların yaşantı yeri oldu anlamını taşır. Güç ve kuvvet anlamı taşırken liderlik vasfı taşıyan aşiret reisi, kabile reisi gibi kişinin bu bölgede bulunan gömüyü temsil eder. 

  Kabartma Define İşaretleriKabartmalı çekiç veya kazma işareti
  Definecilik için oldukça önemli olan bu simgeler taş oymacılığı ile uğraşanların gömü saklamak için kullandığı simgelerin başında gelir. Kazma ve çekiç işareti olan yerde bulunan horasan kırılarak gömünün çıkartılması gerekir.  Kaya zemine altında veya zeminin üstünde herhangi bir yerde gömülü olduğu da düşünülür. Çekiç yanında orak varsa kayanın tünel gibi bir bölümde olduğunu işaret eder.

  Çıplak kadın kapatma işareti
  Çıplak kadın kök boyası ile yapılmış yanında başka resimler de bulunuyor ise bunların anlamının da bilinmesi oldukça önemlidir. Elinde asa olan bir çıplak kadın işareti olan yerde mahzen bulunduğu anlamına gelir. Kayaya kabartma yapılan kadının namusunu anlattığı o bölgeden uzak olmamak şartıyla yakın çevrede o kadının mezarının bulunduğu bilinir. Genellikle bu tip işaretlerde kabartma veya bölgeye hakim kayalık noktalarda bu işaret aranmalı işaretinin bulunduğu bölgeye yakın ana kayanın altında da gerekli gömünün bulunması sağlanmalıdır. 

  Kabartmalı çiçek simgesi
  En çok Ermeniler tarafından kullanılan çiçek sembolleri yaprak şeklinde kayalara çeşitli şifreler ile uygulanır. Genellikle kaya mez]]> Hamile Kadın İşareti Ve Anlamı https://www.defineisareti.gen.tr/hamile-kadin-isareti-ve-anlami.html Sat, 24 Nov 2018 15:23:04 +0000 Hamile Kadın İşareti Ve Anlamı; Bazı kesimler hamile olan bir kadının, karnında altın olduğunu düşünüp, kadının karnını kırar. Bunu cahil olan defineciler yapmaktadır. Kesinlikle böyle bir hata yapılmamalıdır. Hamile k Hamile Kadın İşareti Ve Anlamı; Bazı kesimler hamile olan bir kadının, karnında altın olduğunu düşünüp, kadının karnını kırar. Bunu cahil olan defineciler yapmaktadır. Kesinlikle böyle bir hata yapılmamalıdır. Hamile kadının baktığı yer oldukça önemlidir. Direk gömüye bakabilme ihtimali olduğu gibi, kişiye 2. işareti de gösterebilir. Kadın gömüleri normalden oldukça fazla olup, bir insanın bütün sülalesine yetecek kadar altınları vardır. Özellikle kilise etrafında bulunan kadın figürleri, kayaya resim biçiminde tasarlanmıştır. Buradaki kadının elinde bulunan asa ve gözleri definenin yerini söyler. Kadının kucağında çocuk bulunuyorsa, bu hamama gider durumu anlatır. Buradaki kadının arka ayağı, altının yükünü gösterecek biçimde şifrelenmiştir.

  Başka bir görüş; kadın figürleri ister çıplak olsun, ister kabartma olsun, ve ya isterse resim olsun hiç fark etmemektedir. Öncelik, kadının baktığı yönün neresi olduğudur. Elleri varsa yada elinde tuttuğu asa, kitap ve ya hac varsa onlara dikkat edilir. Bölgede çocuk resmi olma ihtimali oldukça yüksektir. Kadın çocuğa dönüktür ama gözleri farklı bir yere bakar.Hamile Kadın İşareti Ve Anlamı

  Kimse bir şeklin içine para koymaz. Bu sonuçta bir eserdir, zarar verilmemelidir. Kadının baktığı yön istikameti önemlidir. Belli bir mesafede, karnındakı çocuğun büyüklüğünde ve yaşamı boyu yetecek bir define var demektir. Bölgeyi iyi bilmek ve görmek gerekir. Verilen işaret çok iyi incelenmeli, etrafındaki mesafe ve  yön verici işaretler incelenip, mesafe ölçümü yapılmalıdır.

  ]]>
  Terazi İşareti Ve Anlamı https://www.defineisareti.gen.tr/terazi-isareti-ve-anlami.html Sun, 25 Nov 2018 11:10:29 +0000 Terazi İşaretti ve Anlamı: Define işaretleri içinde yer alan terazi işareti ve anlamı bir defineci için çok büyük anlam taşımaktadır. Şöyle ki; terazi işareti çok nadir olarak bulunan bir işarettir ve bu işaretin göm Terazi İşaretti ve Anlamı: Define işaretleri içinde yer alan terazi işareti ve anlamı bir defineci için çok büyük anlam taşımaktadır. Şöyle ki; terazi işareti çok nadir olarak bulunan bir işarettir ve bu işaretin gömüsü genellikle çok değerli bir eşya ya da mebladır. Define işaretlerinden terazi işareti dünya yaşamında zengin olan bir tüccarın simgesidir ve bu tüccarın yaşamı son bulduğunda tüccar bu işaret ile simgelenmiştir. Bu zengin tüccarın ölümü ile de zenginliğinin seviyesine göre servetinin belli bir miktarı da mezara bırakılmıştır. Definecinin define avı sırasında bu şekilde bir terazi işareti ile karşılaşması halinde bu işaretin emek ile zaman harcamasına değeceğini bilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, gömünün oldukça zor olduğunu da bilmelidir.

  Terazi İşareti ve Anlamının Çözümü

  Definecinin terazi işareti ile karşı karşıya geldiği zaman dikkat etmesi gereken noktalardan en önemli olanı terazinin kollarıdır. Terazinin kollarından biri daha ağırdır. Terazinin hangi kolunun daha ağır olduğunu öğrenmek amacı ile işarete bakmak yeterlidir çünkü aşağıda olan kol ağır olan tarafı göstermektedir. Bu durumda ağır olan taraf aynı zamanda tüccar ile gömülen hazinenin en fazla olduğu gösteren taraftır. Bunun yanı sıra hafif olan kolun gösterdiği yönde de tüccarın malının daha az bir kısmı bulunmaktadır. Bu sebep ile definecinin bu kısma da bakmasında fayda vardır.

  Terazi İşareti Ve Anlamı

  Defineci ilk olarak ağır tarafta ilerlemek niyetinde ise, ağı gelen yöne doğru ilerleyerek kendisini hazineye ulaştıracak yönü bulması gerekmektedir. Bu yöne doğru ilerlerken etrafını iyice incelemeli ve gerektiği yerde santim santim her yere bakmalıdır. Burada definecinin işini kolaylaştıracak önemli bir ipucu vardır aslında. Bu ipucu, terazi şeklinde terazinin kefesi ile terazi arasında bulunan ipin yani bağlantının arasındaki mesafe kadar yolun alınması gerektiğidir. Bu da demek oluyor ki defineci bu aradaki mesafe kaç santim ise o kadar metre ilerlemelidir. Definecinin sonunda ulaşacağı noktada başka bir işaret olmalıdır. Defineci bu işareti bulduğunda anaparanın yerini de öğrenmiş olur, çünkü işaret tam da bu yeri göstermektedir. Bulunan bu işaret zaman zaman bir köprü ya da o etrafta bir yerlerde olduğunu göstermektedir. Definecinin bu işareti iyice incelemesi gerekmekte ve ona göre araştırma yapması gerekmektedir. Terazi işaretinin gösterdiği defineyi bulmak çok zor gibi görünse de parasının yükü bakımından emek harcamaya da değerdir. Bunun yanı sıra, terazi işareti bulunan noktada başka bir işaretin de bulunması halinde o işaretinde dikkate alınması ve çalışmanın ona göre yürütülmesi gerekmektedir. Ayrıca terazinin hafif olan yani yukarıda olan kefesinin gösterdiği yönde bulunan paranın da araştırılması es geçilmemelidir, bu parayı ya da malı bulmak daha kolaydır ve büyük ihtimalle son nokta işaretin orada bulunmaktadır aranılan şey. 

  ]]>
  Define İşaretleri Yuvarlak Oyma https://www.defineisareti.gen.tr/define-isaretleri-yuvarlak-oyma.html Mon, 26 Nov 2018 07:05:24 +0000 Define işaretleri yuvarlak oyma, define işaretleri arasında yer alan bir diğer önemli oymalar arasında yer almaktadır. Büyük ihtimalle mezarı temsil ettiği bilinmektedir. Farklı boyutlarda ve derinliklerde bulunacakları gibi aynı Define işaretleri yuvarlak oyma, define işaretleri arasında yer alan bir diğer önemli oymalar arasında yer almaktadır. Büyük ihtimalle mezarı temsil ettiği bilinmektedir. Farklı boyutlarda ve derinliklerde bulunacakları gibi aynı zamanda elbetteki farklı işçiliklere de sahip yapılarıyla da bilinmektedir. Yapılan bu önemli ve detaylı olan işçilikler mezarın zengin oluşu ile de ilgili ip ucu olmasıdır. Bununa başka bir diğer açıdan bakılacak olursa, şu anki bulunan zengin kişilerin mezar taşlarının ne kadar şöhretli olduğunu belli ederken aynı zamanda fakir kişilerin mezar taşları sade ve düzdür. İçerisinde sunu çukuru yani yuvarlak oyma işareti olan bu mezarda kime ait olduğu ile ilgili önemli ipuçları vermektedir.

  Define işaretleri yuvarlak oymalarda, ilk olarak dikkat edilmesi gereken bölge öncelikle genişlik çapına bakılması olsa gerekir. Bu bilgi olduğundan çok önemli olan bilgidir ve hemen yanında küçük  bir yardımcı olabileceği düşünülerek murç izi bulunup bulunmadığına bakılması önemli arayışlara gerçek sonuçlar vermektedir. Başka bir diğer yolla bulunan çukura daha önce herhangi bir kanalın üzerinde uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilmesi gerekir. Büyük olan yuvarlak çukurun mezarı yüksek olma ihtimali ile mezarın aynı yerde bulunan ana kayada olması da önemli işarettir. Bu çukurun yanında başka bir yardımcı olabilecek oyma çukur bulunmuyor ise  bunun sonucu aslında sunu oymasının en son nokta olması demektir. Oyma mezarı buranın ortalama olarak en fazla 12 metre içeriğinde olabileceği durumudur. Büyük olan sunu çukurunun mezar girişi olan bölge eğer taş kayanın görünmekte olan üstünde bulunmuyor birkaç metreyi geçmeyecek biçimde olarak giriş toprak altında saklı olabileceği durumudur. Yuvarlak çukurda yardımcı olabilecek bir yön ve mesafe belirten önemli ip ucu bulunmuyorsa tekrar olarak bulunan giriş istikameti batı veya güney batı tarafında olması düşüncesidir.Kanallı sunu çukuru bulunuyor ise, eğer sunu çukurunda bir kanal belirtilmişse bunun işaretinin çözümü de aslında oldukça basit olarak bilinmektedir. Genellikle bulunan kanal yönü mezarı ve girişi işaret etmektedir. Burada önemli olan ilk olarak kanal uzunluğunu ölçmek ve  kanal yönünde ilerlemektir. Bunun sonucunda genellikle kayanın sonucuna denk geliyor olmasıdır ve bu yardımcı işaret ile toprak olan kısımda girişi bulma ihtimalinin yüksek olması durumudur. Tabi bu durum bazen farklılık gösterebilmektedir. Çünkü uçurum veya kayalık bölgeye de denk gelme olasılığı oldukça yüksektir ve dikkatli okunması gerekmektedir.  
  Define İşaretleri Yuvarlak Oyma

  Define işaretleri yuvarlak oymanın yanında bulunan küçük bir murç oyması bulunuyor ise  bunun çözümü de çok farklı çözüm olmasa da dikkat edilmesi gereken yerler vardır. Aslında normal kanallı yuvarlak oyma ile oldukça birbirine benzer durumdadır. Tabi dikkat edilmesi gereken ince ayrıntı sunu oymasının yanında küçük bir murc oyması bulunmasıdır.  Dolayısıyla  ikinci bir sunu oyması değil de burdada sunu çukuru ile murc oyması arasında bulunan mesafe ölçülmesi gerekir ve murc oyması istikametinde ilerlemeler takip edilir. Genellikle ulaşılan yer büyük ihtimal mezar olması gerekir. Tabi bu oymalar genelde toprak bölgesine götürür ve burada  mezar bulunma olasılığı oldukça yüksek durumdur. Bazen farklı  dönemlere yada yapan ustaya göre değişiklik göstermesi de farklılık gösterebilir. Tabi bu durumda hem murç oyması mesafeyi vereceğinden hemde bazen yönü vermesi olasılığıdır ve doğru sonuç için her iki yolunda incelenmesi gerekir.

  Define işaretleri yuvarlak oymalar arasında yer alan bir diğer önemli işaret ise, çoklu oymalar olarak bilinir. Bu oymalar en çok karışık ve zor olan oymalar arasında yer alır. Bunun nedeni ise çok farklı ve değişik anlamlar taşımasıdır. Burada yapılması gereken ilk durum, geniş olan alanı incelemek olması gerekir. Bunun sebebi etrafta taş yığını olarak bulunan mezarlardır. Bu çoklu oymalarda sistem bilgis]]> Define İşaretleri Ördek https://www.defineisareti.gen.tr/define-isaretleri-ordek.html Mon, 26 Nov 2018 13:47:39 +0000 Define İşaretleri Ördek, Ülkemiz bulunduğu konumu itibariyle birçok uygarlığı içerisinde bulundurmuştur. Bu hususla geçmiş çağlarda bu coğrafyada yaşayan zengin insanlar bir kısım nedenlerden dolayı ülkemizi bırakarak gi Define İşaretleri Ördek, Ülkemiz bulunduğu konumu itibariyle birçok uygarlığı içerisinde bulundurmuştur. Bu hususla geçmiş çağlarda bu coğrafyada yaşayan zengin insanlar bir kısım nedenlerden dolayı ülkemizi bırakarak giderken yanlarında ziynet eşyalarını götürememişlerdir. Bu değerli takıları daha sonradan gelip alabilmek amacıyla belirli bir kısım işaretler koyarak bulundukları bölgeleri terk etmişlerdir. Ancak daha sonra bu değerleri tekrardan gelip almadıklarından dolayı bu zenginlikler gün yüzüne çıkaramamıştır. Böylesi durumlarda saklamış oldukları gömüleri bulabilmek amacıyla bir kısım işaretler koymuşlardır. Koymuş oldukları bu işaretlerden bir tanesi de ördek kabartması ve ördek figürüdür. Ördek kabartmaları genellikle bir kayayı oyarak veya düz zemindeki kaya yontularak oluşturmuştur. Uzman define araştırmacıların yapmış oldukları çalışmalarda ördek işaretinin manası çalılık ve derede yüklü miktarda mal veya değerli miktarda altın para bulunduğunu çok defa dile getirmişlerdir. Ördek kabartma figürünün bulunduğu yerde kesinlikle çıkarılmamış ise gömüsü durmaktadır ve gömüsü 2-3 yere dağınık şekilde görülmüştür. Ördek figürü çoğunlukla altın veya zümrüt bulunduğu noktaya doğru bakar şekilde çizilmiş ve gömü yakın bir yere yapılmıştır. Araştırmacı kesinlikle ördek figürünü bulmuş ise ördeğin baktığı noktalar da araştırma yapmalıdır.


  Define İşaretleri Ördek Figürünün Çözülmesi
  Ördek figürü dere yataklarına yapılmıştır. Buradaki temel amaç ördeklerin genellikle çayırlık alanlarda yaşaması nedeniyle dikkat çekmemesidir. Ördek figürü suya yakın alana yapılarak görülmesi engellenmiştir. Çoğunlukla kış ve bahar aylarında derelerin çoşmasından kaynaklı olarak bu figürün görülmesi imkansızdır. Ancak yaz aylarından suların çekilmesiyle birlikte bu figür ortaya çıkabilmektedir. Hakeza dereden uzak bir alanda bir ördek figürü bulunmakta ise yerleşim yerlerine yakın alanlarda kuruyan göl veya hala canlılığını koruyan dere yataklarında araştırmalar yapılmalıdır. Bu hususla bu figürün bulunduğu sazlık alanlarda dikkat çeken alanlar detaylıca araştırmalıdır. Suyun çekildiği yaz dönemlerinde sazlık alanlarda farklılık arz eden alanlarda çalışmalar yapıldığı taktir de bu paraya ulaşabilir. Zaten arazi yapısında ciddi farklılıkla ördek işaretinin altında yatan zenginliği ortaya çıkaracaktır. Burada farklılık arz eden yığma alanlarda gözlemler ve define arama dedektörü ile yapılan çalışmalarda toprağın altında yatan servet ortaya çıkacaktır. 

  Define İşaretleri Ördek
  Ördek İşaretinde Yer Alan Ayrıntılar
  Sulak bir bölgede ördek işareti bulunmuş ise burada ciddi anlamda bir zenginlik yatmaktadır. Bulunan ördek iyice incelenmelidir. Çünkü ördeğin baktığı yer definenin ayrıntısıyla ilgili ciddi anlamda ip uçları barındırır. Hakeza ördeğin kanat yapısı ve kanatlarına çizilen işaretler bu definenin uzaklığına ilişkin bilgiler barındırır. Eğer bir ortamda bir anne ördek ve etrafından 3-4 kadar yavru bulunmakta ise bu definenin malının civcivleri kadar hediyesi bulunmaktadır. Hakeza anne ördek ise en büyük malın bulunduğu merkezde bulunan büyük gömüye işarettir. Araştırmacıların yapmış olduğu kazılar neticesinde ördek işareti bulunan bölgelerde çıkartılan definelerin çoğunluk ile altın ve gümüş işlemeli para ve ziynet eşyası olduğuna ilişkin kaynaklar mevcuttur. 

  Define İşaretlerinden Ördek Figürü Bulunması Halinde Yapılması Gerekenler
  Eğer bir ortamda bozulmamış bir ördek figürü bulunmuş ise buradaki kişi çok dikkatli olmalıdır. Çevreyi ve ortamı iyice gözetlemeli ve ördek başının göstermiş olduğu doğrultuda araştırmalar yapılmalıdır. Ördek başı eski yerleşim yerini veya su kenarlarını işaret etmektedir. Yakın mesafelerde suya yakın alanlarda farklı yığma alanlar irdelenmelidir. Doğal yapıdan farklı alanlarda ve suya yakın yığma alanlarda bu figürün hediyesi yatmaktadır. Böylesi]]> Bizans Define İşaretleri https://www.defineisareti.gen.tr/bizans-define-isaretleri.html Mon, 26 Nov 2018 20:07:31 +0000 Bizans Define İşaretleri, Bizans İmparatorluğu'nun 1123 yıllık tarihi ve özellikle de tarihsel yönde sosyal olayları olduğu gibi yansıtmaları açısından eşsizdirler. İşte tüm bunların ışığında; Bizans impa Bizans Define İşaretleri, Bizans İmparatorluğu'nun 1123 yıllık tarihi ve özellikle de tarihsel yönde sosyal olayları olduğu gibi yansıtmaları açısından eşsizdirler. İşte tüm bunların ışığında; Bizans imparatoru Justinyanus'un 6. yüzyılda yaşadığı bu saray yapısında; bu gizemli krallık simgeleri, taçları, asaları, saray törenleri, sanatları ve yaşadıkları yerlerin güzelliği yönünde ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bizans imparatorluğu tarihsel ve sosyal olayları olduğu gibi yansıtmaları açısından eşsizdirler. İşte tüm bunların ışığında; İhtişamlı İmparatorlukta tarih boyunca eski kaleleri ve surları boyunca aranılan bu definelere rastlamak mümkündür. Ayrıca bu definelerden ziyade değerli antik eşyalar ve mozaikler süslemelerinin kutsallıktan dolayı tanrılara amblem olmuş veya pek çok yerde olduğu gibi onlara adanmış simgeleridir. Bizans imparatorluğu 450-550 yılları arasında çok fazla sayıda hayvanlar ile dinsel yönden de büyük bir saygı görülüyordu. Bunlardan aslan işareti yapılan mağaralar, mezarlar ve kayalar üstünde bir işaret olarak kullanılmıştır. Bu işaretler defineyi simgelemektedir. Bunlardan aslan işareti, liderlik vasfı taşıyan insanların hazinesi anlamına gelmektedir. At simgesi olan hizmet edici ve tanrı Hera'ya adanmış bir hayvandır. Akrep simgesi bulunan göletlerin, su kuyularının ve yeraltı mahzenlerinin içerisinde bulunmaktadır. Şayet akrep mağara içinde ise definesi mağaranın en kuytu ve dip yerlerinde bulunur. Ancak akrebin özelliklerinden birisi de zehirli olmasıdır. Bu nedenle define de bir tuzak veya üzerine zehir dökülmüş olabilir.

  Bizans Define İşaretleri

  Ayak İşareti Anlamı; Zeminde sert bir kayaya yapılmış sağ ayak işaretidir. Arazideki konumuna göre bakılmalıdır. Genellikle ön kısmında giriş veya odası bulunur. Çok değerli bir işarettir. Tarihi yönde çeşitleri çok fazladır. Yöntemleri dönemlere göre değişir.

  Yılan Anlamı; Yılan işareti her devirde kullanılmış bir mezar işaretidir. Dere kenarında, dağın tepesinde ve bir gölün kenarında bulunur. Kabartma yılan işaretinin definesi kıymetlidir. Bu işaretin yanında bir yardımcı işaret yoksa gittiği yön çok önemlidir. Oyma yılan işareti bir mezarı temsil eder. Aynı zamanda kıymetli bir hazineyi de simgeler. Onun için gittiği yönde bir mağaraya götürebilir.

  Tümülüs Tünel Girişleri; Tümülüsler anıt mezarlarıdır. İçerisi simetrik bir şekilde en ufak detayları bile atlanılmamış ince bir hesapla yapılan kral, kraliçe, bunların çocukları yada en üst düzeyde soylu insanlar için yapılmış anıt mezarlarıdır. Tümülüs yapıları, dağın zirvesine doğru ormanlık bir alanda yığma dolgu toprak ile bakıl açısına göre sağ tarafından bir dere aktığı şeklinde ayrıca soylu bir mezar olduğu da tahmin ediliyor. Tümülüsler tek odalıdırlar. Tümülüs girişlerini Hristiyanlık döneminin ilk zamanlarında kullanılmıştır.

  Tuzaklı Oda Mezarları; Medeniyetlerin sakladıkları hazinelerin kolaylıkla ele geçirilmemesi için kullanılan tuzak çeşidi bulunur. Tuzaklar mezarların yapımı sırasında hazırlanır ve çalışır hale getirilir. Bu tuzaklar içerisinde dönen merdivenler, üzerine basıldığı zaman düşen taşlar, su tuzakları, fırlayan oklar, çift taraflı çalışan kılıçlar ve göçen mahzen şeklinde sayılabilir. Öncelikle bu tuzak sistemlerini en çok eşkıyalar tarafından kullanılırmış. Çaldıkları hazineleri gömdükten sonra eski mahzen odalarını kullanırlardı.

  Bizans Define İşaretleri

  Aile Kaya Mezarları; Aile mezarıdır. İşaretin olduğu kayadan çok uzağa gitmeden mezar yerleri bulunur. Buna daire içinde haçta denilmektedir. Bunun bir tür tılsımla yapılan işlemidir. Yani putun bulunduğu kaya tıraşlanmış ise tıraşlanmış yeri elle tutularak bombe yapan tarafa bakılır. Tüm kolları eşitse define bulunduğu kayanın altındadır. Bazen içerisinden asil bir aile mezarı da çıkmaktadır.

  Kilise Mezarları; Bu işaretler k]]> İbrik İşareti Ve Anlamı https://www.defineisareti.gen.tr/ibrik-isareti-ve-anlami.html Tue, 27 Nov 2018 11:40:23 +0000 İbrik işareti ve anlamı, Definelerde ibrik işareti görüldüğü zaman, bulacağımız gömünün herhangi bir suya yakın bir yerde olduğu anlamına gelmektedir. Çeşme, kuyu, ırmak ve pınar gibi sulak alanlara daha detaylı bir İbrik işareti ve anlamı, Definelerde ibrik işareti görüldüğü zaman, bulacağımız gömünün herhangi bir suya yakın bir yerde olduğu anlamına gelmektedir. Çeşme, kuyu, ırmak ve pınar gibi sulak alanlara daha detaylı bir şekilde araştırma yapmalısınız. İbrik işareti gömünün buralarda olduğu anlamına gelir. Bir başka görüş ise ibrik işareti, göl veya gölet kenarlarındaki kaya veya taşlara çizilmiş ibrik figürü suya yakın bir yerde ya da etrafında toplu bir para olduğu anlamı katar ama bu paranın büyüklüğü konusunda kesin, net bir bilgi vermez. Definede ibrik işareti eski Ermeni evlerinin cephelerini de yapıldığı görülmüş ve ipliğin baktığı tarafta çeşmelerin olduğu görülmüştür. İbriğin baktığı tarafa istikametinde yön verip, gömü ise hemen yakınındadır.


  Definede ibrik işaretinin farklı görüşlerde, değişik anlamları da vardır. Bu görüşlerden bir tanesi de, ibrik görülen yerlerde herhangi bir çeşme ya da pınar gibi bir yer varsa, bunlara daha detaylı bir şekilde bakılması gerekir ya da oralarda bir sarnıç görülüyorsa, sarnıcın içine girildiğinde murç izleri gördüğünüz zaman, bu izleri takip edildiğinde herhangi bir gömü ile karşılaşacağınız muhtemeldir.

  İbrik İşareti Ve Anlamı
  Definede ibrik işaretinin bir başka görüş ise eski bir evin içerisinde bu işaret görüldüğü zaman, bu evde el ve ayak yıkanan yatay bir taş görüldüğü zaman, büyük ihtimalle arayacağınız gömü bu taşın altında olma ihtimali yüksektir. Arayacağımız bu taş, evden çok uzakta olmayıp, giriş cephesine yakın bir yerde bulunur.
  ]]> Çekiç İşareti Ve Anlamı https://www.defineisareti.gen.tr/cekic-isareti-ve-anlami.html Wed, 28 Nov 2018 02:37:04 +0000 Çekiç işareti ve anlamı, Çekiç insanların medeniyet kurmakta kullandığı önemli bir yapı aracıdır. Çekiç taş yontmak için kullanılan aletleri simgeler. Çekiç genel olarak kaya kabartması şeklinde yontulmuş olarak b Çekiç işareti ve anlamı, Çekiç insanların medeniyet kurmakta kullandığı önemli bir yapı aracıdır. Çekiç taş yontmak için kullanılan aletleri simgeler. Çekiç genel olarak kaya kabartması şeklinde yontulmuş olarak bulunur. Hititler döneminde çekiç önemli bir alet idi. Hititlerin demircilikte kendilerini geliştirdikleri bilinmektedir. Çekiç, eskiden olduğu gibi şimdi de demir dövmek için kullanılır. Bu nedenle çekiç ile ilgili resimler Hititlere mal edilir.

  Çekiç işareti gördüğümüz de nasıl bir araştırma yapılır

  Define aranırken rastlanan çekiç işareti kaya üzerine kazılmış ise; muhtemelen Hititlerden kalma antik bir süs eşyasına rastlarsınız. Bura da önemli olan çekicin sivri ve tos tarafının ne yöne baktığıdır. Eğer sivri yeri yere bakıyor ise süs eşyası olan define kaya altında ve derinde bir yerde anlamı taşır. Bunu tam olarak tespit etmek için uygun bir detektör yardımı gerekir. Aksi halde kayayı kırdığınızda boş çıkar ise yorulduğunuz yanınıza kalır. Eğer çekicin tos tarafı yeri gösteriyor ise yine yere gömülü fakat kayanın altında değil anlamı taşır. Etrafta ki diğer işaretleri dikkate alarak kazı yapmanız gerekir. Aynı ihtimaller kazma vb. diğer aletler için de geçerlidir.

  Çekiç İşareti Ve Anlamı
  Bir başka uzman görüşü de çekiç kabartma resmi bulunan yerlerde kaya tabakalarının ince katmanlar şeklinde bir birine yapışık olduğunu, eliniz de bulunan bir çekiç ile bu kayalara vurulduğunda kat kat kırılan kayaların arkasında küçük bir oda bulunabileceği şeklindedir. Yine bu odalar da önemli kadın liderlere ait süs eşyaları olabileceği değerlendirilir. Böyle bir ziynet eşyası bulunduğunda mutlaka bölgeden sorumlu müze müdürlüğüne bilgi verilmelidir
  ]]>
  Define İşaretleri Kalp İşareti https://www.defineisareti.gen.tr/define-isaretleri-kalp-isareti.html Wed, 28 Nov 2018 09:46:25 +0000 Define İşaretleri Kalp İşareti, oldukça değerli bir yapıya sahiptir. Kalp işaretinin malı kazanlar dolu altına işaret olmasından dolayı birçok define avcısının ağzını sulandırmıştı. Kalp işaretinin çözümlenmesinde Define İşaretleri Kalp İşareti, oldukça değerli bir yapıya sahiptir. Kalp işaretinin malı kazanlar dolu altına işaret olmasından dolayı birçok define avcısının ağzını sulandırmıştı. Kalp işaretinin çözümlenmesinde birçok teknik ve sistem bulunmaktadır. Bu teknik ve sistemlerde kalbin büyüklüğü, kalp üzerine çizilen çizgiler, kalbe yakın diğer işaretlerin anlamları dikkatli bir şekilde çözümlendiği taktirde kişi rahatlıkla bu servete sahip olabilir. 

  Define İşaretlerinde Kalp İşaretinin Çözümü

  Kalp işaretinin malı çoktur ve çoğunlukla dere yatağında bulunur. Bu denli çok olan bir malın korunması da o dönemde düşünülmüş ve hazinenin etrafına ciddi anlamda tuzaklar yapılmıştır. Kalp işaretinin malı dere yatağına yakın bir bölgede veya bir mahzen içerisinde bulunmaktadır. Eğer yapılan araştırmalar neticesinde definenin dere yatağına yakın bir alana veya bir şelale bölgesine gömüldüğü tespit edilmişse çalışmalar ancak yaz aylarında suyun az olduğu dönemde yapılmalıdır. Çünkü kışın suların yüksek olduğu bölgelerde çalışmalar yapmak oldukça zordur. Yapılan araştırmalar neticesinde kalp işaretinin yapılan ölçümler neticesinde tümülüs veya bir yığmaya işaret etmekte ise kişi gireceği yeri dikkatlice kontrol etmelidir. Çünkü bu alanlarda mahzene giriş oldukça kolaydır ancak yapılacak kazı çalışmasında kurulan tuzak harekete geçer ve kazıyı yapan kişinin üzerine toprak yığını dökülmesi nedeniyle oldukça tehlikelidir. Eğer kalp işareti bir şelaleyi gösteriyor ise kesinlikle şelale azalmadan çalışma yapılmamalıdır. Çoğunlukla mal şelalenin arkasında bulunan kısıma gizlenmiştir. Bir çok kalp işareti yanında bir kısım işaretler getirmiştir. Bu işaretler yer yön bildirmektedir birçok uzman defineci kalp varsa ok işareti kesinlikle bulunmaktadır. Bu işaret şelalelerde girişin yapılacağı yeri göstermektedir. Şelalenin arkasından muhtemelen 5 basamaklı merdivenli bir alana inilir ancak burası ölümü getirecek düzeyde tuzaklıdır. 

  Define İşaretlerinde Bir Kısım Kalp Sembolü

  Kırık Çizgili Kalp İşareti: Kalp işaretinin köşesinde zikzak şeklinde çizgiler bulunarak kalbe ayrı bir işleme yapılmış ise bu sembol çatlatılarak ayrılmış bir semboldür. Bu kalp şekli bize değişik anlamlar bildirmektedir. Bu işaretin malı çoktur ancak tuzaklıdır. Buradaki işaret dikkate alınmadığı taktirde mala ulaşan kişi ölümlü tuzakla karşı karşıya kalacağını bildiren bir işaret türüdür. 
  Yıldırım Düşmüş Kalp İşareti: Eğer kalp işaretinin içerisinden yıldırım geçiyormuş gibi bir işlem yapılmışsa yıldırımın yönü definenin bulunduğu yeri işaret eder. Bu bilgiyi vermekle birlikte şimşek işareti mahzenin varlığına işarettir. Muhtemelen gömü bir tümülüse gizlenmiştir. Girişe yapılan yanlış bir kazı ölümlü tuzakları harekete geçirecektir. 
  Kalp İşaretinin Alttan Ayrılması: Bu işaret kalbin ikiye ayrıldığı gibi bir izlenim oluşturmaktadır. Bölgede bir mahzenin bulunduğuna işaret edilmektedir. Bu kalp işaretinin malı oldukça değerli ve çoktur. Diğer kalp işaretlerine nazaran daha rahat bulunmakta ve göz önünde bulunmaktadır. Ancak bu işaretin kalp uçlarının birbirinden ayrılması bulunan malın tesirli zehirlerle muhafaza altına alındığına işarettir. Eğer define araştırmacısı defineyi bulmuşsa zehirli gaz ve altının başka materyallerle zehir katıldığından çok dikkatli olmalıdır. 
  Kalp İşaretinin Ortadan İkiye Ayrılması: Böyle bir işaret malın çok yakın bir bölgede bulunduğuna işarettir ayrıca ortadan ikiye ayrılmış şekilde bulunan figür malın tuzağının birkaç tane olduğuna ve yanıltıcı farklı işaretler ve semboller konulduğuna işarettir. 

  Define İşaretleri Kalp İşareti
  Define İşaretleri Kalp İşareti Diğer İşaretler İle Bağlantısı

  Eski Ermeni tarihçilerinin notlarında kalp işaretle]]> Topal Ayı İşareti Ve Anlamı https://www.defineisareti.gen.tr/topal-ayi-isareti-ve-anlami.html Wed, 28 Nov 2018 21:01:21 +0000 Topal Ayı İşareti ve Anlamı: Bir define işareti olan topal ayı işareti ve anlamı hakkında bilgilere geçmeden önce bilinmesi gereken şey, bu işaretin nadir bulunan bir işaret olduğudur. Bazı insanlar bu işaretin eşkıya Topal Ayı İşareti ve Anlamı: Bir define işareti olan topal ayı işareti ve anlamı hakkında bilgilere geçmeden önce bilinmesi gereken şey, bu işaretin nadir bulunan bir işaret olduğudur. Bazı insanlar bu işaretin eşkıya işareti olduğunu savunmaktadır. Türkiye’de bulunan tüm topal ayı işareti olan yerlerin tamamı ilk olarak kayıt altına alınmış, daha sonra ise tamamen yok edilmiştir.  Topal ayı işareti aranan hazinenin bir mağara içinde gizli olduğunu göstermektedir. Topal ayının topal ayağı simgesini gören definecinin bu ayak işaretinin çevresinde bir mağara ya da mahzen araması gerekmektedir. Definecinin bulduğu işarette ayının tüm uzuvları mevcut ise, o zaman simgenin olduğu kaya giriş demektir. Ancak eksik olan bir uzuv var ise, ilk olarak bu eksik uzuv bulunmalıdır. Hazinenin bir mağarada olduğu bilinmektedir ve bu mağara simgeden en fazla 50 metre uzaklıktadır. Mağaranın bulunması ile birlikte hazine de bulunmuş olacaktır. Ayının resmi tam ise resmin bulunduğu kayada çalışma yapılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, ayının hangi yöne baktığı da önem taşımaktadır. Defineci mağarayı bulur ise mağara duvarındaki kabartmalı taşların arasına bakmalıdır, çünkü hazine orada saklıdır.

  Topal ayı işareti çok nadir ve değerli olmakla birlikte defineciler tarafından sıkça aranan bir işarettir. Topal ayı işaretinin defineciye bakan bir kaya üzerinde olması gerekmektedir. Bu işaret normal bir ayı ile aynı büyüklüktedir. Topal ayı işaretinin iki ayrı definesi olduğu söylentiler arasındadır. Bu hazinelerden bir tanesi topal ayının topal olan ayağının bulunduğu kayanın altındadır. Diğeri ise, simgenin yakınlarında 7-8 basamaklı bir merdiven bulunması halinde üstünde ok işareti olan basamağın alt kısmında gizlidir.

  Topal Ayı İşareti Ve Anlamı

  Başka bir görüşe ise, topal ayı simgesinin 50 metre ilerisinde kesik olan ayağı bulunmaktadır ve ayağının altında bir hazine gizlenmiştir. Ayının bakış yönünde 30-150 metre arası bir mesafe sonrasında, dereden karşıya geçilmiş olunur ve burada 3 basamaklı bir merdiven görülür. İşte burası topal ayının aranan mahzenidir.  

  Son olarak, topal ayı işareti haricinde olan tüm normal ayı simgeleri anıt mezarların başlarına yapılmaktadır. Mezar haricinde ayı simgesi görüldüğünde gören kişinin başını kaldırıp yakındaki ilk tepeye bakması gerekir. Burada bir mezar vardır ancak bu mezar diğer mezarlardan çok farklıdır ve bir türbeye benzemekle beraber devasa büyüklüğe sahiptir. 

  ]]>
  Define İşaretleri Kare Oyma https://www.defineisareti.gen.tr/define-isaretleri-kare-oyma.html Thu, 29 Nov 2018 11:14:29 +0000 Define İşaretleri Kare Oyma, Anadolu birçok uygarlığı yapısında barındırmış derin ve köklü bir tarihe sahiptir. Uzman arkeologların yapmış olduğu çalışmalar neticesinde birçok kare oyma figürüne denk gelinmiştir. Bu k Define İşaretleri Kare Oyma, Anadolu birçok uygarlığı yapısında barındırmış derin ve köklü bir tarihe sahiptir. Uzman arkeologların yapmış olduğu çalışmalar neticesinde birçok kare oyma figürüne denk gelinmiştir. Bu kare oymalar bazen mağaraların içerisinde eşya konulmak amacıyla yapılmış, bazen de lahit mezarların yerini geleneksel olarak bildirmek amacıyla yapılmıştır. Kare oymaların şekil ve boyutları bulunan lahitte yer alan değerli materyallerin niteliğini bildirmektedir. Gizemini koruyan ve gizli yerlere konulan büyük kare oymalar definecilik açısından çok ehemmiyetli bir önem teşkil etmektedir. Ancak bir kısım oyma kare oymalar mezarı nitelendirse dahi fazla bir ziynet eşyası bulunmamaktadır. 

  Kare oymalar bu sebeple lahitte bulunan değerli materyallerin yapısal ilişkin bilgiler vermektedir. Definecilik açısında kare oyma işareti genellikle erkek mezara işaret etmektedir. Kare oymanın bulunduğu bölgede, mezar uzak alanlarda aranmamalıdır. Çoğunlukla mezar yaklaşık olarak 100 m² alan içerisindedir. Bu kare oymalar bazı zamanlarda kaya mezarına da işaret etmektedir. Kaya mezarları odalarında horasan ile gizlenen bölge içerisinde lahitlerin çıktığı sıklıkla rastlanılmıştır. Kare oymaların çözümleri yuvarlık oymaların çözümleri ile aynı mantık dadır. Kare oymaların bulunduğu yerlerde yardımcı işarete ihtiyaç yoktur. Zaten Ermeni tarihçiler kare oymaların bulunduğu alan içerisinde başka bir define işaretinin bulunduğuna ilişkin yazıt ve kayıt bulunmamaktadır. Kare işareti veya kare oyma, kaya üzerine düzenli bir şekilde yapılmış ise bu karelerin ölçümlerine göre mezar odaları rahatlıkla bulunabilmektedir. Kare oymaların iki şekilde bulunmaktadır. Bu kare oymalar ya kaya üzerine çizilerek veya oyularak yapılmaktadır. Çizimi ve oyumu yapılan kare oymalar yatay veya dikey pozisyondadır. 

  Define İşaretlerinde Yatay Kare Oyma Çözümü
  Bu işaret bir kayanın üzerine yapılmış vaziyette ise çözümü oldukça basittir. Mezar oymanın bulunduğu toprak zeminin altındadır. Bu toprak zeminin altında oda veya kaya içerisinde bulunmaktadır. Eğer çizim yapıldığı alan bir kayalık alanda ise oda mezarı bulunmaktadır. Yatay kare oymalarda mezar çoğunlukla kayacın kuzey girişine yapılmış ve horasan ile kapatılmıştır. Bu hususla kayacın kuzey bölgesi bir çekiç veya taş yardımıyla dövülerek araştırma yapılır. Yapılan vuruşlarda boşluk sesinin geldiği alan kaya mezarın girişini teşkil etmektedir. Boşluk tespit edildikten sonra ana kayaç dan farklı olarak kapatılarak sonradan sıvanan alan rahatlıkla tespit edilir. Bir kazma veya balyoz yardımı ile giriş açıla bilinir. Yapılan araştırmalarda kaya mezarları yüzyıllar önce defin yapıldıktan sonra patlatılmıştır. Bu nedenle yüzyıllar önce tahrip edilen bu bölgelerden maddi anlamda bir şeyler elde etmek oldukça güçtür. Ancak sarp kayalıklar ve insanların uğramadığı dağlık olarak ifade edilen bu yerleşim yerleri hala gizemini korumaktadır. 

  Define İşaretinde Dikey Kare Oyma Çözümü
  Definecilik ile yapılan araştırmalar da dikey kaya oymalar, yatay kaya oymalarda çözümü oldukça farklıdır. Dikey kare oymalar çoğunlukla erkek mezarlarını işaret etmektedir. Bu oyma türünün tespit edildiği taktir de oda mezarı aranmamalıdır. Çünkü mezar veya lahit çok önceden oymanın yapıldığı kayalığın altında bulunan toprak zeminin 2 metre kadar altındadır. Dikey kare oymaların yapılış şekli, kalitesi, oyumdaki özen durumu lahitin kıymetini belirlemektedir. Kazımı yapılmayan bir dikey kare oymanın içinde bulunan ziynet eşyalarının pahaca değeri oldukça yüksektir. Yüzyıllar önce defni yapılan biri serveti ve kıymetli eşyalarıyla gömüldüğü için antika değeri taşıyan bu materyallerin değerleri oldukça yüksektir. 

  Define İşaretleri Kare Oyma
  Define İşaretinde Çoklu Kare Oymaların Çözümü
  Çok fazla kare oymanın bulunması, bulunan konumun bir ai]]> Çıkılan Merdiven İşareti https://www.defineisareti.gen.tr/cikilan-merdiven-isareti.html Thu, 29 Nov 2018 12:31:32 +0000 Çıkılan merdiven işareti, eski zamanlarda çok ciddi miktarlarda olan gömüler için yapılmış bir işarettir. Bu işaretler, tabi ki çok farklı bilgileri işaret etmektedir. Genel olarak merdiven işareti, definecilerin çok dikkatin Çıkılan merdiven işareti, eski zamanlarda çok ciddi miktarlarda olan gömüler için yapılmış bir işarettir. Bu işaretler, tabi ki çok farklı bilgileri işaret etmektedir. Genel olarak merdiven işareti, definecilerin çok dikkatini çekmektedir. Bu işaretin çözümlemesinin kolay olması nedeniyle define ararken çok basit bir şekilde çözümlenebilmektedir. Define işleriyle uğraşan ve bu konu hakkında çokça bilgileri olan bazı insanlar çıkılan merdiven işareti için üçüncü basamağa bakmaktadırlar. Merdivenin üçüncü basamağında üçgen işareti varsa bu işaret, direk olarak yüklü miktarda kıymetli eşyayı göstermektedir. Çıkılan merdiven işareti yalnız başına bir işe yaramayabilir. Tıpkı diğer define işaretlerinde olduğu gibi bu işarette de kesinlikle diğer işaretleri bulmanız gerekmektedir. Çıkılan merdiven işareti olan yerlerde genellikle bu merdiven işaretinin bulunduğu yerde define bulunmaktadır. Bazen bir kaya, bazen de bir duvar olan bu bölgelerde direk olarak gizli bölgelere ulaşılabilir. Bu nedenle en çok gizli bölmelere ulaşmaya çalışmalısınız. Bu şekilde defineye çok daha rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu arada belirtmek isterim ki bazı çıkılan merdiven işaretleri son derece tehlikeli olabilmektedir. Özellikle aşağı doğru kullanılmak üzere çizilmiş merdiven işaretlerinde tuzaklama durumlar olabilmektedir. Bu nedenle böyle bir işaret için herhangi bir bulgu bulduğunuzda tuzaklara dikkat edin. Ayrıca sizin güvenliğinizi sağlayacak bir diğer kişiyi yanınıza alın. Bu şekilde olası sıkışma durumlarında veya diğer tuzaklarda sizlere yardım edecek kişi bulundurmuş olursunuz. 

  Çıkılan merdiven işareti, genel olarak uzmanlar tarafından görüşler şeklinde açıklanmıştır. Sizlerde bu görüşlere bakarak çıkılan merdiven işareti için bilgiler elde edebilirsiniz .

  1. Çıkılan merdiven işareti bulunan bölgelerde genellikle define herhangi bir yere çıkılarak ya da herhangi bir yere inilerek bulunmaktadır. Bu nedenle daha çok yer altı ve yerden yüksek olan bölgelere odaklanın. Eğer çevrenizde herhangi bir şekilde bir kubbe, kule ya da kale varsa bu bölgelerde farklı işaretleri ya da defineleri arayabilirsiniz. Bunun yanında merdiven basamaklarının büyüklüklerine bakarak merdivenin dar olan kısmının define tarafını gösterdiğini anlayabilirsiniz. Genellikle çıkılan merdiven işaretleri bu şekilde yön gösterir. 

  Çıkılan Merdiven İşareti
  2. Bir diğer uzmana göre çıkılan merdiven işareti, definecilikte çok önemli bir işarettir. Direk olarak inişleri  ve çıkışları göstermektedir. Merdivenin basamaklarında herhangi bir şekilde bir işaret ya da sayı varsa bunlar direk olarak bazı inançlarda mitolojik durumları yansıtmaktadır. Eğer sayı tek sayıysa, sağ ayakla başlayıp ilerlemeleri göstermektedir. Genellikle bu işaret, ölmüş bir kişiye ait mekanla ilgilidir. Eğer merdiven çok yükseliyorsa bu durum direk olarak yücelmenin sembolüdür. Bu nedenle en yüceye ulaşmayı simgelediğini anlamalıyız. Bu nedenle çıkılan merdiven işareti çok dikkatli bir şekilde incelenmelidir. 

  3. Eğer çıkılan merdiven işareti bir ana kaya üzerindeyse genelde mezarlık ve kaya üstlerinde mabed olan alanlarda bulunmaktadır. Nadiren de olsa bir kralın ya da değerli kişinin mezarını göstermektedir. Fakat her zaman çıkılan merdiven bir mezar olarak düşünülmemelidir. Kimi zaman bir ev, kimi zaman bir oda ya da bir gömü olabilir. Bu durumda mezardan şüphe duyuluyorsa merdivenin etrafında bir mezar işareti aranmalıdır.

  4. Kaya üzerine çizilmiş olan çıkılan merdiven işaretleri, tam olarak işlek olmayan bir yerdeyse bu durum oldukça önemlidir. Çok işlek olmayan yerlerde basamak sayılarına bakılarak definenin uzaklığı hakkında bilgi edinilebilir. Bu işaretler sayesinde birçok kişi amacına ulaşabilmiştir. Özellikle eski zamanlarda kervan yollarının geçtiği yerlerde, han yakınlarında ve kale]]> Çıplak Kadın İşareti https://www.defineisareti.gen.tr/ciplak-kadin-isareti.html Fri, 30 Nov 2018 06:56:11 +0000 Çıplak Kadın İşareti, Anadolu bir ucundan bir ucuna bir çok farklı medeniyeti içinde bulundurmuştur. Definecilik sembollerinden biri olan çıplak kadın işareti önceleri sembolik figürler olarak algılanmış ise de daha sonralar Çıplak Kadın İşareti, Anadolu bir ucundan bir ucuna bir çok farklı medeniyeti içinde bulundurmuştur. Definecilik sembollerinden biri olan çıplak kadın işareti önceleri sembolik figürler olarak algılanmış ise de daha sonralardan hazine işareti olduğu farkına varılmıştır. Çıplak kadın motifleri ya bir heykeltıraş edasıyla kadın siluetinde yapılmış veya kaya parçalarının üzerine oyularak kazılmıştır. Ülkemizde toplum yapısı itibariyle doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu figüre pek rastlanmamaktadır. Ancak bu figür çoğunlukla Ege ve Trakya bölgesinde sıklıkla karşılaşılan işaretlerdendir. Çıplak kadın motifi direk hazineye ilişkin olarak net bilgi vermemektedir. Ancak işaret bakımından kesinlikle hazine ve definenin varlığını kanıtlar niteliktedir. Ülkemizde bulunan çıplak kadın motiflerinin çözümleri incelendiğinden çoğunlukla tıraşlama işlemi yapılarak meydana getirilen kadının elinde bir asa bulunmaktadır. Bulunan bu asanın ucunda haç işareti vardır ve kadın kilise mahzen girişinin bulunduğu yöne doğru bakar. Kadının etrafında bulunan kayaçlar üzerinde güneş veya çocuk motifi bulunmakta ise ciddi anlamda kazanç elde edilecek bir definenin varlığına işarettir. Muhtemelen kadın motifine yakın 100 m² alan içerisinde mahzen girişi bulunmaktadır. Kadın işareti şayet kayaya yontma olmayarak alçı şeklinde ise bir kilisenin varlığına işarettir ve kilisenin kıymetli eşyaları yakın bir bölgede bulunmaktadır. 

  Kabartma Şeklinde Çizilen Çıplak Kadın İşaretinin Çözümü
  En ince ayrıntısına kadar çizilmiş bir çıplak kadın işareti gizli bir bölgede gizlenerek yapılmış ise burada bir kraliçe veya prensesin mezarı mevcuttur. Bu kadın motifine ikinci bir figür daha işlenmiştir. Burada işlenen figür ise omuzdan sarkan yılan veya bel sarılmış yılan olabilir. Böylesi bir durumla karşılayan arkeologlar ciddi anlamda bir hazinenin varlığına kanaat getirmiştir. Muhtemelen bir kraliçenin tümülüs içerisinde bulunan lahit mevcuttur. Bu kraliçe ölünce, ölümden sonra yaşamın varlığına kanaat getirdiği için kıymetli ziynet eşyalarını yanında bulundurur ve kendisiyle gömülür. Bu nedenle oldukça değerli taşlar, mücevherler ve altın sikkeler mevcuttur. Ancak bu tümülüse giriş oldukça zor ve işçilik gerektirir. Ayrıca dışarıdan uygulanacak saldırılar nedeniyle zehirli gaz ve maddeler üzerinde ciddi anlamda etkili zehirler atılmıştır. Şayet kabartma  çıplak kadının elinde meşale bulunmakta ise bu meşalenin rüzgarın etkisiyle yön belirttiği alan lahitin bulunduğu noktayı simgeler ayrıca bu meş'ale zenginliğe işarettir. Yani lahit in mahzen kısmında altın ve pahaca yüksek mücevherler bulunduğuna işarettir. 

  Çıplak Kadın İşareti
  Çıplak Hamile Kadın İşareti
  Çıplak hamile kadın figürünün baktığı kısım ne olursa olsun bölgedeki bulunan definenin yön tayinin belirler. Hakeza çıplak kadın motifinde hamile kadının hemen altında define olduğu kanaatiyle heykelin veya motifin bozulması cahil kişilerin yapacağı iştir. Çünkü çıplak kadın motifinde kadının gözlerinin baktığı nokta yön tayini için oldukça önemlidir. Bu motif oldukça kıymetli olup bir insanın torunlarının torunlarına yetecek düzeyde getiriye sahiptir. Özellikle eski kilise çevresinde bulunan bu motifin arka ayak kısmına bakıldığı takdirde çıplak kadının arka yak kısmına gizlenen definenin yerini bildiren işaretleri bildirmektedir.

  Çıplak Kadın İşareti Bulunması Halinde Yapılması Gerekenler
  Çıplak kadın figürlere paha biçilmez hazineleri yanında getirebilir. Bu nedenle kuş uçmaz, kervan geçmez noktalarda böylesi bir figür tespit edilmesi halinde bölgede ayrıntılı olarak araştırma yapılmalıdır. Çıplak kadında bulunan şifreler çözüldükten sonra hazine veya lahitin yeri tespit edilince alan tarama veya detektörler ile araştırmalar tamamlanır. Akabinde yer tespiti sağlandıktan sonra gerekli yasal izinler yapıldıktan sonra kazı işlemi gerçekleştirilir.]]> Define İşaretleri İnsan Yüzü https://www.defineisareti.gen.tr/define-isaretleri-insan-yuzu.html Fri, 30 Nov 2018 19:31:59 +0000 Define işaretleri insan yüzü: Define arayan bir çok insan eski yerleşim yerleri veya tarihi yerleşim yerlerinde bulunun işaretlerin ne anlama geldiğini araştırırlar ve bu işaretlerin bulunduğu yerde işaretlerin anlamına göre ç Define işaretleri insan yüzü: Define arayan bir çok insan eski yerleşim yerleri veya tarihi yerleşim yerlerinde bulunun işaretlerin ne anlama geldiğini araştırırlar ve bu işaretlerin bulunduğu yerde işaretlerin anlamına göre çalışmalar yapmaktadır. Define işaretleri arasında önemli olduğu düşünülen insan yüzü yer almaktadır. Define işaretleri insan yüzünün anlamı son zamanlarda fazlasıyla tartışılmaktadır. Kimi bu işaretlerin önemli anlamı olduğunu düşünse de kimileri de hiç önemi olmadığını insanların eski dönemlerde taşa kayaya taşlarla alalade çizdikleri herhangi bir resim olduğunu düşünmektedir. Fakat birçok arkeolojik çalışmalarda insan yüzü bulunan bölgelerde genel olarak define olduğu belirlenmiştir.

  Define işaretleri insan yüzünün anlamları insan yüzünün baktığı yöne göre değişmektedir. Örneğin insan yüzünün baktığı yön önemlidir. Eğer ki define aranıyor ise mutlaka yünü dikkate alınmalıdır. Örneğin bulunduğu yere göre sağa bakıyor ise aradığınız şey sağ yöndedir. Fakat yakınlık uzaklık konusunda kesin bilgi olamakla birlikte bir iddia bulunmaktadır. Bu iddialar insan yüzünün yönüne bakıldığında yakınlarında belirli belirsin herhangi bir işaret bulunması veya insan yüzünün yere doğru eğik durumda ise yakın olduğu direk karşıya veya hafif yukarı doğru bakıyor ise aranan definin bu işaretin uzakta olduğuna işaret etmektedir. 

  Define İşaretleri İnsan Yüzü
  Define işaretleri insan yüzü bulunduğu taş veya kayanın yeri ve boyutuna göre değişmektedir. Uzun ince bir kayanın üzerini çizilmiş bir insan yüzü bulunduğu yerde bir mezar olduğuna işaret edebilir. İrice çizilmiş ve direk yüz profili olan insan yüzü işaretlerinde bulunduğu yerde bir kral veya kraliçenin mezarı olduğu anlamına da gelebilir. İnsan yüzü bulunan yerin yakınlarında höyük, küçük bir toprak yığını veya taşlarla yapılmış bir tepe görülür ise bu işaret kesin olarak ölün kral veya kraliçenin kendisi ile birlikte servetinin de gömüldüğünü anlamına gelmektedir. Bir takım araştırmaların sonunda akıl almayacak kadar büyük bir define görülebilir. Fakat Kadın erkek ve çocuk yüzüne benzeyen üçlü bir resim bulunan yerde aile mezarı olabilir. Bu işaretler her zaman define anlamı gelmemektedir. Define olduğuna en yakın işaret insan yüzü bulunan yerin hemen yakınlarında veya biraz uzaklarında başka işaretler olmasıdır. Bu Tür resimler genelde koca koca kayaların üzerine çizilmiştir. Fakat küçük bir kaya parçasının üzerine de çizilmiş olabilir. Belirli belirsiz ve gizlenmek istercesine çizilmiş olan bu işaret kişisel olarak saklanmış bir küp veya eski zamanlara ait küçük bir servet bulunabilir. 
  ]]>
  Bulunmuş Define İşaretleri https://www.defineisareti.gen.tr/bulunmus-define-isaretleri.html Sat, 01 Dec 2018 04:16:11 +0000 Bulunmuş define işaretleri,  bu işaretler sayesinde define ve gömü gibi değerli hazinelerin bulunması daha kolay olur. Define işaretleri ile gömünün nerede olduğu tahmin edilerek gerekli arama sonucu istenilen sonuca ulaşıl Bulunmuş define işaretleri,  bu işaretler sayesinde define ve gömü gibi değerli hazinelerin bulunması daha kolay olur. Define işaretleri ile gömünün nerede olduğu tahmin edilerek gerekli arama sonucu istenilen sonuca ulaşılır. Bunu yapmak için bulunan işaretlerin doğru yorumlanması gerekir. İşaretlerin yorumunun uzman kişiler tarafından yapılması aramanın daha kısa sürmesini sağlar. Şimdi bulunan define simgelerinin anlamını anlatalım.

  Bulunmuş Hilal işareti
  Bu işaret İslam dinini temsil eden kişiye ait olan bir hazine olduğu anlamı taşır. Dinsel inanışları sembol eden bu işaret tek başına mezar anlamında kullanılır. Ayrıca hilalin yönünde gerekli gömü araştırmaları yapılmalıdır. Yanında yıldız işareti varsa ona göre arama yapılmalıdır.  Bu işaret en fazla köprü ve kemer ayaklarına yapılır.

  Bulunmuş Kuyu işareti
  Kuyu içerisinin farklı kesimlerinde taşlar ile örülmüş herhangi bir özel taş bulunabilir. Kuyunun ağzından itibaren etrafında örülü taşların veya kuyunun hemen yanında kör bir pencere gibi bölümler araştırılmalıdır. Kuyunun içerisinde bulunan suyun giderilmesi ile bu alanda yapılan araştırmada istenilen gömüye rastlanır. 

  Bulunmuş Balta işareti
  Define işareti simgeleri arasında balta işareti yaygın olarak kullanılır. Bu işaret yakınlarda kapı olduğunu belirtir. Bu kapı çoğu zaman tapınak gibi yerlere açılır. Bu işarette dikkat edilmesi gereken baltanın ucunun hangi tarafta bulunduğudur. Baltanın sapı varsa karşılaştırılmalı, bu bölgede ağaç olup olmadığı kontrol edilmelidir. Balta bulunan bölgede büyük olasılık ile ağaç olması gerekir. Ağaç yoksa baltanın boyuna göre çıkan sayının katlarına göre gömü aranması gerekir.

  Bulunmuş Aslan işareti
  Bu işaret defineciler arasında oldukça önem görür. Aslan işareti mağara ve kaya gibi yerlerin üstüne işaret olarak yapılır. Bunlar gömüyü simgelemek için kullanılır. Aslan işareti mağarada uygun yerlere bırakılmış gömü olduğunun simgesi olabilir. Bazen oda mezarı olarak karşımıza çıkan aslan işareti deniz kıyısında yapılmış olup, deniz korsanlarını ifade ettiği belirtilir. 

  Bulunmuş Çiçek gül işareti
  Bu simge farklı medeniyetler tarafından kullanılmıştır. Bayan ile ilişkilendirilen çiçek sembollü mezarları bazen tapınak gibi mezarların bulunduğu anlamına da gelir. Mezarlık alanlarda farklı olan bir mezar bulunmalıdır. Çiçek işareti bulunduğu takdirde gömü bu bölgede demektir. Bu işaret genellikle gömü için kullanılır. Kullanılan çiçek simgesinin yapraklarından eksik varsa eksik yaprağın yönünde gerekli gömü arama çalışmasının yapılması gerekir.

  Bulunmuş Boğa işareti
  Birçok uygarlık tarafından güç sembolü olarak kullanılan bu sembol definecilik için oldukça önemlidir. Bu işaret kral mezarında işaret eden kaya, oda mezar şeklinde yerlere yapılır bir işarettir. Bulunan işaretlerin dikkatle incelenmesi gerekir. Boğa işareti uygarlıkların yaşamının sürdürdüğü büyük bir liderin vasfı taşıyan kabile reisi gibi kişinin bu bölgede bulunan hazinesini temsil eder. 

  Bulunmuş Haç işareti
  Hacı işaretlerinin define için oldukça önemi vardır. Mezarlık alanlarını ifade ederken; uygarlıklara ait ibadet yerlerinin sembolü olarak kullanılır. Hac işareti defineyi koruma amaçlı yapılan işaretlerden biridir. Haç işaretinin ucunun nereye doğru yapıldığının belirlenmesi gerekir. Haç işaretinin bölgede olan gömünün tılsımlı olduğu, yapılan aramalarda dikkat edilmesi gerektiği oldukça önemlidir. 

  Bulunmuş Çıplak kadın işareti
  Çıplak kadın kök boyasıyla yapılmış olarak bulunuyorsa bu işaretin doğru yorumlanması oldukça önemlidir. Asası olan bir çıplak kadın işareti olan yerde mutlaka büyük bir define bulunduğu anlamına gelir. Yapılan kadın hazinesinin o bölgeden uzak olmamak şartıyla]]> Definede Mezar İşareti https://www.defineisareti.gen.tr/definede-mezar-isareti.html Sun, 02 Dec 2018 03:03:32 +0000 Definede mezar işareti, yapılan araştırmalarda mezar işaretleri oldukça önemlidir. Genellikle oyma veya kanal türü kayaların üzerinde bulunan işaretler mezar girişi gibi işaretler olarak algılanır. Bulunan işaretlerin doğru y Definede mezar işareti, yapılan araştırmalarda mezar işaretleri oldukça önemlidir. Genellikle oyma veya kanal türü kayaların üzerinde bulunan işaretler mezar girişi gibi işaretler olarak algılanır. Bulunan işaretlerin doğru yorumlanması sonucu hem mezara hem gömüye ulaşılır. Şimdi mezar simgesi olan işaretleri anlatalım.

  Çift yuvarlak oyma işareti, çift yuvarlak oyma işareti bulunan yerde direk mezar bulunduğu yorumlanırken biri büyük diğeri küçük oyma ise bu mezarların yönünü belirler. Burada iki büyük mezar olduğunu belirtirken ince kanal bulunuyor ise bu işaretlerin yanında oymaları su doldurulur ve ne taraftan toprağa düşerse oranın kazılması gerektiğine işaret eder. 2 oyma olan yere gelindiğinde sırtınızı doğu verip ilk uygun mezar yerine doğru ilerlemek gerekir. 

  Kare oyma mezar işareti, şekline göre yorumlanırken kare oymalar en çok zemin altında mezar şeklinde işaret edilir. Bu işaret genellikle mahzen türü mezarlar için yapılırken; papaz mezarları veya din görevlilerinin kilise eşyalarının bulunduğu yerlere yapılan mezar işaretleri arasında yer almaktadır. Kare oymanın yanında başka bir işaret de bulunabilir. Kesik kesik karenin yanında işaret bulunuyor ise bu bölgenin dikkatli incelenmesi gerektiğini yorum edilir.

  Sıralı oymalar işareti, böyle bulunan işaretler Roma dönemi mezarlıklarının işaretidir. Bu bölgede mezar bölgesine giriş yapıldığı anlamına gelirken; mezarlık alanının tam ortasında bulunduğuna yorum edilir. Her oyma bir mezara işaret ederken genellikle sülale mezarları olarak yorum edilmektedir. Mezarlar kutsanmış sayılır. Sıralı oymalar çevrede bolca bulunuyor ise bulunan mezarın çokluğuna yorum edilmiştir. Kayalık alanda oyma sayısı 7 tane ise kaya içi mezar olma ihtimali oldukça yüksektir. Sabah güneşi gören yerde mutlaka arama yapılması gerekir.

  Aile putu define işareti, Bu işaretin bulunması burada aile mezarının bulunduğu anlamına gelir. Buna haç işareti de eşlik ederken; mezarlar korumak için yapılan haç işaretleri aile mezarlığı işareti çok uzakta bulunmaz bu işaret ile yönü gösterilir. Ailemize mezarının bulunduğunu anlamak için hac kanatlarının içe hilal yapmasından oluşan yöne doğru mezar kalıntılarının bulunması sağlanır. Burada bulunan mezarların içerisinden önemli kalıntılarda çıkabilir. 

  Definede Mezar İşareti
  Aslan define işareti, işaret genellikle mezar, mağara ve kayaların üzerine işaret olarak yapılır. Uygarlıkları simgelediği belirtilirken buralarda bölgede büyük vasıflara sahip kişinin mezarının ve hazinesinin bulunduğu anlamına gelir. Ayrıca aslan define işaretinin yapıldığı yerde ağzı kapatılmış doğal görünüm verilmiş mahsen şeklinde mezar bulunabilir. Oda mezarında olması muhtemeldir. Bu işaretin bulunduğu bölgenin etrafında başka işaret varsa yorumlanarak bulunan mezar gibi oluşumlara ulaşılması sağlanır.

  Boğa mezar define işareti, bu işaret ki birçok uygarlık ve uygarlık Lewis sembolü olarak kullanılırken burada Kral mezarını ait oluşumların bulunduğunu simgeler Ayrıca Kaya veya oda mezar şeklinde de ölüp tümülüs tarzı gömünün bulunduğuna işareti sayılabilir buranın boynunda bulunan diğer işaretler de mutlaka incelenmelidir liderlik vasıfları Taşıyan kişilerin veya aşiret reislerinin bu bölgede mezarının bulunmasının yanı sıra hazinesinin ve bu bölgeye civarında bulunduğunu kanıtlamak için yapılan işaretlerin arasında yer alır bulunan işaretini dikkatli incelenip gerekli yorum yapılması ile bu bölgede bulunan gömüler ve mezarının bulunması sağlanır.

  İstavroz define işareti, bu işaret genellikle çarpı olarak bilinen işaret olarak yorumlansa da  mezarlık alanıyla ilgili işaretlerin arasında yer alır. İşaret görüldüğü zaman mezarlık alanlarına yakın olunduğunun anlaşılması için yapılmıştır. Bazen sınır bölge bazen]]> Define İşaretleri Oyuk Taş https://www.defineisareti.gen.tr/define-isaretleri-oyuk-tas.html Sun, 02 Dec 2018 04:24:31 +0000 Define işaretleri oyuk taş bazı bölgelerde mezar veya bir çok mezarlığın olduğunu anlatmaktadır. Bazen de kuyu bazen de hedefi teşkil etmektedir. Mezar amaçlı yapılmış olan oyma taşlar birden fazla çözüm yolları göst Define işaretleri oyuk taş bazı bölgelerde mezar veya bir çok mezarlığın olduğunu anlatmaktadır. Bazen de kuyu bazen de hedefi teşkil etmektedir. Mezar amaçlı yapılmış olan oyma taşlar birden fazla çözüm yolları göstermektedir. Gömü için oyma taşın büyüklüğü, derinliğine, üzerinde bulunan çizgilerine bakılır. Oymalar arasında  bulunan mesafeler çok önemli olup oyma taşın içinde bulunan kırıklar anlamları değiştirmektedir.

  Oyma taşın olduğu oymanın iç kısmı az üçgene benzemektedir. Burada gidilecek istikamet üçgen en çukur tarafına gitmek gerekir. Oyma taşın altında bulunan iç duvarın tam karşısına gidilmesi gerekmektedir. Bu yöne giderseniz karşınıza mezarın üstüne çıkmaktadır. Şu ki oyma taş her zaman oyma taş her zaman mezarın nerede olduğunu göstermektedir.

  Define İşaretleri Oyuk Taş
  Oyma taşın yuvarlak olması oymanın sayısına ve oymanın yanında bulunan izlere bakılmalıdır. Bu izler mezar sayısına işaret eder. Bunlar genellikle ana oyuk taşların yanında bulunurlar. Doğru oyuk taş bulunduğu takdirde gömünün bulunması kolay olacaktır. Oyma taşın içinde bulunan oyuklar ise birbirine bağlı odaları işaret eder. Bu oymalarda kanla bulunması halinde yönün bulunmasını bulmak oldukça basit olacaktır. Oyma taşın büyüklüğü mezarın statüsünü ile doğru orantılıdır. Oyma derinliği mezar derinliğinin göstermektedir.
  ]]> Saksılı Çiçek İşareti Ve Anlamı https://www.defineisareti.gen.tr/saksili-cicek-isareti-ve-anlami.html Mon, 03 Dec 2018 01:19:24 +0000 Saksılı çiçek işareti ve anlamı, bu işaret definecilik için oldukça önemlidir. Bu işaret görüldüğü zaman etrafta bulunan kayalık alanların kontrol edilmesi gerekir. Bu işaretin yanında başka işaretler kullanılıyor ise b Saksılı çiçek işareti ve anlamı, bu işaret definecilik için oldukça önemlidir. Bu işaret görüldüğü zaman etrafta bulunan kayalık alanların kontrol edilmesi gerekir. Bu işaretin yanında başka işaretler kullanılıyor ise bunların birlikte doğru analiz edilmesi gerekir. Çiçek işareti birçok medeniyet tarafından kullanılmıştır. Eski kullanımlarda net olarak mezar temsili amacıyla kullanılmıştır. Son dönemlerde genellikle Ermenilerin bulunduğu bölgelerde kullanıldığı; düzlük ya da tek kayada mezar olduğunu belirtmek için kullanılmıştır.  Ayrıca çeşme başlarında gizli çiçek işaretlerin kullanıldığı bilinirken; bu bölgede gömü veya hazine gibi oluşumların saklandığı anlamında yorumlanmıştır.

  Papatya define işareti ve anlamı, bu işaret Roma döneminde kullanılırken; papatyanın ilk önce eksik yaprağının olup olmadığı kontrol edilmelidir. Yapılan araştırmada eksik olan bir bölüm varsa o yönde ilerleme yapılması gerektiği işaret edilir. Eksik yaprağın bulunduğu bölgede kayanın etrafında veya altında herhangi bir mezar veya gömü olduğunun tespiti için yapıldığı belirtilir. Yapılan mezarın girişi bulunarak içerisinde bulunan define veya gömü gibi saklanmış şeylerin bulunması sağlanır. Papatya işareti tam değilse o zaman farklı bir işaretin ve aranması önemlidir. Yanında bulunan herhangi başka bir işaret dikdörtgen, oyma, kare gibi şeyler ziynet eşyası gibi şeylerin saklandığı bir bölüm olacağına işaret edilir.

  Çiçek define işareti ve anlamı, bu işaret genellikle Ermeniler tarafından kullanılan çiçek işareti mezarlık için kullanılır. Mezarlık içerisinde değerli bir gömü olduğunun habercisi olarak yapılmış olur. Bu bölgede bulunan işaret olan etraf araştırıp mezarlık alanı bulunması, o mezar içerisinde bulunan hazinenin tespit edilmesi açısından önemlidir. Çiçek işareti ayrıca tek olarak bulunuyor ise bir kadının mezarını temsil ettiği ifade edilir. Genellikle yapılan kazı işlemlerinde mezar olduğunu belirtmek için yapıldığı ortaya konmuştur. Bu mezarının bulunması ile mezar içerisinden değerli eşyaların çıkaracağı belirtilir. Ayrıca su kuyusunun bulunduğu bölgedeki taşlara baştan başa çiçek süslemeleri yaptıkları bilinir. Bu bayanların yakınlarında  bulunan kuyuda para gibi değerli eşyaların bulunduğu anlamına gelir. Altı yapraklı bir çiçek yapılmış ise ve süsleme olarak bir kenarını altı kesme tırnak işareti yapılmış ise burada altı rakamının sayısal bir değeri vardır. Buna göre altının katları ile gerekli aramaların yapılması önemlidir. Çiçek işaretlerin yanında yuvarlak oyma, dibek, değirmen, havuz gibi bölümlerin gerekli araştırmalarının yapılması oldukça önemlidir.

  Saksılı Çiçek İşareti Ve Anlamı
  Saksılı çiçek simgesi, bu simge yakınlarda bir mezar olduğunu ve mezar içerisinde yüklü miktarlarda ziynet eşyası bulunduğu anlamına gelir. Mezarın içerisinde eşyalar için ayrı bir oda bulunduğu da belirtilmektedir. Mezar bulunduğu zaman yanında bir de eşya için oda bulunduğu bilinir. Bazı durumlarda mezar boş çıktı diye çekip gidilirken; özellikle boş çıkan mezarın etrafında başka bir odanın bulunması ihtimali araştırılmalıdır. Saksıda bulunan çiçek güneşe bakar vaziyette ise mezar güneş tarafında bulunur ve bu bölgede gerekli çalışmaların yapılması gerekir. Genellikle Roma dönemi mezarlarında böyle uygulamalar bulunur. Saksıda çiçek işaretinin bulunduğu bölgede kesin mezarlık alanı aranmalıdır. Mezarlık alanında en farklı ve dikkat çekici olan mezar bulunarak üstünde çiçek gibi herhangi bir işaret bulunuyor ise doğru hedefte olduğu bilinmelidir. Burada bulunan gömü araması yapılması gerekir. Ayrıca Ermenilerin bıraktığı işaretlerden biri olan çiçek işaretinin yaprakların eksik olanında araştırma yapılması önemlidir. Ziynet eşyalarının kadın mezarlarının yanında ayrı bir odada bulunduğu düşünülürken; oldukça değerli bir mezarın olduğu, içerisinde başka bir odayı temsil eden simge olarak başka simgelerde]]> Define İşaretleri Oyma https://www.defineisareti.gen.tr/define-isaretleri-oyma.html Tue, 04 Dec 2018 00:24:37 +0000 Define İşaretleri Oyma, Yuvarlak şeklindeki oyma işaretleri çoğu bölgede bulunan mezar veya mezarlar olduğunu anlatan işaretlerdir. Oyma işaretleri bazen kuyu bazende hedefi teşkil etmek amacı ile kullanılmıştır. Mezar amaç i Define İşaretleri Oyma, Yuvarlak şeklindeki oyma işaretleri çoğu bölgede bulunan mezar veya mezarlar olduğunu anlatan işaretlerdir. Oyma işaretleri bazen kuyu bazende hedefi teşkil etmek amacı ile kullanılmıştır. Mezar amaç ile yapılan yuvarlak oymaların oldukça farklı çözüm yolları vardır. Büyük oyma, oyma sayısı, oyma içinde oyma, oyma yanındaki kanallar ile çizgiler ve oyma sayısı gibi oymanın derinliğine ve büyüklüğüne bakılmaktadır. Aynı kaya üzeriden yer alan oyma işaretleri arasındaki mesafe oldukça önemlidir. Oyma iç duvarı bulunan dikey şeklindeki oyma (murç) bunların tümü anlamları değiştirmektedir. Dikkat edilmesi gereken en ince ayrıntı ise yuvarlak şeklideki oymalar yuvarlak gibi görünüyor olsalar bile aslında birçoğu yuvarlak değildir. Azda olsa üçgen şeklindedirler. Bunu anlayabilmeniz için işarete bakmak yerine dokunmanız gerekmektedir.  Bakıldığında yuvarlak gibi gördüğünüz oymanın iç kısmına parmağınızla dokunduğunuzda üçgen yaptığını anlayacaksınızdır. Bu kısımda gitmeniz gereken taraf üçgenin en çukur tarafı olmalıdır. Fakat oymanın alnında yani iç duvar kısmında murç yada küçük çata var ise burasıda yöndür tam karşıya gidin. Mezarın üstüne çıkacaksınız. Şunu unutmayın her oyma işareti mezarın ne tarafta olduğunu mutlaka söylemektedir. İnceleme yaparak bunu siz bulacaksınız.   

  Yuvarlak Oyma İşaretlerinin Çözüm Yolları
  Oyma Sayısı: Oyma sayısı birden fazla olan kaya üzerinde öncelikle oyma sayısı ile oymanın yanında bulunan murç izi olup olmadığına bakmalısınız. Eğer murç izi var ise yön vermektedir. Ayrıca murç izi mezar sayısına da karşılık gelebilir. 2 oyma bulunmakta ise küçük oymanın bulunduğu tarafa, eğer 3 oyma varsa V işareti yaparak açık ağız kısmına 7-9 metre mesafeye bakılmalıdır. 4 yada yukarı oyma sayısı bir tür sayma sistemine bağlı demektir. Burada farklı oyma ile doğu tarafı oldukça önemlidir. 8 veya 6 adet oyma sayısı olan bölgelerde kasa olduğunda ise anlatabilir kayaların yanına kasa yapılacak yerler bulunmakta mı mutlaka dikkat etmeniz gerekmektedir. Bunlar genelde ana kayaların yan alt kısımlarında olur oldukça fazla derinlere inceden kayanın toprakla birleştikleri noktalardır.  

  Oyma İçinde Oyma: Oyma içerisinde oyma bulunan kayalar yada taşlar birbirine bağlı odaların bulunduğunu anlatmaktadır. Bu işaretler çoğunlukla yer alan mezardaki yapı taşlarında görülmektedir. Burada 2. bir oda olduğunu anlatmaktadır. Bu oyma işaretinde eğer kanal var ise zaten yönü vermiş demektir. Kanal boyu ölçülerek yaklaşık bir santimetresi bir adım hesaplanarak gidilmesi gereken mesafe bulunur. 

  Define İşaretleri Oyma
  Oyma Yanındaki Çizgiler: Oyma işareti yanında yer alan bu çizgiler mesafe yada yön konusunda oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Buradaki çizgilerin sayısı ile uzunluğu önemlidir. Çizgiler olukça karışık ve birbirleri üzerinden geçmekte ise gömü mistik inanışlara dayalı şekilde yapılmış anlamına gelmektedir. Bölge tılsımlı bölgedir. Tek kanal bulunmakta ise yön veriyor demektir. Gidilecek taraf kanal tarafıdır. Buradaki mesafeyi kestirmek hiç de kolay olmayacaktır.  

  Oyma Büyüklüğü: Oymanın büyüklüğü mezarın statüsüyle doğrudan ilişkilidir. Oyma derinliği mezar derinliğini vermiş olduğu zamanlarda olmaktadır. Örneğin; oyma derinliği yaklaşık 5 santimetre derinliğinde ise burada mezar derinliğinin üç buçuk metre olduğunu anlayabilirsiniz. Bu durum her oyma için geçerli olmamaktadır. Bu büyüklüğün hesabını ise oyma derinliği yedi ile çarpılarak çıkarılabilir. Büyük oymalar her zaman büyük mezarı simgelemektedir.
  ]]>
  Ayak İzi Define İşaretleri https://www.defineisareti.gen.tr/ayak-izi-define-isaretleri.html Tue, 04 Dec 2018 09:22:30 +0000 Ayak İzi Define İşareti, Ülkemiz bir çok medeniyetin ve uygarlığın izlerini taşımaktadır. Bu uygarlıklar yanında bir çok kültürü getirmiştir. Geçmiş çağlarda Anadolu da yaşamını sürdüren bir çok kişi zenginlikleri Ayak İzi Define İşareti, Ülkemiz bir çok medeniyetin ve uygarlığın izlerini taşımaktadır. Bu uygarlıklar yanında bir çok kültürü getirmiştir. Geçmiş çağlarda Anadolu da yaşamını sürdüren bir çok kişi zenginliklerini altın, gümüş ve ziynet eşyası olarak saklamaktaydı. Bir çok savaşın ardından, bir kısım göçler gerçekleşmiştir. Yapılan araştırmalarda bu zorunlu göçler nedeniyle bir çok toplum kendisine ait zenginlikleri yanında götürememiştir. Bunun temel nedeni göçlerin yapıldığı alanlarda, yol üzerinde bulunan eşkıyaların kendilerini yağmala korkusuydu. O devirlerde banka gibi birimlerde bulunmadığından zengin kişiler değerli ziynet eşya ve altınlarını gömerek saklamaktadır. Daha sonra bu zenginlikleri çıkarmak amacıyla bir kısım işaret ve semboller kullanmıştır. Bu işaretlerden bir tanesi de ayak izi işaretidir. Ayak izi işareti definenin varlığını kanıtlar niteliktedir. Doğru şekilde çözülen ayak izi işaretinin sonucunda kişi defineyi yerinden çıkartarak zengin olma imkanını sağlayabilir. Kaldı ki geçmiş çağlarda ayak izini yapan kişiler tekrardan memleketlerine döndüklerinde bu gömüleri çıkartabileceklerini düşünmüş ise de gidilen yerlerin ırak olması nedeniyle tekrardan bu coğrafyaya dönmemişlerdir. Ayak izi işaretinin karşılığı değerli altın ve gümüşü simgelemektedir. Bu işaretin çözülmesi için bir kısım işaret ve izler geçmişte kabartma şeklinde yapılmıştır. 

  Ayak İzi Define İşaretinin Çözülmesi

  Kayalık zemin üzerine yapılan ayak izi işareti defineyi bulmak amacıyla yer yön bildirmektedir. Yapılan bu ayak izleri kabartma veya oyma sistemi ile yapılmıştır. Ayak izi işaretlerinin çeşitleri boldur. Bu çeşitlilik ve farklılık definenin bulunduğu noktanın bulunması amacıyla farklı izler barındırmaktadır. Bir kimse oyulmuş parmaksız bir ayak işareti bulmuş ise bu işaret yakın çevrede bulunan mezara işarettir. Bu mezar yaklaşık olarak 1000 m² bir alan içerisinde bulunmaktadır. Nokta atışı yapılarak bu noktanın tespiti amacıyla ayak ölçüsü cm cinsinden ölçülür ve bir kısım kulaç, dirsek ve arşın ölçüleriyle çarpılarak definenin bulunduğu mesafe tespit edilebilir. 

  Belirgin Ayak izi İşaretinin Anlamı: Bir kaya üzerine ayak izi tam anlamıyla oyma şeklinde bulunmuş ise burada çıkartılmayan bir define mevcuttur. Ayak izi bir yerde durmak veya yürümek anlamına gelir. Durmaktan kasıt ayak izinin bulunduğu noktan bakılarak yer tespiti yapmaktır. Yürümek ise ayak parmaklarının göstermiş olduğu notlara doğru ilerlemek mahiyetindedir. Eğer yerde bir ayak oyması bulunmakta ise buradaki ayak işaretine kendi ayağımızı oturturuz. Bulunan noktadan 1000 m² karelik alan gözlemlenir ve toprak yapısında farklı toprak yığını incelenerek burada çalışma yapılmalıdır. 

  Çift Ayak İzinin Anlamı: Gömülü bulunan definenin çokluğunu ifade etmektedir. Eğer sağ ayak, sol ayağa göre daha fazla öndeyse sağa doğru inceleme yapılmalıdır. Sol ayak önde bulunmakta ise sol tarafa doğru inceleme yapılır. Hakeza ayakların ikisi eşit mesafede ve yan yana ise bu defa bulunan doğrultuya doğru çalışma yapılmalı gözlem yapılmalıdır. Bulanan ayak izi iki tane ise gösterilen yön doğrultusunda epey ileride bulunacak toprak yağının da çalışma gerçekleştirilmelidir. Burada bulunacak farklı toprak yapısı irdelenir ve incelenirse doğru nokta bulunacaktır. Ayak izi mezarı işaret etmesinden dolayı çalışma yapacak kişi altın ve gümüş kaplı ziynet eşyaları çıkarma olasılığı oldukça yüksektir. 

  Ayak İzi Define İşaretleri
  Mağara Duvarına Yapılan Ayak İzi: Eğer ayak izi yerde bir zemine yapılmamış, tam aksine düz bir duvara veya kayalığı yapılmış ise bu durum da bulunan noktaya yakın bir alanda kaya mezarı bulunmaktadır. Ancak duvara yapılan ayak izleri tehlikelidir. Çoğunlukla kazı yapılacak alanda zehirli gaz veya altın ve ziynet eşyalarına kuvvetli zehirler sürülmüştür. Bu nedenle o]]> Define İşaretleri İnsan Kafası https://www.defineisareti.gen.tr/define-isaretleri-insan-kafasi.html Wed, 05 Dec 2018 04:20:48 +0000 Define İşaretleri İnsan Kafası, Kral veya bölge lideri olan kişilerin gömüleri genel olarak kaya mezarların içlerine şahsın yanına konulduğundan kaya yüzeyinde bulunan kabartma veya define işareti olabilecek insan kafası Define İşaretleri İnsan Kafası, Kral veya bölge lideri olan kişilerin gömüleri genel olarak kaya mezarların içlerine şahsın yanına konulduğundan kaya yüzeyinde bulunan kabartma veya define işareti olabilecek insan kafası oyma ve kabartma işaretleri dikkatlice incelenmelidir. İnsan kafası işaretlerinin bulunduğu yerlerin etrafında veya altında muhtemelen gizli bir kapı bulunur. Bu kapı kireç vb. şeylerle kamufle edilmiş olabilir. 

  İnsan kafası işareti olan yerlere yaklaşırken dikkatli olunmalıdır. Büyük ihtimalle tuzaklı dır. Eğer yüksek mevki de birine ait bir mezar ise; aşağıda kapıyı açmaya çalışır iken, yukarıdan büyük ihtimalle katman şeklinde taş parçaları düşecektir. Gerekli tertibatı almadan kesinlikle açmaya çalışılmamalıdır. İnsan kafası kabartması olan yerin olduğu kaya yüzeyinde kapı var ise kapıdan girilebilir. Tabi ki kapı açık ise çoktan define avcıları ziyaret etmişlerdir. 

  Define İşaretleri İnsan Kafası
  Antik çağ dönemi mezar odaları özel ve zengin kişiler için yapıldığı için kaya yüzeyine, şahsiyeti simgeleyen insan kafası resmedilmiş olabilir. Genellikle insan kafası işaretinin altında ki kapı kapalı ve mühürlüdür. Kapılarda ki düzenek içeriden kapatılınca dışarıdan açılmayacak şekilde olabilir. Kapıyı içeriden en son kapatan kişi değerli şahsiyetin hizmetçisidir. O da görevini tamamladıktan sonra içeride ölürdü. Bu nedenle böyle bir yere girilir ise sürpriz ile karşılaşılabilir. Aynı zamanda bu gibi yerler kapalı alanlar olduğundan metan gazı olabilir. Bu duruma karşı gaz maskesi kullanılmalıdır. Yarasa var ise gaz yok demektir.
  ]]>
  Define İşaretleri Tavuk https://www.defineisareti.gen.tr/define-isaretleri-tavuk.html Sat, 25 Jan 2020 11:27:42 +0000 Define İşareti Tavuk,  Tavuk işareti Anadolu'da sıklıkla görülen işaretlerden biridir. Uzman arkeologların yapmış olduğu araştırmalar neticesinde sürgüne gönderilen Ermenilerin yanlarına ziynet eşyalarından olan altın ve Define İşareti Tavuk,  Tavuk işareti Anadolu'da sıklıkla görülen işaretlerden biridir. Uzman arkeologların yapmış olduğu araştırmalar neticesinde sürgüne gönderilen Ermenilerin yanlarına ziynet eşyalarından olan altın ve gümüş gibi materyalleri almamışlardır. Daha sonra bu coğrafyada tekrardan uğrayarak yanlarına almayı düşündükleri ziynet eşyalarını almak üzere tavuk işareti yapmışlardır. Tavuk işareti altın ve gümüşe işarettir. Kimi durumlarda 1000 m² lik bir alana gizlenmiş olan bu işaretin definesi, kimi durumlarda ise definenin bulunduğu haritaya işaret edilmektedir. 

  Define İşareti Tavuk Çözümü

  Tavuk ve civciv işaretleri Ermenilere ait define işaretleridir. Yapılan gömünün çıkartılması oldukça kolayı olup, işçiliği hiç de zor değildir. aslında tüm sır perdesi tavuğun işaretini çözerek definenin çıkartılması gerekecek bölgeyi tespit etmektedir. Son dönemlerde çok fazla kayalara sahte tavuk işareti yapılmış ise de gerçek bir tavuk işareti çoğunlukla kaya üzerinde yontulma ile yapılmıştır. Define işaretlerinden olan tavuk işareti genelikle kaya üzerine tavuk başı, tek tavuk, tavuk ve civcivler yapılarak bu figür kazınmıştır. 

  Define İşaretinde Tavuk Başı İşareti: Tavuk başı genellikle bir kaya üzerinde yapılmıştır. Muhtemelen bir mahzene işaret etmektedir. Tavuk başı yukarı doğru kalkık ise kaya mezarı mevcuttur. Şayet tavuk başı aşağı doğru ise toprak altında bir kayanın altına bir giriş bulunmaktadır. Tavuk başının gösterdiği nokta hazineye giriş noktasıdır. Tavuk başının girişi oldukça kolay olması ile birlikte bir kısım tehlikeli işaretleri yanında getirmektedir. Kimi tavuk başı işaretlerinin yanında kalp işareti ve bu kalbin içinde şimşek işareti bulunmakta ise kişi dikkat etmelidir. Çünkü hazine tuzaklı dır ve kazıyı yapacak kişi muhtemel bir göçük altında kalmaması amacıyla dikkatli olmalıdır.

  Define İşaretleri TavukDefine İşaretinde Tek Tavuk İşareti: Tek tavuk kaya üzerine oymalı şekilde yapılmış ise tavuk öne doğru yemlenir vaziyette bulunuyorsa, tavuğun baktığı istikamete doğru 6 metre ilerlenir. Muhtemelen bu alanda tavuğun bir hediyesi bulunmaktadır. Bu hediyeyi alan kişi hazineyi bulduğu düşüncesine kapılsa da hediyenin altında muhtemel bir kabı girişi bulunur. Bu kapı girişi mahzene açılmaktadır ve define tam anlamıyla burada yatmaktadır.

  Define İşaretinde Tavuklu Civcivler: Ermenilerin sıklıkla yapmış olduğu bu işarete Anadolu da çok fazla rastlanmaktadır. Yapılan araştırmalar neticesinde tavuklu civcivler çoğunlukla altın paraya işarettir. Burada civcivlerin baktığı alan oldukça önemlidir. Kaç tane civciv var ise o kadar para dağılarak gömülmüştür. Asıl en büyük hazine ise tavuğun kidir. Çoğunlukla tavuğun hazinesi civcivlerin kaya üzerinde baktığı noktada bulunmaktadır. Bu nedenle civcivlerin baktığı alanda bulunan kaya işaretleri ve yığmalar iyice incelenmelidir. Hakeza civcivlerin ölçü ve hesaplamaları çoğunlukla kişiyi cihazsız olarak ana defineye götürebilmektedir. Bazen bu tavuk ve civciv işaretleri belirli bir noktada bulunan haritayı gösterir. Harita ile çok rahat bir şekilde define direktörsüz çıkartılır ancak bu haritaların dili herkes tarafından bilinmez ve çözülmesi hiç de kolay değildir. Eğer böylesi bir harita birinin elinden geçerse kişi konuyu ilgili yetkililere bildirmeli ve gerekli yasal izinler alındıktan sonra kişi ciddi anlamda kazanç ve servet elde eder. 
  ]]>
  Define İşaretleri Haç https://www.defineisareti.gen.tr/define-isaretleri-hac.html Thu, 06 Dec 2018 10:59:10 +0000 Define İşaretleri Haç, Definecilikte haç işareti çoğunlukla Bizans dönemine ait mezarlara işaret edilmektedir. Yapılan araştırmalarda haç işareti işlemeli ve kabartma şeklinde yapılmış ise bir kilise papazının mezarının Define İşaretleri Haç, Definecilikte haç işareti çoğunlukla Bizans dönemine ait mezarlara işaret edilmektedir. Yapılan araştırmalarda haç işareti işlemeli ve kabartma şeklinde yapılmış ise bir kilise papazının mezarının yakınlarda bulunduğuna işarettir. Hakeza ince işlemeli haç işaretleri ise çoğunlukla bölgede bulunan mezar veya mahzene işarettir. Haç sayısının fazlalığı bölgede bulunan mezar sayını nitelendirilmektedir. 

  Define İşaretinde Haç İşaretinin Manası
  Yapılan araştırmalarda birçok haç işareti Anadolu da bulunmaktadır. Ancak bu haç işaretlerinin ancak kabartma ve işlemeli olanlarının altında zenginlik yatmaktadır. Diğer artı şeklindeki basit haç işaretleri bölgedeki basit mezarlara işarettir. Bu basit haç işaretleri dini ritüellerden kaynaklı olarak yapılmıştır. Ancak ağaçlık bölgelerde bir kaya veya mağara girişine yapılan kabartmalı haç işaretleri bölgede bulunan definenin varlığını kanıtlamaktadır. Haç işareti genellikle kutsal mekanlardan olan kilise veya manastırlara ait yöneticilerin mezarlarında kullanılan bir işlemelidir. Definenin tespiti amacıyla bazen tek başına haç işareti yeterken, bazen bölgede bulunan diğer haç işaretleri ile bu hazinenin yeri tespit edilmektedir. 

  Define İşaretleri HaçHaç İşaretinin Çözümü
  Definecilik kaideleri incelendiği takdirde çoğunlukla definenin çözümünde mantık aynıdır. Ancak define işaretinin çözümünde haç işaretinde bulunan artı simge sindeki kollardan bir tanesi uzun ise bu yönde araştırma yapılarak bu alandaki yığma ve mağara girişleri kontrol edilmelidir. Definede haç işareti eğer bir mağaranın girişine yapılmış ise burada kaya mezarı aranmalıdır. Muhtemelen bulunduğu anaç kayanın kuzeyine doğru mağarada gizlenen bir giriş bulunmaktadır. Bu giriş doğal olmayan bir şekilde horasan ile kapatılmış ve anaç kayanın bir yapısı haline benzetilmiş ise de zamanla yağmur, doğa ve depremleri etkisi ile anaç kayadan bu yapı ayrılmıştır. Hakeza mağara  girişi sağlam bir şekilde yapılmış ve çatlaklı bulunmuyor ise anaç kayanın etrafı incelenir. Bir balyoz veya çekiç yardımı ile mağaranın kuzey kısmı dövülür. Boşluk sesi gelen kısımda muhtemelen kaya mezarı bulunur. Bir hilti veya balyoz yardımıyla bu anaç kayaya giriş sağlanır. Eğer haç işareti gizlenen bir alanda kayanın üzerine kabartma şeklinde yapılmış ise bu defa kabartmanın içe mi yoksa dışa mı doğru olduğuna bakılır. Haç işaretinin kollarından biri kısa ise uzun kol ölçümü kumpas yardımı ile yapılır. Haç işaretinin baktığı alan irdelenen ve bu ölçümlerde her 1 milimetreye, 1 metre uzunluk göz önünde bulundurur. Eğer aradaki uzunluk farkı 10 cm gibi bir alanı kapsamaktaysa öyleyse bulunan mezar 100 m² karelik bir alanı kapsamaktadır. Haçın uzun olduğu kola bakılarak belirtilen alan içerisinde toprak yapısından farklı yığma alanda kazı yapıldığı taktirde buraya gizlenen mahzen keşfedilecektir. Zaten böylesi güzel bir işaretin içerisinde bulunacak değerli eşyalar definenin asırlara rağmen gizemini koruduğunun kanıtıdır. Bu hususla tespit edilen define insan yaşamını varlık içerisinde geçirecek servet mahiyetindedir. 

  Haç İşareti Tespit Edilmesi Halinde Yapılması Gerekenler
  Özellikle insanların bulunmadığı bir alan içerisinde bir haç işareti gizli şekilde yapılmış ve kimse tarafından keşfedilmesiydi uygun ölçümler yapılarak mahzen veya oda mezarının girişi tespit edilir. Akabinde detektörler ile boşluk ve altın ile gümüş taraması yapılır. Eğer cihaz uygun şekilde boşluk ve altın varlığına ilişkin tespit yapmış ise bölgede kazı yapılmak amacıyla yasal izinler alınır. Uzman arkeologlar ve yetkililer huzurunda çıkartılan define kişinin yaşamı boyunca servet içerisinde yaşamasını sağlayacaktır. 
  ]]>
  Arkeoloji Define İşaretleri https://www.defineisareti.gen.tr/arkeoloji-define-isaretleri.html Thu, 06 Dec 2018 12:04:29 +0000 Arkeoloji define işaretleri, zor bir meslek olmakla birlikte, severek işini yapan arkeologlar için de bir o kadar eğlenceli bir meslek dalıdır. Geçmişten günümüze kadar gelen kalıntıları, medeniyetlerin yaşam biçimlerini ve o d Arkeoloji define işaretleri, zor bir meslek olmakla birlikte, severek işini yapan arkeologlar için de bir o kadar eğlenceli bir meslek dalıdır. Geçmişten günümüze kadar gelen kalıntıları, medeniyetlerin yaşam biçimlerini ve o dönemlerde gömüsü yapılan maddi değeri olan eşya yada elementlerin incelenmesini üstlenirler. Define arama işi de bunlardan biridir. Define ararken karşımıza çıkan farklı figür ve resimlerde ne anlatılmak istendiği yıllardır araştırılmış ve bu figürlerin anlamları toparlanmıştır. Biz de bu işaretleri alfabetik sıraya göre açıklamaları ile birlikte yazalım. 

  Arkeolojide Define İşaretleri ve Anlamları

  Akrep: Akrebin baktığı yön yada kuyruğunun gösterdiği tarafta araştırmalar yapılmalıdır. Yakın bölgelerde akrep yuvası olan bir taş varsa, burada gömü olabilir. Akrep işaretinin etrafında cihaz yardımı ile arama yapılırsa, daha iyi sonuçlar elde edilebilir. 

  Aslan: Aslan figürü, kaya, mezar yada mağara gibi yerlere yakın bulunursa bunlar gömü olduğuna işarettir. Eğer mağara önünde ise, içeride kapalı bir odada gömü bulunabilir. Aslan, liderlik vasfı olan bir hayvan olduğu için, bu işareti de kendini lider olarak gören kişi yada medeniyetlerin kullandığı düşünülmektedir. Bu yüzden gömülen hazinenin değeri oldukça fazla diye düşünülür. 

  At: At üstüne binmiş bir kişinin figürü varsa,  her ikisinin de baktıkları yön incelenir. Atın kafası yere bakıyorsa, gömü yakınlarda demektir. Etrafta ata binmek için kullanılan bir taş varsa, bu taşın altı ve kenarı da aranmalıdır. Eğer at ve atın üstündeki adam düz şekilde karşıya doğru bakıyorlarsa, gömü o istikamette fakat baya uzak mesafede olabilir.

  Ayak ve ayak izi: Eğer ayak figürü sol ayak ise, ayak parmaklarının istikametine yani sol tarafa bakılmalıdır. Sağ ayak figürü ise, sağ taraf araştırılır. Eğer iki ayak resmi bulunuyorsa gömü uzaktadır, tek ayak resmi ise yakınlarda aranmalıdır. Figür ayak iziyse ve bu figür için çok uğraşılmış görünüyorsa, gömünün bir hayli fazla olduğu düşünülmektedir. Etrafta değişik bir iz aranabilir. Fakat bu araştırmalar esnasında mekanik bir tuzakla karşılaşılma ihtimali de her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. 

  Arkeoloji Define İşaretleriBalık: Göl ve akarsu gibi yerlerin yakınlarında balık resmi ve figürleri varsa, etrafta gömü olduğu düşünülebilir. Zaten genel anlamda balık figürü hanizeyi temsil etmektedir. Yakın yerlerde mağara gibi kapalı yerler araştırılabilir, para yada altın böyle yerlerde saklanabilir. 

  Ayakkabı ve Çarık: Ayak ucunun gösterdiği yakın alan aranır ve ikinci bir işaret bulunmaya çalışılır. Eğer yoksa çarık işaretinin bulunduğu yerin alt kısmı aranır. Yada yakın yerlerde mağara içine saklanmış bir gömü olduğu düşünülebilir. 

  Kazma ve çekiç: Yakın bölgelerde maden ocağı olduğu düşünülür. Bu maden ocağında hazine saklandığı tahmin edilir. Makine ile yapılan arama daha başarılı olacaktır. 

  Çiçek: Bu bölgelerde eski bir mezar olduğu tahmin edilir. Eğer büyük bir mezarlık varsa, mutlaka içinde değişik bir mezar bulunur. Bu bölge aranırsa gömüye ulaşılabilir. Genellikle bizim ülkemizde Ermeniler bu şekilde işaret bırakmışlardır. 

  Değirmen taşı: Burada kazmaya taşın altından başlanır. Etrafta başka bir iz varsa bu size kazı yapmak için yön verecektir. 

  Deve: Deve figüründe devenin duruş şekli önem taşır. Eğer deve duruyorsa gömünün hemen oralarda olduğu söylenmektedir. Hatta devenin üzerinde bir yük varsa, kesinlikle o bölgede gömü var demektir. Deve yürüyorsa, gömü ileri tarafta aranmalıdır. 

  Geyik: Geyik figürü genellikle dağın zirvesine ve tepe noktalara yapılmış bulunur. Geyiğin]]> Define İşaretleri Hamile Kadın https://www.defineisareti.gen.tr/define-isaretleri-hamile-kadin.html Fri, 07 Dec 2018 05:05:30 +0000 Define işareti hamile kadın, bu işaret diğer işaretler gibi define arayanlar için oldukça önemlidir. Hamile kadın, çıplak kadın veya kadın figürleri ile define işaretleri bulunabilir. Define işaretleri bulunan bölgelerde işar Define işareti hamile kadın, bu işaret diğer işaretler gibi define arayanlar için oldukça önemlidir. Hamile kadın, çıplak kadın veya kadın figürleri ile define işaretleri bulunabilir. Define işaretleri bulunan bölgelerde işaretin analizinin doğru yapılması yapılacak kazı için oldukça önemlidir. Arazi iyi bilmek gerekirken, verilen işaretin doğru yorumlanması gerekir. 

  Definecilik işaretinde hamile kadın sembolü anlamı

  Definecilik işinde sembollerini önemli oldukça büyüktür. Burada hamile kadın figürünün doğru analiz edilmesi gerekir. Kadının elinde, boynunda veya göbek bölgesinde herhangi bir başka işaret var mı kontrol edilerek; işaretin yorum edilmesi gerekir. Kadının el yapısının sağlıklı incelenmesi define bulmak için son derece önemlidir. Bulunan hamile kadının figüründe karnında bir şey vardır düşüncesiyle kırılması kesinlikle yanlıştır. Bu sebepten dolayı kesinlikle bulunan işarete zarar verilmemesi işaretinin korunması son derece önemlidir. Şeklin içine kesinlikle para veya değerli bir eşya yerleştirilemez. Kadının baktığı yön istikametinde bulunan bir gömünün işareti olarak yorumlanır. Hamile kadın figürünün baktığı yönde büyük kayalar veya başka işaretler varsa o bölgenin aranması gerekir. Kadının baktığı yön istikametinde belirli bir alan içerisinde karnındaki büyüklüğü kadar değerli bir gömünün bulunduğu yorum edilir. Bu gömünün yaşamı boyunca yetecek değer taşıdığı belirtilir. 

  Define İşaretleri Hamile KadınHamile kadın kaya oyma işareti

  Hamile kadının bulunduğu alanda muhakkak gönlü olduğunun habercisidir. Ayrıca hamile kadın figürü kayaya oyma şeklinde yapılmış, göbeğinin bölgesinin oyulması ile işaretleme konmuşsa bu bölgede muhakkak büyük hazinenin habercisi olarak işaret konulmuştur. Göbek bölgesinin kare şeklinde oyulmuş olması bu bölgede bulunan kayalıklarda bulunan ana kayanın etrafında büyük bir hazine bulunduğunu ve çıkarılan hazinenin bulan kişinin sülalesine yetecek kadar büyüklükte olduğunun simgesi olarak ifade edilir. Hamile kadın figürünün kayalara oyulması şeklinde yapılmış ise etrafında bulunan simgelerin mutlaka doğru analiz edilmesi, defineye ulaşmak için oldukça önemlidir. Böyle durumlarda hamile kadının karnında çıkıntılık varsa kesinlikle müdahale edilmemesi ve bu kabartmanın doğru şekilde etrafının incelenmesi, başka işaretler varsa definenin bulunmasına yön vermesi gerekir. Hamile kadının karnına yapılan müdahaleler definenin yerini bulunma da zorluk çıkarmasına sebep olur. Çünkü üzerinde bulunan herhangi bir izin tahribat edilmesine sebep olur. Müdahale edilmeden doğru tespit ederek gerekli araştırmanın yapılması istenilen sonuca ulaştırır.

  Definede çıplak kadın işareti

  Define arayanlar için çıplak kadın işaretinin anlamının iyi bilinmesi gerekir. Genellikle karışık çizilmiş veya kabartma resim şeklinde bulunan çıplak kadın kraliçe veya prenses gibi büyük liderlik vasfı olan kadının mezarının bu bölgelerde bulunduğunu belirtmek için yapılmıştır. Kabartma üzerindeki çıplak kadının genellikle yanında başka bir işaretin bulunması gerekir. Eline veya beline sarılmış yılan şeklinde bulunan figürler olabilir. Hem mezar hem de çok önemli bir hazinenin işaretçisi olarak yorum edilir. Çıplak kadın elinde meşale tutuyor ise kadının resminin yanında ikinci bir işaret bulunması muhtemeldir. Bu işaret mağaranın ya da büyük odaların olduğunun işaretçisidir ve burada büyük bir hazinenin olduğunu haber verir. Çift meşale iki ayrı yerde hazine olduğunu, bu alanda hem para hem de mücevher değeri büyük eşyaların bulunduğu anlamı taşır. Meşaleli kadının yönünün doğru yorum edilmesi; kadın figürü için oldukça önemlidir. Etrafında bulunan düzlük alan veya mağara gibi kayaların incelenmesi sonrasında gerekli hazinenin bulunması sağlanır. Ancak mağara gibi bölümlerde mutlaka saklı bir]]> Dama Taşları İşareti Ve Anlamı https://www.defineisareti.gen.tr/dama-taslari-isareti-ve-anlami.html Sat, 08 Dec 2018 00:38:22 +0000 Dama Taşları İşareti ve Anlamı; Dama taşı anlamları hakkında birçok rivayet vardır  en yaygın olan rivayetler. Asker mezarına ve yeraltı tünel ve geçitlere işaret ettiğidir. Rivayet 1; Dama Taşları İşareti ve Anlamı; Dama taşı anlamları hakkında birçok rivayet vardır  en yaygın olan rivayetler. Asker mezarına ve yeraltı tünel ve geçitlere işaret ettiğidir. 

  Rivayet 1; Genelde bu işaret su yakınların daha çok rastlanıldığı, bulunduğu takdirde bulunduğu yerin yamacında sular yükseldiğinde su altında kalacak pozisyonda büyük bir ana kaya aranması lazım geldiğini. Bulunan ana kaya üzerine çıkıldığında bir dehliz girişi olduğu görüleceği, bulunacağı belirtilmekte. Bu emarelere rastlanıldığında dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ve bu tür dehlizlerin girişleri tehlikeli ve tuzaklarla dolu olduğu söylenmektedir.

  Rivayet 2; Labirentli bir yola işaret ettiği söylenmektedir. İşaret ettiği bu labirentler genellikle yer altında tünel ya da geçit noktalarının değişmez simgesi olarak kabul edilmekte. Dama taşı işareti tek başına define işareti sayılmayacağını ancak bulundukları bu tür yerlerde yaşamın bir parçasının yer altında geçtiğinin değişmez bir işareti olduğunu. Tünel ya da yer altı geçidi olarak tabir ettiğimiz bu mekanların tespiti ve işaretlerin olması bir yaşamın oluşuna işaret sayılarak acaba, belki, kaçak ve eşkıya gruplarının mal ve para gömüsü bulunabileceği söylenmektedir.

  Rivayet 3; Toplu ve düzenli üst düzey asker mezarlarına işaret ettiği de söylenmekte, Her kare bir askerin mezarı olduğunu, işaret üzerinde kaç adet kare varsa o kadar rütbeli asker mezarı olduğu ve mezarlarda askerin tüm değerli eşyaları ve savaş malzemelerininde bulunduğu söylenmekte.

  Dama Taşları İşareti Ve AnlamıDipnot; Define arama işlemlerinin bilinçsizce yapılması çoğu tabiat ve kültür varlığının zarar görmesine yok olmasına neden olmaktadır. Bu tür işlemler Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kanunu ile yürütülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre izinsiz kazı yapmak suçtur. Bu yasaya ve mevzuata aykırı şekilde define aramak kanunlara ve bireysel haklara tecavüz anlamına gelmektedir. 
  ]]>
  Baklava Dilimi İşareti Ve Anlamı https://www.defineisareti.gen.tr/baklava-dilimi-isareti-ve-anlami.html Sat, 08 Dec 2018 18:53:48 +0000 Baklava Dilimi İşareti Ve Anlamı, Helenistik dönem define işaretlerinden olan baklava dilimi işareti özellikle batı Trakya ve Ege bölgesinde oldukça fazla görülen define işaretlerindendir. Yapılan araştırmalar neticesinde geç Baklava Dilimi İşareti Ve Anlamı, Helenistik dönem define işaretlerinden olan baklava dilimi işareti özellikle batı Trakya ve Ege bölgesinde oldukça fazla görülen define işaretlerindendir. Yapılan araştırmalar neticesinde geçmiş uygarlıklarda yaşayan insanlar ziynet eşyalarını banka gibi yapılar olmaması hasebi ile saklayamaz ve koruyamazlardır. Eşkıya ve haramilerden altın ve gümüş gibi değerli taşlarını saklamak amacıyla çoğunlukla gömerek ve gizleyerek saklarlardı. Baklava dilimi işareti defineciliğin gizemli işareti olmasına rağmen uzman define bilimciler tarafından bu işaretin gizemi çözülmüş durumdadır. Baklava dilimi işareti genellikle kayaların üzerine kare tarzında oymalar şeklinde yapılmıştır. Yapılan bu işaretin manası ise bayan mezarına işarettir. Eğer işlemeli bir baklava dilimi gizlenir vaziyette yapılmış ise bu işaretin manası ortamda bulunan bayan mezarının varlığını kanıtlar. Yapılan baklava dilimi ne kadar işlemeli özenli ve büyük ise mezarın içerisinde o denli büyük ziynet eşyaları bulunmaktadır. 

  Baklava Dilimi İşaretinin Çözümü
  Baklava dilimi kabartma veya oyma şeklinde yapılmış ve ortasında yuvarlak bir delik bulunmakta ise aranan mezar bu dilimin hemen altında bulunmaktadır. Veya aranan mezarın baş kısmı baklava dilimi bulunan kayacın altında bulunmaktadır. Böyle bir işaret bulan kimse baklava diliminin ölçülerine dikkatli bakmalıdır. Şayet baklava dilimi işaretinin yanında V şeklinde bir kazıntı bulunmakta ise baklava dilimi ölçülür ve yapılacak hesaplamalar çevresinde bölgeye yakın alanda toprak yapısından farklı toprak yığını aranır. Gözlemler neticesinde yığın tespit edildikten sonrada burada kazı yapıldığı taktirde eğer define daha önce çıkartılmamış ise kesinlikle mezarda ziynet eşyaları bulunmaktadır. Bu ziynet eşyaları ölen kişinin yakınları tarafından ölümden sonraki yaşamda kullanması amacıyla mezara konulmuştur. Kimi baklava dilimleri bir mağaranın girişine yapılmıştır. Bu girişe yapılan baklava diliminin anlamı kayalık bölgede bulunan kaya mezara işarettir. İşaretin bulunduğu kayanın kuzeydoğusu gözlemlenir. Şayet normal kaya yapısında farklı bir alan bulunmakta ise çalışmalar bu alana doğru yapılır. Bir çekiç veya taş yardımı ile boşluk tespiti yapılır. Ana kaya üzerinde boşluk sesi gelen bölgede sonradan horasan ile kapatılan yerler iyice irdelendikten sonra mezarın giriş kapısı bulunur. Buradan mezara giriş yapılır. Başlangıç da bulunan oda da bir kısım ziynet eşyaları bulunmaktadır. Bu ziynet eşyaları sayesinde kişi defineyi bulunduğunu sanarak hediyeleri alır. Ancak mezarın sağ alt girişinde farklı küçük bir giriş daha bulunur. Buradaki girişte çalışma yapıldığı takdirde gerçek define burada yer almaktadır. 

  Baklava Dilimi İşareti Ve AnlamıDefinecilikde Baklava Dilimi İşaretinin Önemi
  Baklava dilimi bayan bir kişinin mezarı anlamına gelmektedir. Ancak yapılan araştırmalarda baklava dilimi bir hediye mahiyetindedir. Bunun temel nedeni ise kişi başlangıç itibariyle küçük bir servet elde ederek ortamdaki çalışmayı bırakır. Ancak baklava dilimi çevrede iyi gözlemler yapıldığı takdir de başka bir takım işaretleri yanında getirir. Bu işaretler çoğunlukla kayaya işlenen tavuk, yılan ve balık işaretlerin bulunmasına vesile olmaktadır. Bu nedenle baklava dilimi işareti bulun kimse küçük çaplı bir servet elde ettikten sonra çalışmaları bırakmayarak çevrede bulunan diğer işaretlerin tespit edilmesinden fayda bulunmaktadır. 
  ]]>